Radiační léčba – radioterapie

Publikováno 26.2. 2015

Co je to radiační léčba?

Radiační léčba  (ozařování, radioterapie) je způsob léčby nádorových onemocnění, který používá vysoké dávky záření ke zničení nádorových buněk a zabránění jejich množení. V nízkých dávkách je záření používáno k rentgenovému vyšetření orgánů a kostí v těle. Záření využívané v radiační léčbě funguje stejně, pouze je podáváno ve vyšších dávkách.

Jak je radiační léčba podávána?

Léčba ozařováním  může být zevní (ozařovací přístroj mimo vaše tělo a na nádorové buňky působí z vnějšku) nebo vnitřní (zdroj záření je umístěn uvnitř těla v místě nebo blízko nádorových buněk). Někdy mohou být použity obě formy ozařování  najednou.

Komu se radiační léčba podává?

Mnoho pacientů s nádorovým onemocněním je léčeno ozařováním. Ve skutečnosti, více než polovina  (asi 60%) pacientů s nádorem podstoupí tuto léčbu. Někdy ozařování představuje pouze část léčby, kterou pacient podstupuje.

Jak radiační léčba působí na nádorové buňky?

Záření podávané ve vysokých dávkách zabíjí nebo zpomaluje růst nádorových buněk. Ozařování se používá k:

 • léčbě nádoru – léčí, zastavuje nebo zpomaluje růst nádorových buněk;
 • zmírňuje příznaky – v některých případech, kdy není možné nádor vyléčit, může ozáření zmenšit nádor nebo jeho tlak na okolí.
Kdy začne radiační léčba účinkovat?

Ozařování neničí nádorové buňky okamžitě. Může trvat několik dnů nebo i týdnů, než začnou nádorové buňky umírat a naopak účinek ozařování trvá ještě týdny nebo i měsíce po ukončení léčby.

Jak působí radiační léčba na zdravé buňky?

Ozařování neničí nebo nezpomaluje růst pouze u nádorových buněk, ale může nepříznivě působit i na zdravé buňky v okolí. Buňky se většinou obnoví po ukončení léčby ozařováním. Občas může ozařování způsobit problémy, které jsou závažné a ani po ukončení léčby nezmizí úplně. Předejít nebo zabránit tomuto stavu lze:

 • používáním nejnižších možných dávek záření – dávka ozáření musí být vyvážená tak, aby byla dostatečná (účinná), ale zároveň šetrná ke zdravým buňkám;
 • rozložení léčby v čase – někdy může být celková denní dávka rozdělena do dvou menších dávek, aby se zdravé buňky mohly rychleji zotavovat;
 • zaměřením ozáření na určitou část těla – některé nové ozařovací techniky umožňují zaměřit paprsky záření na konkrétní oblast, takže může být použita vyšší dávka bez zvýšeného rizika ozáření okolní zdravé tkáně (buněk);
 • užíváním určitých léků – některé léky mohou ochránit určité části těla před nechtěnými účinky ozáření, jako např. slinné žlázy.
Je radiační léčba bolestivá?

Vlastní léčba bolestivá není. Ale některé nežádoucí účinky, které jsou způsobené ozařováním, mohou být nepříjemné nebo bolestivé.

Je radiační léčba používána s jinými druhy protinádorové léčby?

Ano, ozařování často probíhá zároveň s jiným typem léčby, např.:

 • ozařování a chirurgický zákrok (operace) – ozařování může proběhnout před, v průběhu nebo po operaci. Radiační léčba může být použita ke zmenšení velikosti nádoru před operací nebo po operaci může zničit zbývající nádorové buňky. V některých případech může být nádor ozařován přímo při operaci, záření nemusí procházet kůží. Tento proces se nazývá intraoperační radioterapie (ozařování);
 • ozařování a chemoterapie – ozařování může proběhnout před, v průběhu nebo po chemoterapii. Před nebo v průběhu chemoterapie může ozařování zmenšit nádor nebo počet nádorových buněk a chemoterapie může účinkovat lépe. Někdy je naopak chemoterapie podávána, aby bylo ozařování účinnější. Po chemoterapii pomáhá ozařování ničit zbylé nádorové buňky.
Kdo se o mě bude starat v průběhu radiační léčby?

Tým, který se o vás před a v průběhu ozařování stará, se skládá z více osob, které navzájem spolupracují, aby radiační léčba byla právě pro vás a vaše onemocnění co nejúčinnější.

Radiační onkolog – lékař, specialista, který rozepisuje přesné dávky ozáření, určuje jakým směrem bude radioterapie prováděna, sleduje nežádoucí účinky léčby a doporučuje opatření, jak jim předejít nebo je zmírnit. Úzce spolupracuje s ošetřujícím personálem, který se o vás stará. Po ukončení ozařování specialista s odstupem času ověří, jak byla léčba účinná a jestli se nevyskytly nějaké pozdní vedlejší účinky.

Sestra specialistka – v průběhu ozařování se o vás také bude starat sestra, která má v této oblasti zkušenosti a je na tuto práci připravovaná. Tato sestra se vás může zeptat na vaši anamnézu, na léky, které užíváte, může provádět určitá vyšetření a sledovat účinnost a vedlejší nežádoucí účinky léčby.

Radiologický laborant – zkušený laborant s vámi bude v kontaktu při každé návštěvě – ozařování. Bude zodpovídat za to, aby poloha vašeho těla byla správná pro předepsaný druh ozařování, bude obsluhovat ozařovací přístroje tak, aby dávky ozařování byly aplikovány přesně podle rozpisu radiačního onkologa.

Pacient – vy osobně jste nejdůležitější část týmu. Vaše úloha je velmi důležitá a proto je pro úspěšné absolvování radioterapie nutné dodržovat určitá pravida a doporučení.

 • dostavte se na ozařování vždy včas;
 • ptejte se na všechno, co vás zajímá a co  nevíte;
 • informujte včas svého lékaře nebo sestru, objeví-li se jakékoliv nežádoucí účinky;
 • informujte včas svého lékaře nebo sestru, objeví-li se bolest;
 • dodržujte doma doporučení, které jste dostal/a ohledně: péče o kůži, dostatečného pitného režimu, stravy, udržování hmotnosti.
Je radiační léčba drahá?

Ano, ozařování je poměrně finančně nákladné. Ozařovací přístroje jsou velmi drahé a také obsluhující personál musí být pro tuto práci řádně vyškolený. Náklady na ozařování jsou různé podle druhu a délky léčby. V České republice je radioterapie hrazena zdravotní pojišťovnou.

Musím dodržovat speciální dietu v době radiační léčby?

Vaše tělo spotřebovává během ozařování mnoho energie. Je velmi důležité, abyste ve stravě příjímal/a dostatek kalorií a bílkovin. Zároveň se snažte udržovat svoji tělesnou váhu stejnou po celou dobu ozařování. Zeptejte se svého lékaře, jestli musíte držet speciální dietu. O dietních opatřeních se můžete poradit s dietní sestrou (nutriční terapeutkou).

Je možné chodit do zaměstnání v době radiační léčby?

Někteří pacienti jsou i v době, kdy podstupují ozařování schopni pracovat na celý úvazek, jiní pouze na částečný a někteří nemohou pracovat vůbec. Vše záleží na tom, jak se kdo cítí. Zeptejte se svého lékaře nebo sestry, co od nadcházející léčby můžete očekávat. Na začátku léčby se možná budete cítit silný/á na to, chodit do práce. Časem se ale může dostavit únava a celkový úbytek energie. I po skončení léčby může únava a pocit slabosti ještě několik týdnů nebo měsíců přetrvávat.

Co se stane po ukončení radiační léčby?

Po ukončení léčby bude nutné váš zdravotní stav dále kontrolovat. Lékař bude hodnotit, jak byla léčba účinná a jestli se neobjevily nějaké vedlejší účinky. Také s vámi pohovoří o dalším postupu léčby vašeho onemocnění.

Jaké příznaky se mohou objevit po ukončení radiační léčby?

Účinky ozařování mohou přetrvávat ještě nějaký čas po jeho ukončení. V této době byste si měl/a všímat určitých příznaků a informovat svého lékaře v případech, jako např.:

 • bolesti přetrvávají nebo se zvětšují;
 • na těle se objeví uzliny, bulky, otok, vyrážka, modřiny nebo začnete krvácet;
 • změní se chuť k jídlu, objeví se nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa;
 • objeví se nevysvětlitelný váhový úbytek;
 • objeví se horečka, kašel nebo chrapot, které neustupují;
 • objeví se jiná změna zdravotního stavu.

O svých potížích si co nejdříve promluvte se svým lékařem. Nejlépe, když si na další návštěvu u lékaře připravíte písemný seznam otázek a problémů, budete tak mít jistotu, že na nic nezapomenete.

Převzato z publikace: Radiační léčba a Vy. Základní informace pro nemocné. Vydala Česká myelomová skupina, nadační fond. Brno 2011.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).

 

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Radioterapie