Komplikace

Únava – komplikace chemoterapie a ozařování

Co je to únava? Únava způsobená léčbou (= chemoterapie, ozařování) může být jen mírná, ale také velmi vyčerpávající. Je často popisována jako slabost, vyčerpanost, opotřebovanost, těžkopádnost, pomalost nebo otupělost. Únava je běžný nežádoucí účinek a je pravděpodobné, že určitý stupeň únavy během nebo po léčbě pocítíte. Proč se únava objevuje? […]

pokračování...

Únava

Také únava je zcela běžnou součástí života všech nemocných s myelomem. Únava je čistě subjektivní  prožitek, který není možné změnit ani nijak prokázat. Pouze při déletrvající, hluboké únavě lze pozorovat změny vzhledu člověka, ale i ty jsou vysoce nespecifické. Z tohoto důvodu také často okolí únavu nepovažuje za nic zásadního […]

pokračování...

Podpůrná léčba – anemie

Závažná anémie je přítomna asi u 20% osob v době diagnózy mnohočetného myelomu. Pokud se podaří dosáhnout remise onemocnění, anémie vymizí. Pokud anémie dosahuje takového stupně, že způsobuje nemocnému potíže (dušnost, slabost, bušení srdce či zhoršení anginy pectoris – bolesti na hrudi), je na zvážení podání krevní transfuze. U části […]

pokračování...

Osteonekróza čelisti – komplikace při léčbě bisfosfonáty

Téměř všichni nemocní s mnohočetným myelomem by měli užívat léky, které se nazývají bisfosfonáty. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o léky, které se vážou na kosti a tím zabraňují jejich dalšímu poškození nebo jej výrazně zpomalují. U pacientů, kteří přicházejí již s narušeným skeletem zabraňují jeho dalšímu poškozování, protože zvyšují […]

pokračování...