Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby

Publikováno 18.4. 2018

Domníváme se, že pacient by měl být léčen způsobem, který pro něj individuálně stanoví jeho ošetřující lékař jako ten nejlepší možný. Nové moderní léky mají pro pacienty významný medicínský přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb, jejichž problémy dosavadní léčba nedokázala řešit vůbec nebo dostatečně efektivně.

Brožuru „Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby“ vydala ONKO Unie, o.p.s., 2018

Brožura k dispozici zde