Projevy odbourávání kostní hmoty

Publikováno 25.8. 2014

Velmi jednoduše lze říci, že mnohočetný myelom způsobuje u většiny pacientů odvápňování a odbourávání kostí, které provází jejich zvýšená lomivost. U některých pacientů však k odbourávání kostí nedochází. Odbourávací proces v kosti (osteolýza) bývá největší v místě velkého nakupení myelomových buněk, vznikají proto ložiska odvápněné kosti, která jsou viditelná na rentgenu jako díry v kosti.

Projevy odbourávání kosti
  • Při velkém prořídnutí se objevuje bolest postiženého místa kosti.
  • Při dalším odvápnění se může kost zlomit již při nepatrné zátěži. Vznikne takzvaná patologická fraktura (chorobná zlomenina).
  • Klasickými příznaky mnohočetného myelomu jsou bolesti v nejvíce zatížené části páteře, tedy v bederních obratlích. Nezřídka zde dochází i ke kompresivním (tlakovým) zlomeninám.
  • Méně často se první příznaky nemoci objeví na dlouhých kostech končetin.
  • Míru celkového odvápnění lze měřit pomocí metod, které stanovují množství vápníku v kostech (kostní denzitometrie).
Co z toho plyne pro pacienty?
  • Snažit se vyvarovat úrazům.
  • Když vznikne nová bolest v některé z kostí, ihned to oznámit svému odbornému lékaři a domluvit se na řešení.
  • V případě, že náhle vznikne prudká bolest v páteři, zhoršující se při pohybu, je nutné zorganizovat transport ležícího pacienta na specializované pracoviště do 24hodin od vzniku této nové bolesti. Obvykle je naopak proveden rentgenový snímek páteře a při chorobném nálezu je nutné posouzení ortopedem, který doporučí odpovídající léčbu. Nemocní s poškozenou strukturou obratle dostávají takzvaný korzet (ortézu). Ten fixuje páteř a brání další deformaci obratle. Řešení zlomenin způsobených chorobou (patologických fraktur) se nesmí oddalovat. Mělo by proběhnout do 24 hodin od vzniku zlomeniny.
  • Při zlomenině kterékoliv kosti (nohy, ruky) doporučujeme ihned navštívit nemocniční ortopedické pracoviště, kde mají zkušenosti s operačním léčením patologických fraktur. To proto, že léčba těchto kostních zlomenin se liší od léčení zlomenin jinak zdravých lidí. U běžné zlomeniny jinak zdravého člověka se nejčastěji používá zevní fixace (sádra), zatímco při zlomenině kostí vzniklé na základě ložiska myelomu je nutné zpevnit kost operačním výkonem (takzvanou vnitřní fixací). Taková operace může rychle odstranit potíže pacienta.
Zlomenina páteře s útlakem nervové tkáně

Nejzávažnější komplikací je fraktura páteře se stlačením nervů, což má za následek poruchu hybnosti nohou, případně poruchu svěračů močového měchýře a konečníku. Při vzniku takové akutní komplikace je nutné provedení CT vyšetření a případného operačního řešení do 24 hodin od vzniku potíží, kdy je ještě naděje na obnovení funkce stlačené míchy a nervů. Operace do 24 hodin je indikována při vzniku těžkého nervového postižení, poruše pohyblivosti s nemožností chůze (z útlaku nervů a míchy).

Mezi základní příznakypatří nová, náhlá bolest v páteři – není však nutnou podmínkou, dále nejistota při chůzi, nutnost opírat se o stěny, slabost nohou, porucha citlivosti nohou a poruchy funkce svěračů močového měchýře a konečníku.

Co z toho plyne pro pacienta?

Ihned navštívit odborného lékaře, který obvykle provede neurologickou kontrolu a zobrazovací vyšetření páteře nejen rentgenem, ale i metodou CT nebo pomocí magnetické rezonance, optimálně do 24 hodin od vzniku příznaků a podle výsledků zobrazovacích vyšetření se domluví s ortopedem sběhlým v operacích páteře nebo neurochirurgem na způsobu řešení.

Náhlá bolest v kosti jakékoliv končetiny

Náhlou bolestí se může hlásit nově vzniklá zlomenina kostí končetiny. Proto by měl pacient co nejdříve navštívit odborného lékaře, který obvykle nechá provést rentgenový snímek bolestivé končetiny a při zlomenině nebo její hrozbě domluví možné řešení s ortopedem sběhlým v operačním řešení těchto komplikací.

Zdroj: Adam, Z., Maisnar, V., a kol. Mnohočetný myelom, jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít. Informace pro nemocné a jejich blízké. 3. přepracované a doplněné vyd. Brno: MU, 2009. 73 s. ISBN 978-80-210-4680-1.
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Orgánové poškození