Psychická podpora

Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-webinář Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 20. října 2020. V anotaci tohoto webináře pan doktor v první větě uvedl, že přednáška otevírá téma vlivu vztahů na zdraví z pohledu psychoneuroimunologie. Tato věta jednoznačně naznačuje, že krátce, srozumitelně a […]

pokračování...

Třináct kroků ke klidu

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020. Jak co nejlépe zvládat těžké životní situace? Pan doktor nabídl několik doporučení, které vznikly na podkladě jeho dlouholeté práce s jeho klienty: Pokuste si uvědomit, že střet s jakoukoliv […]

pokračování...

Zvládání pocitů nejistoty

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020. Doporučení, která zazněla v souvislosti s pandemií covid-19 mají obecnou platnost. Pokud místo covid-19 budete uvažovat o myelomu nebo o jakékoliv jiné zátěžové životní situaci, jsou níže uvedená […]

pokračování...

Výzkum naděje, vděčnosti a prožívaného stresu u pacientů s myelomem

Co říkají výsledky psychologického výzkumu o naději, vděčnosti a prožívaném stresu u pacientů s mnohočetným myelomem? Bc. Adéla Geprtová1 & doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.2 1 Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2 Ústav psychologie a psychosomatiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity   Na podzim roku 2020 se po dříve domluvené […]

pokračování...

Dvanáctero – jak zvládat stres z nákazy

Nabízíme k nahlédnutí a zamyšlení dvanáctero vytvořené týmem PhDr. Ing Martina Pospíchala, psychologa, pro hematoonkologicky a onkologicky nemocné pacienty, jak se vyrovnat s případným stresem plynoucím z potenciální nákazy virem COVID -19. Dvanáctero  

pokračování...

Jak s může změnit psychika

VYROVNÁNÍ SE S DIAGNÓZOU Sdělení diagnózy mnohočetný myelom ovlivní každého jiným způsobem. Zpočátku můžete být zaskočeni, v šoku nebo se cítit paralyzováni. Mohou se objevit silné neznámé pocity, které jste nikdy předtím neprožívali. Je důležité chápat, že je to přirozená reakce a je součástí uvědomění si změny vašeho zdravotního stavu […]

pokračování...

Jaké změny s sebou nemoc nese?

Život s onkologickým onemocněním se v mnohém podobá jízdě po neznámé cestě: nikdy si nejste jisti, co vás za rohem čeká. Nesmíme zapomínat, že i neznámé cesty lze prozkoumat a na jejich průjezd se alespoň trochu připravit. Děláme to běžně, když někam cestujeme. K dispozici máme mapy, které nám ukazují, […]

pokračování...

Mluvit o nemoci s blízkými

Slovo „nádor, rakovina“ vyvolává silné pocity a představy. Zpočátku se může zdát být těžké o diagnóze otevřeně hovořit, ale právě „vypovídání se“ může přispět ke zmenšení strachu a pocitů izolovanosti. Mluvit o nemoci s ostatními lidmi může pomoci ujasnit si vlastní myšlenky a je zvláště užitečné, když  přemýšlíte o možnosti […]

pokračování...

Mám mnohočetný myelom

Když se řekne „máte onkologické onemocnění“ konkrétně se jedná o mnohočetný myelom. To je situace, které se často lidé po prvních vyšetřeních a náznacích svého lékaře obávají, když přicházejí do ordinace specialisty – hemato-onkologa. Lidé, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom, často říkají, že byli touto zprávou ohromeni a nebyli […]

pokračování...

Psychické projevy deprese

Deprese a úzkosti nejsou mezi lidmi s onkologickou diagnózou neobvyklé. Lékaři i samotní pacienti se velmi často zaměřují spíše na fyzické projevy v souvislosti s probíhající léčbou než na projevy psychické, a tak nemusí být deprese včas rozpoznána nebo může zůstat nerozpoznána a tím pádem v psychice dlouhodobě nezpracována. V […]

pokračování...

Reakce na stresovou situaci

Každý člověk je jinak osobnostně nastaven. Někdo v životě všechno důkladně promýšlí, než se pustí do řešení úkolů, své city více skrývá, nechce lidi kolem sebe obtěžovat svým trápením či radostí. Jiný zase jedná rychle, snadněji se rozhoduje, rychleji nachází řešení životních situací, své city a pocity ukazuje všem a […]

pokračování...

Psychické projevy úzkosti

Úzkost a pocity úzkosti jsou dalšími typickými projevy spojenými s onkologickým onemocněním a je potřeba odlišit je od deprese, především od jejich lehčích forem. Je třeba si uvědomit, že každé sdělení týkající se onkologického onemocnění může vyvolat pocity úzkosti. Do jisté míry je i každá návštěva lékaře- hematoonkologa spojena s […]

pokračování...

Psychické a emocionální změny

V době diagnózy mnohočetného myelomu mnoho lidí začíná přemýšlet o sobě, o rodině, o životě a o smrti a to často velmi osobitým způsobem. Proces objevování vlastní smrtelnosti spojený navíc s celou řadou emocionálních a psychických změn, může u celé řady pacientů život a náhledy na něj významně změnit. Není […]

pokračování...

Deprese a její léčba

Publikováno v září 2011, Bulletin-klubový časopis Autor: MUDr. Alena Večeřová-Procházková, psychiatr a psychoterapeut, Praha Depresi je lepší nemít. Nicméně současné poznatky svědčí pro to, že s depresivní reakcí se většina dospělé populace během života alespoň jedenkrát setká. Obecně se jedná o výsledek frustrace potřeb jedince, na úspěchu při realizaci předpokládaného […]

pokračování...