Zevní radiační léčba

Publikováno 27.2. 2015

Co je to zevní radiační léčba?

Zevní radioterapie je prováděna pomocí přístroje (nejčastěji tzv. lineárního urychlovače), který produkuje a usměrňuje záření na přesně určené místo na těle. Přístroj bývá obvykle velký. Při ozařování se přístroje nedotýkáte, většinou rotuje kolem vašeho těla a ozařuje určené místo z několika směrů. Zevní radioterapie je léčba lokální, tzn., že ozařování je zaměřeno jen na přesně určenou část těla, na zbytek těla by účinky ozáření neměly mít vliv.

Jak často se zevní radiační léčba aplikuje?

Pro většinu pacientů se radioterapie předepisuje jedenkrát denně, pět dnů v týdnu (od pondělí do pátku). Může trvat od 1 až do 10 týdnů, podle toho na co je zaměřena a za jakým účelem je aplikována. V některých případech se může ozařování rozdělit na malé dávky a aplikovat dvakrát denně.

Kde se zevní radiační léčba aplikuje?

Ve většině případů je možné na zevní radioterapii docházet ambulantně. To znamená, že v případě, že Vám každodenní dojíždění nečiní problémy, nemusíte být v průběhu ozařování hospitalizován/a.

Co musí být provedeno před zahájením zevní radiační léčby?

Před zahájením léčby s Vámi lékař specialista provede vstupní rozhovor. Lékař vás podrobně prohlédne, provede potřebná vyšetření a zjistí si vaši anamnézu. Lékař vám vysvětlí průběh a způsob léčby, upozorní vás na nežádoucí účinky a doporučí, jak se o sebe v době ozařování starat.

V případě, že rozumíte všem informacím a souhlasíte s navrženým postupem, lékař specialista pro vás rozepíše plán návštěv – ozařování . Jak je již zmíněno výše, ozařuje se pouze určitá specifická část těla. Tuto oblast lékař na vašem těle přesně označí a toto označení bude sloužit k tomu, aby vaše tělo bylo vždy správně umístěno pod zářič a ozařování se soustředilo jen na nezbytně nutnou část těla. Je proto důležité, aby označení na vašem těle zůstalo po celou dobu ozařování.

Vždy upozorněte lékaře nebo laboranta, kdy se označení začne ztrácet.
 • V některých případech je třeba tělo nebo část těla znehybnit (zafixovat), což zabrání nechtěnému pohybu v době, kdy probíhá vlastní ozařování. Tato fixace zároveň zaručí, že je tělo při ozařování vždy ve stejné pozici.
 • V případě, že je ozařována hlava nebo krk, je někdy tato část těla umístěna do speciální masky, která zajistí, aby byla hlava po celou dobu ve stejné poloze a zamezuje jakémukoliv pohybu.

V případě, že vám upevnění těla nebo jeho části působí jakékoliv obtíže, promluvte si o tom se svým lékařem nebo personálem obsluhujícím přístroj.

Je nutné zvláštní oblečení při zevní radiační léčbě?

Žádné zvláštní oblečení není nutné. Oblékejte se tak, abyste se cítil/a pohodlně a oblečení bylo z měkkých materiálů jako je např. bavlna. Zvolte oblečení, které můžete snadno svléknout, v případě, že budete muset určitou část těla odhalit. Neoblékejte si obtažené, úzké oděvy, zvláště v místech, která jsou ozařována. Nenoste šperky a jiné ozdoby, nepudrujte si tělo a nenatírejt se žádnými krémy, zvláště místa, která jsou ozařována.

Jak probíhá vlastní ozařování?
 • Můžete být požádán/a, abyste se převlékl/a do nemocničního pláště.
 • Ozařování probíhá ve zvláštní místnosti.
 • Podle toho, která část těla je ozařována, budete umístěn/a do příslušné polohy (tělo nebo část těla může být pevně zabezpečena proti pohybu).
 • Můžete na svém těle zpozorovat barevné světýlko, které nezpůsobuje žádnou bolest, pouze pomáhá upravit vaše tělo do správné polohy, aby byly paprsky záření soustředěny na určené místo.
 • V průběhu ozařování budete požádán/a, abyste se vůbec nehýbal/a. Dýchejte jako obvykle, nazdržujte dech.

V místnosti zůstanete v době ozařování sám/a. Personál, který ozařovací přístroj obsluhuje bude ve vedlejší místnosti, odkud bude sledovat vás i správný průběh ozařování. Obě místnosti jsou propojeny mikrofonem a monitorem, takže v případě potřeby je možné s personálem komunikovat. Vždy upozorněte personál, když se necítíte dobře. Ozařování může být kdykoliv zastaveno. Vlastní ozařování nebudete cítit, slyšet ani vidět.

Celková doba jedné návštěvy může trvat od 10 min až po 1 hodinu. Většinu času ale strávíte tím, že bude vaše tělo umísťováno do správné polohy. Vlastní ozařování trvá 1-5 minut. Doba návštěvy se může prodloužit, naordinuje-li vám lékař nějaké kontrolní vyšetření (rentgen, MRI, CT apod.).

Mohu být po absolvování zevní radiační léčby radioaktivní?
 • Ne, zevní radioterapie nezpůsobí, že budete vy sám/a vyzařovat do okolí. Můžete bezpečně chodit mezi jiné lidi nebo děti.
 • Mohu nějak relaxovat během ozařování?
 • Přineste si sebou knihu, kterou můžete číst již v čekárně, kdy čekáte až si vás lékař nebo laborant zavolá.
 • Zeptejte se lékaře nebo laboranta jestli si sebou můžete vzít sluchátka a poslouchat hudbu nebo jiný mluvený text na kazetě.
 • K lepší relaxaci můžete použít meditaci, hluboké nádechy nebo si v duchu vytvářet různé obrazy.
Převzato z publikace: Radiační léčba a Vy. Základní informace pro nemocné. Vydala Česká myelomová skupina, nadační fond. Brno 2010.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Radioterapie