Pohybová podpora

Seznam rehabilitačních pracovišť

Nedílnou součástí léčby myelomu je i podpůrná fyzioterapeutická (rehabilitační) léčba. Ve snaze seznámit rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty s myelomem, jeho specifiky týkajícími se jak postižení skeletu, tak vedlejších účinků léčby – např. polyneuropatii, proběhla ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou pod vedením Mgr. Pavly Straubové a MUDr. Jana Strauba série […]

pokračování...

Jóga a mnohočetný myelom

K tomu, abyste dokázali z jógy těžit ke svému prospěchu, nepotřebujete zcela rozumět její filozofii, ale určitá představa o její podstatě může napomoci k jejímu správnému provádění. Jóga se zrodila v Indii a samotné slovo „jóga“ je slovo pocházející ze sanskrtu. Znamená v překladu „spojení-jednotu“. Často je tato „jednota“ vykládána […]

pokračování...

Lázeňská léčba u pacientů s hematologickým onemocněním

U hematologických nemocných dochází téměř vždy k poklesu celkové kondice ať už primárně vlastním onemocněním anebo sekundárně protinádorovou léčbou tj.: chemoterapií, radioterapií, podávanými kortikoidy a dalšími alopatickými léky. Dochází tak k výraznému poklesu prahu pro vnímání bolesti a k zvýšení citlivosti na stresy, ať už se jedná o stresory biologické […]

pokračování...

Nordic walking

Z mnoha důvodů je pro většinu lidí nejvhodnější a nejjednodušší pohybovou aktivitou chůze nebo běh. Chůze je snadno dostupná, nenáročná na vybavení a čas, tento typ sportu je možné provádět individuálně nebo s přítomností dalších osob. Nordic walking (chůze s nordickými-turistickými holemi, tzv. severská chůze) přináší díky hůlkám aktivní zapojení […]

pokračování...

Fyzioterapie

Lázeňská léčba a myelom V současné době lázně poskytují pacientům širokou nabídku balneologických, fyzioterapeutických i relaxačních procedur. Většina českých lázní funguje na medicínském základě, což znamená, že všechny procedury jsou vykonávány vyškoleným personálem a vesměs využívají přírodní léčivé zdroje, jako jsou rašelina, termální voda a podobně. Avšak, kromě tradičních metod […]

pokračování...