Odborne články

Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-webinář Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 20. října 2020. V anotaci tohoto webináře pan doktor v první větě uvedl, že přednáška otevírá téma vlivu vztahů na zdraví z pohledu psychoneuroimunologie. Tato věta jednoznačně naznačuje, že krátce, srozumitelně a […]

pokračování...

Třináct kroků ke klidu

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020. Jak co nejlépe zvládat těžké životní situace? Pan doktor nabídl několik doporučení, které vznikly na podkladě jeho dlouholeté práce s jeho klienty: Pokuste si uvědomit, že střet s jakoukoliv […]

pokračování...

Zvládání pocitů nejistoty

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020. Doporučení, která zazněla v souvislosti s pandemií covid-19 mají obecnou platnost. Pokud místo covid-19 budete uvažovat o myelomu nebo o jakékoliv jiné zátěžové životní situaci, jsou níže uvedená […]

pokračování...

Výzkum a klinické studie

Zkoumají vědci mnohočetný myelom? Skutečnost, že mnohočetný myelom je druhou nejčastější krevní nádorovou chorobou, je důvodem velkého zájmu vědeckých skupin na celém světě. Mnohočetný myelom zkoumají vědecké skupiny od úrovně jednotlivých nemocnic či univerzit až po obrovské mezinárodní projekty velkých vědeckých týmů. Díky dlouhodobému výzkumu se poznání této choroby mimořádně […]

pokračování...

Podpůrná léčba

Podpůrná léčba Podpůrná léčba je podávána s cílem zmírňovat/odstraňovat příznaky nemoci (chudokrevnost, sníženou funkci ledvin, postižení kostí aj.) nebo jim předcházet. Podpůrná léčba nesnižuje množství myelomových buněk, ale odstraňuje potíže, které tyto myelomové buňky způsobují. A. Léčba anémie – co je to anémie? Anémie neboli chudokrevnost je definovaná nedostatkem červených krvinek, […]

pokračování...

Transplantace

Transplantace – typy transplantace U mladších pacientů bez závažných přidružených onemocnění je vhodná léčba pomocí vysokých dávek cytostatik s následnou transplantací vlastních kmenových buněk krvetvorby. Dnes tento postup v České republice využíváme k léčbě nemocných s mnohočetným myelomem do 70 let s přihlédnutím k biologickému věku. Kmenové buňky krvetvorby je […]

pokračování...

Protimyelomová léčba

Pokud Vám byl diagnostikován mnohočetným myelom, pak bude nutné zahájení příslušné léčby. To může být krátkodobě odloženo v závislosti na aktuálním zdravotním stavu. Jiná situace nastává v případě, pokud byla nemoc diagnostikována ve stádiích předcházejících mnohočetnému myelomu, tedy ve fázi nazývaném doutnající mnohočetný myelom (léčbu zvažujeme), nebo monoklonální gamapatie nejasného významu […]

pokračování...

Imunoterapie – blízká budoucnost léčby myelomu

Poslední roky ukazují, že se v léčbě myelomu odehrávají opravdu převratné změny. Odborníci své naděje upínají k něčemu, co můžeme jednoduše a jedním slovem nazvat – imunoterapie. Chtěl bych vám dnes představit, co se v této oblasti odehrává a v co doufáme, že bude v léčbě myelomu v blízké budoucnosti běžně […]

pokračování...

Seznam rehabilitačních pracovišť

Nedílnou součástí léčby myelomu je i podpůrná fyzioterapeutická (rehabilitační) léčba. Ve snaze seznámit rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty s myelomem, jeho specifiky týkajícími se jak postižení skeletu, tak vedlejších účinků léčby – např. polyneuropatii, proběhla ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou pod vedením Mgr. Pavly Straubové a MUDr. Jana Strauba série […]

pokračování...

Výzkum naděje, vděčnosti a prožívaného stresu u pacientů s myelomem

Co říkají výsledky psychologického výzkumu o naději, vděčnosti a prožívaném stresu u pacientů s mnohočetným myelomem? Bc. Adéla Geprtová1 & doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.2 1 Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2 Ústav psychologie a psychosomatiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity   Na podzim roku 2020 se po dříve domluvené […]

pokračování...

Dvanáctero – jak zvládat stres z nákazy

Nabízíme k nahlédnutí a zamyšlení dvanáctero vytvořené týmem PhDr. Ing Martina Pospíchala, psychologa, pro hematoonkologicky a onkologicky nemocné pacienty, jak se vyrovnat s případným stresem plynoucím z potenciální nákazy virem COVID -19. Dvanáctero  

pokračování...

Novinky Amelie, srpen 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. Obsah: Invalidní důchody a lékařská posudková služba Doprava dlouhodobě nemocných, […]

pokračování...

Novinky Amelie březen 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. Obsah: Nemocenské dávky při dlouhodobé nemoci Nekolidující zaměstnání při evidenci […]

pokračování...

Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby

Domníváme se, že pacient by měl být léčen způsobem, který pro něj individuálně stanoví jeho ošetřující lékař jako ten nejlepší možný. Nové moderní léky mají pro pacienty významný medicínský přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb, jejichž problémy dosavadní léčba nedokázala řešit vůbec nebo dostatečně efektivně. Brožuru „Jak překonat […]

pokračování...

Léčba Emplicity (elotuzumab)

Empliciti je první imunostimulační monoklonální protilátka schválená pro léčbu mnohočetného myelomu. Lék byl schválen k užívání v kombinaci s přípravkem Revlimid® (lenalidomid) spolu s dexametazonem, neboť klinická hodnocení prokázala, že tato kombinace je účinnější než samotná kombinace přípravků Revlimid a dexametazon. Tato protilátka se vyrábí v laboratoři, nevzniká tedy v […]

pokračování...

Léčba Ninlarem (ixazomib)

Ninlaro je lék určený pro léčbu myelomu podávaný orálně (ústy). Je to první orální inhibitor proteazomu, schválený FDA pro léčbu myelomu. Patří do skupiny léčiv používaných od roku 2003 a patří mezi třetí proteazomový inhibitor schválený u pacientů s mnohočetným myelomem. JAK Ninlaro PŮSOBÍ? Proteazomy jsou komplexy enzymů, nacházející se […]

pokračování...

Léčba Imnovidem (pomalidomid)

Přípravek Imnovid má formu kapslí – tobolek, které se polykají jako běžná tableta. Imnovid byl v kombinaci s dexametazonem schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) v srpnu roku 2013. Přípravek Imnovid je určen pro pacienty s myelomem, kteří podstoupili nejméně dvě předchozí terapie zahrnující léčbu přípravky lenalidomid a bortezomib, a u […]

pokračování...

Léčba Kyprolisem (carfilzomib)

Kyprolis je léčivý přípravek určený pro léčbu mnohočetného myelomu, který se podává nitrožilně. Je to druhý preparát ze skupiny inhibitorů proteazomu schválený pro léčbu myelomu. JAK Kyprolis PŮSOBÍ? Inhibitory proteazomu snižují aktivitu důležitých enzymových komplexů, tzv. proteazomů. Tyto komplexy jsou za normálních okolností zodpovědné za regulaci množství normálních bílkovin uvnitř […]

pokračování...

Problémy s jídlem

NEVOLNOST A ZVRACENÍ Nevolnost a zvracení patří k dvěma nežádoucím účinkům nejčastěji spojovaným s chemoterapií. Mnoho nemocných je považuje za velmi nepříjemné, ale existuje řada metod, jak je zmírnit. Léky proti zvracení (antiemetika), které se podávají před užitím chemoterapie, mohou zmírnit či odstranit jak nevolnost, tak zvracení. Existuje mnoho druhů antiemetik a v případě, […]

pokračování...

Jak s může změnit psychika

VYROVNÁNÍ SE S DIAGNÓZOU Sdělení diagnózy mnohočetný myelom ovlivní každého jiným způsobem. Zpočátku můžete být zaskočeni, v šoku nebo se cítit paralyzováni. Mohou se objevit silné neznámé pocity, které jste nikdy předtím neprožívali. Je důležité chápat, že je to přirozená reakce a je součástí uvědomění si změny vašeho zdravotního stavu […]

pokračování...

Doplňkové metody léčby

Doplňkové metody léčby (alternativní léčba, komplementární léčba apod.) nesmí být zaměňovány za léčbu protinádorovou (tedy tu, kterou předepisuje a za kterou je zodpovědný váš ošetřující lékař). Doplňkové metody v některých případech mohou zlepšit váš duševní komfort a tím pozitivně podpořit protinádorovou léčbu. V každém případě opět doporučujeme, abyste vše konzultovali […]

pokračování...

Mohu sám napomoci snížení bolesti?

Bolest je typickým doprovodným projevem myelomu. Ne u každého dojde k poškození kostí, ale bolestmi v různé míře trpí prakticky všichni. Bolesti se nejčastěji objevují v oblasti zad (v kříži), dále v oblasti kyčlí a žeber. Níže uvedené rady vám mohou pomoci bolest zvládnout: Léky proti bolesti užívejte přesně podle […]

pokračování...

Doplňky stravy, byliny a mnohočetný myelom

Potravinové doplňky stravy pořídíte v lékárnách  nebo v drogeriích. Patří k nim jak různé vitamíny a minerály, tak preparáty povzbuzující imunitní systém. Pokud jste zvyklí nějaké potravinové doplňky užívat, důrazně doporučujeme vždy konzultovat se svým ošetřujícím lékařem především v okamžiku, kdy procházíte léčbou. Mohlo by dojít k rozvoji nežádoucích interakcí. […]

pokračování...

Stravování a mnohočetný myelom

Po sdělení diagnózy nádorového onemocnění mají někteří lidé pocit, že musí zásadně změnit styl stravování, že by jim tato změna mohla pomoci nemoc překonat. Bohužel, zatím neexistují žádné důkazy, že by strava mohla změnit prognózu nemocných s myelomem. Také proto vám není doporučována žádná speciální dieta, není tedy ani zapotřebí […]

pokračování...

Právní vztahy – pojištěnec, poskytovatel, plátce

Právní vztahy v našem zdravotnictví V naší zemi jsou právní vztahy ve zdravotnictví vymezeny třemi subjekty. Prvním je člověk, který potřebuje léčbu, tzn. pacient/pojištěnec, druhým subjektem je poskytovatel zdravotní péče (tedy lékař, který pracuje buď v nemocnici nebo v ambulanci) a třetím subjektem jsou zdravotnické pojišťovny (dle volby daného člověka). Mezi těmito subjekty jsou […]

pokračování...

Novinky ve zdravotnickém právu

V rámci projektu Pacient a systém zdravotního pojištění jsme opakovaně vyslechli prezentaci JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. V jeho prezentaci najdete základní ustanovení vymezující vztah mezi pacientem (pojištěncem), zdravotnickými zařízeními (poskytovateli zdravotní péče) a pojišťovnami (plátci). Najdete zde i mnohé paragrafy, které vymezují práva pacientů, usnesení Ústavního soudu ČR nebo […]

pokračování...

Právník radí pacientům

Pacientská organizace Diagnóza leukémie ve spolupráci s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M. připravila sérii deseti videospotů s názvem Právník radí pacientům. Co se v nich můžete dozvědět: Jaká práva má pacient a jak se dostane ke zdravotní péči, kterou potřebuje? Jak se pacient léčený ve specializovaném hematoonkologickém centru dostane k […]

pokračování...

Přehled klinických studií pro pacienty s MM

Na stránkách České myelomové skupiny je k dispozici souhrnný přehled aktuálních klinických studií pro pacienty s mnohočetným myelomem. CMG, Přehled aktuálních klinických hodnocení Klinické studie pro mnohočetný myelom můžete rovněž vyhledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). SUKL, Vyhledávání aktuálních klinických hodnocení

pokračování...

Mnohočetný myelom

Co to je mnohočetný myelom a co způsobuje? Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění vznikající na základě proměny plazmatických buněk. Tyto nádorové plazmatické buňky, nebo-li buňky myelomové, produkují protilátku, či její část, která se označuje jako paraprotein (monoklonální imunoglobulin). Koho mnohočetný myelom může postihnout? Jde o vzácné onemocnění, […]

pokračování...

Jaké změny s sebou nemoc nese?

Život s onkologickým onemocněním se v mnohém podobá jízdě po neznámé cestě: nikdy si nejste jisti, co vás za rohem čeká. Nesmíme zapomínat, že i neznámé cesty lze prozkoumat a na jejich průjezd se alespoň trochu připravit. Děláme to běžně, když někam cestujeme. K dispozici máme mapy, které nám ukazují, […]

pokračování...

Léčba bolesti pomocí radioterapie

Radioterapie ničí nádorové buňky podobně jako chemoterapie. Její účinek je podobně nespecifický jako u chemoterapie, postihuje všechny rychle se množící buňky v těle. Principem účinku záření je poškození genetické informace v myelomových buňkách, které díky tomuto poškození hynou. Bohužel podobně jako u chemoterapie není účinek záření specifický pouze na myelomové […]

pokračování...

Změny v dutině ústní – jak se zachovat?

Pokud se vám v souvislosti s léčbou objeví jakékoliv změny v dutině ústní, je nutné hned reagovat. Jejich rozšíření může znamenat nejen místní nepříjemnost např. formou bolesti, ale může vést k závažnějším problémům souvisejícím s úbytkem váhy a ztrátou životní energie. Proto si v období intentzivní léčby každý den kontrolujte […]

pokračování...

Radioterapie může způsobit změny na kůži

Téměř každá léčba způsobuje nějaké nežádoucí účinky, v případě léčby ozařováním jsou nežádoucí účinky způsobeny tím, že vysoké dávky záření ničí nejen nádorové buňky, ale mohou poškodit i okolní zdravé buňky. Vedlejší účinky jsou u každého jiné. Někteří pacienti jich mají několik, někteří jeden nebo žádný. Druh nežádoucích účinků vždy […]

pokračování...

Únava – komplikace chemoterapie a ozařování

Co je to únava? Únava způsobená léčbou (= chemoterapie, ozařování) může být jen mírná, ale také velmi vyčerpávající. Je často popisována jako slabost, vyčerpanost, opotřebovanost, těžkopádnost, pomalost nebo otupělost. Únava je běžný nežádoucí účinek a je pravděpodobné, že určitý stupeň únavy během nebo po léčbě pocítíte. Proč se únava objevuje? […]

pokračování...

Obtíže se sliznicí v ústech a v krku

Chemoterapie, obzvláště vysokodávkovaná chemoterapie, může být příčinou bolestí v ústech a krku. Může také způsobovat suchost sliznic a jejich krvácení. V ústech a krku může vzniknout zánět, způsobený bakteriemi, viry nebo plísněmi. Protože v průběhu chemoterapie je léčba infekce velmi obtížná a může způsobit mnoho problémů, je důležitá její prevence. […]

pokračování...

Nevolnost a zvracení

Nevolnost (nauzea) a zvracení provází jak chemoterapii, tak radioterapii. Nevolnost vznikající při aplikaci cytostatik, je dnes již dobře odstranitelná. Dlouhodobá nevolnost a nechutenství po aplikaci chemoterapie je hůře řešitelným problémem. Nicméně dnes jsou již k dispozici velmi účinné léky proti zvracení a nevolnosti. Tento nežádoucí účinek je velmi nepříjemný nejen […]

pokračování...

Infekce u onkologicky nemocných

Tento článek lze uvést slovy: „Problémem onkologické léčby není aplikace chemoterapie, problémem je ochránit pacienta před vážnými infekcemi“. Při chemoterapii mohu snáze vznikat různé infekce. Je to způsobeno tím, že cytostatika svým působením na dřeň mohou snižovat počet bílých krvinek (leukocytů), které mají za úkol s infekcemi bojovat. Infekce se […]

pokračování...

Nedostatek červených krvinek – anémie

Při chudokrevnosti (anemii) se můžete cítit velmi slabí a unavení, nevýkonní, nesoustředění. Chudokrevnost prohlubuje sexuální poruchy, tlumí sexuální zájem i aktivitu. Při chudokrevnosti můžete mít závratě, pocity zimy a krátký dech, mohou se zhoršit srdeční potíže (angina pectoris). Chudokrevnost nemusí být způsobena jen chemoterapií, ale i působením nádoru nebo nedostatkem […]

pokračování...

Pokles krevních destiček – trombocytopenie

Trombocyty (krevní destičky) jsou krevní buňky, které se podílejí na stavění krvácení při poraněních. Při nedostatku krevních destiček se i při malém poranění mohou objevit modřiny nebo krvácení. Při nedostatku krevních destiček se podávají přímo do žíly trombokoncentráty (transfuze krevních destiček). Jestliže nacházíte v průběhu léčby nebo po léčbě na […]

pokračování...

Chemoterapie – otázky a odpovědi

Léčí se mnohočetný myelom cytostatiky – tedy mohu podstupovat chemoterapii? V současné době dávají lékaři v léčbě mnohočetného myelomu přednost takovým léčebným schématům, která upřednostňují používání nejúčinnějších léků hrazených v ČR pojišťovnami. Klasická chemoterapie je však stále používána ve vysokodávkované léčbě s podporou autologního štěpu (při transplantacích), proto se s […]

pokračování...

Aby byla léčba bolesti maximálně účinná

Váš lékař vám na základě vyšetření může doručit léky z široké nabídky dostupných léků proti bolesti – analgetik. V následujících řádcích bychom rádi shrnuli několik pravidel, která vám pomohou tyto léky dobře užívat. 1. Začněte s léčbou bolesti včas, aneb: „Has, co tě pálí – lépe dříve než později!“ Přirovnáme-li […]

pokračování...

Proč u mnohočetného myelomu vzniká bolest?

Pro pacienty s mnohočetným myelom je typická zejména bolest zad. Bolesti zad samozřejmě patří mezi velmi časté potíže mnoha lidí a pro lékaře je leckdy složitým úkolem odhalit, co bolesti zad u konkrétního pacienta způsobuje. I pacient s mnohočetným myelomem může trpět bolestmi, které nesouvisí s jeho krevní chorobou. Abychom […]

pokračování...

Jóga a mnohočetný myelom

K tomu, abyste dokázali z jógy těžit ke svému prospěchu, nepotřebujete zcela rozumět její filozofii, ale určitá představa o její podstatě může napomoci k jejímu správnému provádění. Jóga se zrodila v Indii a samotné slovo „jóga“ je slovo pocházející ze sanskrtu. Znamená v překladu „spojení-jednotu“. Často je tato „jednota“ vykládána […]

pokračování...

Mám mnohočetný myelom

Již dávno před rozpoznáním choroby mají lidé s mnohočetným myelomem trvalé zdravotní potíže a bolesti, což na ně působí velmi nepříznivě. Pokud bolesti neustupují, člověk ztrácí náladu a více se pozoruje. Léky nezabírají a on se dostává do stavu, kdy pociťuje úzkost, strach z neznámého nebezpečí, ohrožení a trpí pocitem […]

pokračování...

Zevní radiační léčba

Co je to zevní radiační léčba? Zevní radioterapie je prováděna pomocí přístroje (nejčastěji tzv. lineárního urychlovače), který produkuje a usměrňuje záření na přesně určené místo na těle. Přístroj bývá obvykle velký. Při ozařování se přístroje nedotýkáte, většinou rotuje kolem vašeho těla a ozařuje určené místo z několika směrů. Zevní radioterapie […]

pokračování...

Radiační léčba – radioterapie

Co je to radiační léčba? Radiační léčba  (ozařování, radioterapie) je způsob léčby nádorových onemocnění, který používá vysoké dávky záření ke zničení nádorových buněk a zabránění jejich množení. V nízkých dávkách je záření používáno k rentgenovému vyšetření orgánů a kostí v těle. Záření využívané v radiační léčbě funguje stejně, pouze je […]

pokračování...

Klinické studie a myelom

Klinickou studií se rozumí plánovaný výzkum, jehož se účastní nemocní a ve kterém probíhá zkoušení nových léčebných postupů nebo srovnávání různých typů již v současnosti používaných. Jejich účelem je najít v budoucnosti pro nemocné lepší léčbu. Studie probíhají podle přesně určené řady pracovních postupů nazývané protokol. Nemocný zařazený do studie […]

pokračování...

Léčba Revlimidem

Revlimid®je imunomodulační látka. Jedná se o lék, který může pozměnit a upravit fungování imunitního systému. Imunomodulační látky působí na organismus mnoha účinky, a to i protinádorovými a protizánětlivými. Jsou to látky schopné vyvolat odpověď imunitního systému, podpořit činnost imunitních buněk a potlačit zánět. Též mohou tyto látky pozměnit hladiny růstových […]

pokračování...

Léčba bortezomib

Bortezomib je první z nové skupiny účinných látek, které se nazývají inhibitory (blokátory) proteazomu. Bortezomib způsobuje potlačování účinku komplexů enzymů, nazývané proteaozomy. Jak zdravé, tak i nádorové buňky obsahují proteazomy, které štěpí poškozené a nepotřebné bílkoviny na malé části. Pomocí proteazomů také probíhá regulovaný rozklad neporušených bílkovin v buňkách, což […]

pokračování...

Léčba thalidomidem

Thalidomid je lék, který byl poprvé použit v Evropě na konci 50. let 20. století k léčbě ranní nevolnosti v těhotenství. Později bylo jeho používání zastaveno, když se zjistilo, že lék je příčinou vážných, život ohrožujících defektů narozených dětí. Dnes již mají lékaři o tomto léku i jeho působení k […]

pokračování...

Léčba bisfosfonáty

Bisfosfonáty jsou malé organické molekuly, které se vážou na povrch poškozených kostí. Tím, že se navážou na kost dochází k potlačení činnosti osteoklastů, tedy buněk způsobujících rozpad kostní tkáně. Bisfosfonáty tak redukují nové kostní poškození a umožňují hojení již poškozených kostí. Bisfosfonáty mají mnoho užitečných vlastností, které zahrnují: Prevence dalšího […]

pokračování...

Dexametazon a jiné steroidy

Glukokortikosteroidy nebo kortikosteroidy (nebo jen steroidy) jsou hormony přirozeně vytvářené v těle v nadledvinách. Steroidy ovlivňují mnoho procesů odehrávajících se v lidském organismu. Zapojují se do regulace metabolismu cukrů, bílkovin a tuků. Tiší zánětlivé, alergické, ale i fyziologické reakce imunitního systému. Syntetické podoby těchto steroidů (slangově kortikoidy) dokážou napodobit či […]

pokračování...

Únava

Také únava je zcela běžnou součástí života všech nemocných s myelomem. Únava je čistě subjektivní  prožitek, který není možné změnit ani nijak prokázat. Pouze při déletrvající, hluboké únavě lze pozorovat změny vzhledu člověka, ale i ty jsou vysoce nespecifické. Z tohoto důvodu také často okolí únavu nepovažuje za nic zásadního […]

pokračování...

Mluvit o nemoci s blízkými

Slovo „nádor, rakovina“ vyvolává silné pocity a představy. Zpočátku se může zdát být těžké o diagnóze otevřeně hovořit, ale právě „vypovídání se“ může přispět ke zmenšení strachu a pocitů izolovanosti. Mluvit o nemoci s ostatními lidmi může pomoci ujasnit si vlastní myšlenky a je zvláště užitečné, když  přemýšlíte o možnosti […]

pokračování...

Mám mnohočetný myelom

Když se řekne „máte onkologické onemocnění“ konkrétně se jedná o mnohočetný myelom. To je situace, které se často lidé po prvních vyšetřeních a náznacích svého lékaře obávají, když přicházejí do ordinace specialisty – hemato-onkologa. Lidé, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom, často říkají, že byli touto zprávou ohromeni a nebyli […]

pokračování...

Podpůrná léčba – anemie

Závažná anémie je přítomna asi u 20% osob v době diagnózy mnohočetného myelomu. Pokud se podaří dosáhnout remise onemocnění, anémie vymizí. Pokud anémie dosahuje takového stupně, že způsobuje nemocnému potíže (dušnost, slabost, bušení srdce či zhoršení anginy pectoris – bolesti na hrudi), je na zvážení podání krevní transfuze. U části […]

pokračování...

Psychické projevy deprese

Deprese a úzkosti nejsou mezi lidmi s onkologickou diagnózou neobvyklé. Lékaři i samotní pacienti se velmi často zaměřují spíše na fyzické projevy v souvislosti s probíhající léčbou než na projevy psychické, a tak nemusí být deprese včas rozpoznána nebo může zůstat nerozpoznána a tím pádem v psychice dlouhodobě nezpracována. V […]

pokračování...

Reakce na stresovou situaci

Každý člověk je jinak osobnostně nastaven. Někdo v životě všechno důkladně promýšlí, než se pustí do řešení úkolů, své city více skrývá, nechce lidi kolem sebe obtěžovat svým trápením či radostí. Jiný zase jedná rychle, snadněji se rozhoduje, rychleji nachází řešení životních situací, své city a pocity ukazuje všem a […]

pokračování...

Psychické projevy úzkosti

Úzkost a pocity úzkosti jsou dalšími typickými projevy spojenými s onkologickým onemocněním a je potřeba odlišit je od deprese, především od jejich lehčích forem. Je třeba si uvědomit, že každé sdělení týkající se onkologického onemocnění může vyvolat pocity úzkosti. Do jisté míry je i každá návštěva lékaře- hematoonkologa spojena s […]

pokračování...

Psychické a emocionální změny

V době diagnózy mnohočetného myelomu mnoho lidí začíná přemýšlet o sobě, o rodině, o životě a o smrti a to často velmi osobitým způsobem. Proces objevování vlastní smrtelnosti spojený navíc s celou řadou emocionálních a psychických změn, může u celé řady pacientů život a náhledy na něj významně změnit. Není […]

pokračování...

Deprese a její léčba

Publikováno v září 2011, Bulletin-klubový časopis Autor: MUDr. Alena Večeřová-Procházková, psychiatr a psychoterapeut, Praha Depresi je lepší nemít. Nicméně současné poznatky svědčí pro to, že s depresivní reakcí se většina dospělé populace během života alespoň jedenkrát setká. Obecně se jedná o výsledek frustrace potřeb jedince, na úspěchu při realizaci předpokládaného […]

pokračování...

Lázeňská léčba u pacientů s hematologickým onemocněním

U hematologických nemocných dochází téměř vždy k poklesu celkové kondice ať už primárně vlastním onemocněním anebo sekundárně protinádorovou léčbou tj.: chemoterapií, radioterapií, podávanými kortikoidy a dalšími alopatickými léky. Dochází tak k výraznému poklesu prahu pro vnímání bolesti a k zvýšení citlivosti na stresy, ať už se jedná o stresory biologické […]

pokračování...

Ledviny a mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je choroba, při níž dochází v kostní dřeni k nekontrolovatelnému množení a hromadění zhoubně změněných plazmatických buněk (typ bílých krvinek), které způsobují rozpouštění kostí, útlum normální krvetvorby a které produkují stejný typ bílkoviny – imunoglobulinu (monoklonální imunoglobulin). Poškození ledvin s hromaděním dusíkatých látek v počátku nemocni není časté, […]

pokračování...

Mnohočetný myelom a rizika jeho vzniku

Choroba nazývaná mnohočetný myelom vzniká na základě zhoubné proměny plazmatických buněk. Normální, zdravé plazmatické buňky podléhají regulačním vlivům těla, při dosažení dostatečného počtu je jejich rozmnožování zastaveno. Zhoubná maligní proměna těchto buněk vede k tomu, že začnou bujet, extrémně se množit a zcela se vymknou z vlivu regulačních mechanismů lidského […]

pokračování...

Varovné signály mnohočetného myelomu

Na počátku nemoci samozřejmě člověk nepociťuje nic neobvyklého. V bezpříznakové fázi může být nemoc odhalena pouze při preventivní prohlídce doplněné o základní laboratorní vyšetření nebo při laboratorním vyšetření provedeném ze zcela jiného důvodu. Prvním laboratorním signálem, že se může jednat o mnohočetný myelom, je vysoká sedimentace krvinek, zvýšení hodnoty celkové […]

pokračování...

Typické příznaky mnohočetného myelomu

Mnohočetný myelom se nejčastěji ohlašuje bolestmi kostí, příznaky zhoršené funkce ledvin, anémií, případně častými a závažnými infekcemi. Na myelom je nutno pomyslet u osob s neočekávanou či novou bolestí v zádech, která spontánně neustupuje, při snižování tělesné výšky a dalších projevech osteoporózy. Mnohočetný myelom se může projevovat dalšími, méně obvyklými […]

pokračování...

Diagnostika mnohočetného myelomu

Pokud vznikne podezření na mnohočetný myelom, je možné pomocí levných a běžně dostupných vyšetření u každého praktického lékaře zjistit, zda má nemocný s bolestmi kostí určité laboratorní odchylky, které korespondují s možnou přítomností této závažné choroby. Jestliže jsou všechna základní vyšetření a rentgenové snímky bolestivé části skeletu bez chorobného nálezu, […]

pokračování...

Léčba mnohočetného myelomu

Po provedení vyšetření potvrzující diagnózu mnohočetný myelom je možné zahájit samotnou léčbu. Je dobré si připustit, že tento typ rozhovoru může být v mnoha směrech velmi náročný a informace, které budou sdělovány nemusí být příjemné. Určitě ovšem budou velmi podrobné a obsáhlé. Velkou výhodu proto je, pokud se takového rozhovoru […]

pokračování...

Přehled nežádoucích účinků chemoterapie u MM

Cytostatika jsou léky, které ničí nádorové buňky tím, že poškozují informace obsažené v jádře buňky, v nukleových kyselinách. Zároveň však poškozují i některé normální buňky, které se rychle množí. Nejrychleji se v lidském těle množí krvinky. Běžným vedlejším nežádoucím účinkem chemoterapie je proto pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček. […]

pokračování...

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je jedním z nádorových onemocnění, které je v současné době ve většině případů nevyléčitelné, ale je velmi dobře léčitelné. Přední odborníci v posledních dnech uvádějí, že zhruba u 20% pacientů jsou schopni mnohočetný myelom vyléčit a dalších zhruba 60% pacientů jsou díky novým léčebným postupům udržet dlouhodobě ve […]

pokračování...

Podpůrna léčba – bolest

Léčba bolesti nemusí být jednoduchý problém. Bolesti u mnohočetného myelomu jsou intenzivní a obvykle je zapotřebí používat a kombinovat více léků dohromady. Vzhledem k rozsahu těchto textů, nelze zabíhat do podrobností, ať je však zmíněno alespoň běžné pravidlo, že základem léčby bolesti jsou dnes tablety s 12hodinovým působením nebo náplasti […]

pokračování...

Projevy odbourávání kostní hmoty

Velmi jednoduše lze říci, že mnohočetný myelom způsobuje u většiny pacientů odvápňování a odbourávání kostí, které provází jejich zvýšená lomivost. U některých pacientů však k odbourávání kostí nedochází. Odbourávací proces v kosti (osteolýza) bývá největší v místě velkého nakupení myelomových buněk, vznikají proto ložiska odvápněné kosti, která jsou viditelná na […]

pokračování...

Podpůrna léčba – bisfosfonáty

U mnohočetného myelomu dochází k difuznímu či ložiskovému zvýšení odbourávání kostí. Jak odbourávání kostí postupuje, může docházet i k samovolným kostním zlomeninám. Bisfosfonáty jsou skupinou léků, které mají podobnou chemickou strukturu i podobné působení, vážou se na kost a principem jejich účinku je, že brzdí buňky, které kost odbourávají. Obecné […]

pokračování...

Klinické studie

Klinické hodnocení (neboli klinická studie) je jednoduše vysvětlováno jako zkoumání a ověřování výsledků vědeckých poznatků (velmi často léků) v praxi za souhlasu oslovených jedinců. V případě léčiv je účelem zjistit klinické, farmakologické, farmakokinetické nebo farmakodynamické účinky a stanovit nežádoucí účinky zkoumaného léčiva. Hlavní cíl je ověření bezpečnosti a účinnosti hodnoceného […]

pokračování...

Klinická hodnocení – studie

Klinické hodnocení je systematické testování léčivého přípravku prováděné na pacientech či na zdravotních dobrovolnících, jehož cílem je prokázání a ověření léčivých účinků přípravku, zjištění jeho nežádoucích účinků a určení farmakokinetických parametrů. Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR realizovány nezávisle na sobě provádí Státní stav pro kontrolu léčiv a […]

pokračování...

Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu

Jedná se o skupinu tří léků, které se začaly pro léčbu mnohočetného myelomu využívat až v posledním období. Jejich účinost je mimořádná jak v monoterapii, tak v kombinacích s jinými léky jako jsou kortikoidy nebo cytostatika. Thalidomid (firemním názvem Myrin, Thalidomid nebo Thalomid) Thalidomid je lékem s pohnutou historií. Již […]

pokračování...

Transplantace u mnohočetného myelomu

U mladších pacientů (u mnohočetného myelomu jde o věkovou hranici 65 let) je vhodná léčba pomocí vysokých dávek cytostatik s následnou transplantací vlastních kmenových buněk krvetvorby. Kmenové buňky krvetvorby je název pro zárodečné buňky, z nichž vznikají všechny typy krvinek. Jsou to vlastně „stále plodní prarodiče všech krvinek, kteří neustále […]

pokračování...

Další důležité léky

Není možné uvádět všechny používané léky, léčebné postupy a jejich případné komplikace. Uvedeny jsou jen základní informace o několika lécích, které se používají ve formě tablet. Melfalan (firemním názvem Alkeran) Alkeran je cytostatikum. Je pro tuto nemoc často používaný lék. Jeho účinnost byla prověřena několika desetiletími. Alkeran však má své […]

pokračování...

Imunoterapie u mnohočetného myelomu

V dnešní době lze přínos interferonu alfa u mnohočetného myelomu hodnotit jako sice prokázaný, ale nevelký, protože prodlužuje průměrné trvání remise o 7-9 měsíců, ale mnohdy za cenu výrazného zhoršení kvality života. Nemocný proto při volbě mezi uvedenou průměrnou délkou prodloužení remise a možnými nežádoucími účinky léčby často raději volí […]

pokračování...

Podpůrná léčba – infekce

Lékař, který léčí infekci u pacienta s mnohočetným myelomem, musí být informovaný o aktuálním riziku infekce pro pacienta. Musí vědět, při jakém počtu bílých krvinek infekce probíhá a přihlédnout k obecnému faktu, že koncentrace funkčních protilátek je u této skupiny nemocných obvykle velmi snížena. Nejčastějším problémem je nedostatečný počet jedné […]

pokračování...

Radioterapie mnohočetného myelomu

Radioterapie ničí nádorové buňky podobně jako chemoterapie. Její účinek je podobně nespecifický jako u chemoterapie, postihuje všechny rychle se množící buňky v těle. Principem účinku záření je poškození genetické informace v myelomových buňkách, které díky tomuto poškození hynou. Ozáření celého těla je možný, ale vzácně používaný léčebný postup. Obvykle se […]

pokračování...

Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty

Bisfosfonáty se používají pro omezení odbourávání kostní hmoty mnoho let. Po zavedení vysoce účinných dusíkatých typů (např. Bondronat, Pamidor, Zometa), se projevily jejich vedlejší efekty vznikem do té doby neobvyklé komplikace – osteonekrózy čelisti. Poprvé byla popsána v roce 2003. Delší dobu je známá podobná komplikace vzniklá po ozařování pro […]

pokračování...

Léčba bisfosfonáty u pacientů s MM

Bisfosfonáty jsou léky chemickou strukturou podobné látkám používaným v domácnosti ke změkčení vody a ochraně spotřebičů před ukládáním vodního kamene. V lidském těle je základem jejich účinku skutečnost, že se dokáží navázat do kosti a následně na sebe navázat ionty vápníku a tím kost zpevnit. Bisfosfonáty mají však i přímý […]

pokračování...

Osteonekróza čelisti – komplikace při léčbě bisfosfonáty

Téměř všichni nemocní s mnohočetným myelomem by měli užívat léky, které se nazývají bisfosfonáty. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o léky, které se vážou na kosti a tím zabraňují jejich dalšímu poškození nebo jej výrazně zpomalují. U pacientů, kteří přicházejí již s narušeným skeletem zabraňují jeho dalšímu poškozování, protože zvyšují […]

pokračování...

EFT – Technika emoční svobody

Když se člověk dozví, že onemocněl nádorovým onemocněním, objeví se u něj spousta negativních emocí. Především slovo „rakovina” je strašák, který vyvolává strach a úzkost. A taky šok, když je pacientovi sdělena diagnóza. Jedním z pomocníků při zvládání tohoto stresu může být nová metody energetické psychologie EFT. Co je EFT? […]

pokračování...

Jak využít vlastní zdroje na léčbu mnohočetného myelomu

Ve dnech 23. a 24 září 2011 jsem se zúčastnila semináře Škola myelomu pro pacienty 2011, který organizovala Slovenská myelómová spoločnosť – Klub pacientov a který se konal v Liptovském Jánu. Jednou z odborných přednášek, které mě zaujaly, byla přednáška MUDr. Pavla Kotoučka na téma: “Jak využít vlastní zdroje na […]

pokračování...

Nordic walking

Z mnoha důvodů je pro většinu lidí nejvhodnější a nejjednodušší pohybovou aktivitou chůze nebo běh. Chůze je snadno dostupná, nenáročná na vybavení a čas, tento typ sportu je možné provádět individuálně nebo s přítomností dalších osob. Nordic walking (chůze s nordickými-turistickými holemi, tzv. severská chůze) přináší díky hůlkám aktivní zapojení […]

pokračování...

Transplantační jednotka

Transplantační centra pro dospělé V České Republice je celkem 7 hematoonkologických center zajišťujících transplantaci kostní dřeně pro dospělé: I. Interní klinika – klinika hematoonkologie, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha (VFN). Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha. Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň. II. Interní klinika, FN Hradec Králové. Hemato-onkologická klinika, […]

pokračování...

Fyzioterapie

Lázeňská léčba a myelom V současné době lázně poskytují pacientům širokou nabídku balneologických, fyzioterapeutických i relaxačních procedur. Většina českých lázní funguje na medicínském základě, což znamená, že všechny procedury jsou vykonávány vyškoleným personálem a vesměs využívají přírodní léčivé zdroje, jako jsou rašelina, termální voda a podobně. Avšak, kromě tradičních metod […]

pokračování...

Doporučení ve stravování

Doporučení ve stravování pro pacienty s mnohočetným myelomem Mnohočetný myelom a jeho léčba mohou způsobit potíže, které nepříznivě ovlivňují příjem stravy. Přestože není potřebné dodržovat žádný zvláštní dietní postup, je nutné zamyslet se nad dosavadním způsobem stravování. Zvážit, zda jíte dostatečně pestře, pravidelně a zdravě, zda není vhodné doplnit jídelníček […]

pokračování...

Sociální zabezpečení

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Právní předpisy upravující tyto dávky zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen “zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením”), vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen […]

pokračování...