Dexametazon a jiné steroidy

Publikováno 18.2. 2015

Glukokortikosteroidy nebo kortikosteroidy (nebo jen steroidy) jsou hormony přirozeně vytvářené v těle v nadledvinách. Steroidy ovlivňují mnoho procesů odehrávajících se v lidském organismu. Zapojují se do regulace metabolismu cukrů, bílkovin a tuků. Tiší zánětlivé, alergické, ale i fyziologické reakce imunitního systému. Syntetické podoby těchto steroidů (slangově kortikoidy) dokážou napodobit či plně nahradit funkce hormonů nadledvin při jejich nedostatečné přirozené produkci.
Dexametazon (též známý pod výrobními názvy Decadron®, Dexason®,Diodex®, Hexadrol®, Maxidex®, Fortecortin®) je jedním ze synteticky vyráběných steroidů užívaných v léčbě mnohočetného myelomu.
Dexametazon je k léčebným účelům dostupný v mnoha formách. Vyrábí se v podobě injekcí, tablet, roztoků určených k léčbě očních infekcí, jako nosní sprej a také jako lokální lék v podobě gelů, mastí a sprejů. V případě mnohočetného myelomu se obvykle používají injekce nebo tablety. Kromě mnohočetného myelomu je Dexametazon využíván i v léčbě řady jiných nemocí.
Některé z nich zde uvádíme:
  1. Endokrinní poruchy a stavy, při kterých žlázy s vnitřní sekrecí neprodukují z různých důvodů dostatek hormonů.
  2. Revmatické nemoci.
  3. Kožní onemocnění.
  4. Alergické stavy včetně astmatu, dermatitidy, přecitlivělosti na léky, celoroční a sezónní alergie.
  5. Oční nemoci.
  6. Zánětlivá onemocnění střev; např. Crohnova choroba či ulcerozní kolitida.
  7. Choroby dýchacího ústrojí.
  8. Nádorová onemocnění zahrnující i některé typy leukémií, lymfomů i solidních nádorů.
Dexametazon a jiné steroidy, zejména Prednison, Prednisolon a Metylprednisolon, mají v léčbě onkologických onemocnění široké využití.
Potlačují totiž některé funkce imunitního systému a snižují hladinu cytokinů, látek odpovědných za tvorbu zánětů. Steroidy zmírňují průběh zánětů a otoků tím, že zabraňují bílým krvinkám, aby se přesunovaly do míst otoků na různých částech těla. Protizánětlivé účinky dokážou zamezit otoku v
místě nádoru a také bolesti či jiným příznakům způsobeným tlakem nádoru na okolní nervová zakončení.
Steroidy fungují též jako regulátor běžných reakcí imunitního systému, a proto jsou užitečným  prostředkem v boji proti chorobám, které postihují imunitní systém. Úspěšně jsou steroidy využívány i v léčbě krevních a nádorových onemocnění, neboť dokážou přivodit programovanou buněčnou smrt – tzv. apoptózu.
V léčbě mnohočetného myelomu jsou steroidy obvyklou součástí většiny léčebných režimů – jak s chemoterapeutiky (např. Melfalan, Cyklofosfamid), tak s biologickými léky (např. bortezomib, lenalidomid, thalidomid). Steroidy dokážou zvýšit účinnost protinádorových chemoterapeutik a imunomodulačních látek (látky, které ovlivňují, zvyšují nebo tlumí, imunitní reakci), a posílit tak jejich vliv na zánik myelomových buněk. Existuje však také mnoho případů, kdy je žádoucí, aby byl Dexametazon (nebo jiný steroid) užíván samostatně. Léčba samotnými steroidy může v některých případech vést až k remisi onemocnění. V současnosti platí, že steroidy jsou nejúčinnější samostatně podávané protimyelomové léky. Steroidy jsou proto považovány za velmi přínosné léky s řadou výhod pro nemocné.

DÁVKOVÁNÍ STEROIDŮ A LÉČEBNÝ ROZPIS

Dexametazon je podáván převážně v kombinaci s jinými látkami, např. s thalidomidem (Myrin®, Thalomid®), lenalidomidem (Revlimid®), bortezomibem (Velcade®) apod. Obvykle je podáván v tabletách či kapslích ve formě „pulzu“ (jednorázové dávky) – nejčastěji v dávce 20 –440 mg po dobu čtyř po sobě následujících dní, po nichž následuje proměnlivá pauza. V současnosti je doporučovaným schématem užívání jednou týdně s obdobným léčebným efektem jako při pulzu, avšak se snížením výskytu nežádoucích účinků.
Ošetřující lékař s vámi vypracuje takový léčebný rozpis, který budete dobře snášet, a který bude upraven podle rozsahu vaší choroby.
V některých léčebných schématech je Dexametazon nahrazen jiným lékem, kterým je Prednison, případně dalším steroidem. Podobně jako u Dexametazonu mohou být dávka i rozpis Prednisonu upraveny konkrétním potřebám a toleranci nemocného.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY Dexametazonu

Přestože je odezva na léčbu Dexametazonem obvykle velmi příznivá, může dojít i ke vzniku některých vedlejších účinků. Pravděpodobnost výskytu vedlejších účinků souvisejících s užíváním steroidů (Dexametazonu) se zvyšuje s délkou léčby a s dávkou užívaného léku. Čím déle lék užíváte a čím vyšší jsou jeho dávky, tím vyšší je i riziko vzniku nežádoucích účinků. Většina těchto vedlejších účinků po ukončení léčby ustupuje, až zcela vymizí. V dalších kapitolách najdete nejčastěji se vyskytující vedlejší účinky a příslušná doporučení pro preventivní chování, díky kterým je možno vedlejším nežádoucím účinkům předcházet. Detailnější informace o jmenovaných i jiných vedlejších účincích vám může poskytnout tým zdravotníků, kteří o vás pečují.

INFEKCE

Steroidy brání bílým krvinkám, aby se dostaly do míst zasažených infekcí. Tato funkce steroidů může však současně způsobit zhoršení v těle již probíhajících infekcí nebo zapříčinit propuknutí infekcí nových. V podstatě lze konstatovat, že každý lék potlačující běžné imunitní reakce organismu současně vystavuje nemocného riziku větší citlivosti vůči infekcím. Steroidy mohou z uvedeného důvodu zastřít příznaky přítomnosti infekce. Podobně mohou snížit schopnost organismu vyrovnat se s počínající infekcí. Nemocní užívající steroidy (Dexametazon) jsou proto vystaveni zvýšenému riziku vzniku infekcí (bakteriálních, virových i plísňových).
Prevence a léčba infekcí
Steroidy (Dexametazon) by vám neměly být předepisovány v době, kdy proděláváte infekci. V určitých situacích je však podávání steroidů vhodné, případně nezbytné i v době, kdy infekci proděláváte bez ohledu na současnou léčbu antibiotiky.
Jakékoliv projevy infekce neprodleně oznamte svému ošetřujícímu lékaři. Doporučuje se dbát zvýšené hygieny. Myjte si ruce vždy, když se vrátíte domů, před každým jídlem (i v restauracích) a především po návratu z míst, kde se pohybuje mnoho lidí.
Pokud jste zatím neprodělali plané neštovice nebo spalničky, měli byste být obzvláště obezřetní. Vždy, když se dostanete do styku s některou z těchto infekcí, okamžitě o tom informujte svého ošetřujícího lékaře. Pokud užíváte Dexametazon nebo jiný steroid, je na místě pečlivě zvažovat očkování a nejlépe se mu vyhnout. Existují však druhy vakcín, které mohou být v případě naléhavé
potřeby aplikovány. O plánovaném očkování by měl být informován váš ošetřující lékař, aby rozhodl, zda je pro vás bezpečné.

ZMĚNY SRDEČNÍCH FUNKCÍ A ZADRŽOVÁNÍ TEKUTIN V TĚLE

Užívání Dexametazonu nebo jiných steroidů může způsobit zvýšení krevního tlaku, zadržování soli a tekutin v těle a současně zvýšené vylučování draslíku a vápníku. K těmto stavům dochází obzvláště tehdy, je-li lék užíván ve vysokých dávkách. Obvyklým projevem zadržování tekutin jsou nejčastěji otoky v oblasti kotníků a chodidel, případně i většího rozsahu, někdy i s rozvojem dušnosti. Ztráta vápníku a draslíku spolu s otoky může představovat závažnou komplikaci pro nemocné se srdečními poruchami, obzvláště s městnavým srdečním selháním a vysokým krevním tlakem.
Prevence a léčba poruch srdečních funkcí a potíží se zadržováním tekutin v těle
Účinná je změna stravovacích návyků. Je možné, že budete nuceni snížit příjem soli a nahradit ztráty draslíku a vápníku doplňkovými léky. Poraďte se se zdravotníky, kteří o vás pečují, o vhodné skladbě stravy a o vhodných doplňcích výživy. Léčba spočívá obvykle v podávání diuretik (léků vedoucích k odvodnění organismu) s případným doplněním chybějících látek.

ÚČINKY STEROIDŮ NA KŮŽI

Pacienti užívající Dexametazon nebo jiné steroidy mohou pozorovat, že drobná poranění se hojí déle, než je obvyklé. Užívání Dexametazonu může být provázeno také projevy akné, vyrážky a u některých pacientů zvýšeným sklonem k pocení.
Prevence a léčba kožních potíží
Věnujte zvýšenou péči každému drobnému poranění, řádně je omyjte pod tekoucí vodou a udržujte ránu v čistotě. Svědomité dodržování hygienických zásad je velmi důležité. Pokud by se přesto rána delší dobu nehojila, obraťte se na někoho z ošetřujícího personálu. Nepoužívejte na ránu žádné volně prodejné léky dříve, než se o tom poradíte se svým lékařem.

ÚČINKY STEROIDŮ NA ČINNOST ENDOKRINNÍ SOUSTAVY

Steroidy včetně Dexametazonu mohou zasahovat do způsobu, jakým metabolismus zpracovává hlovodany (cukry) a tím zvyšovat hladinu glukózy v krvi. Tuto skutečnost musí vzít v úvahu obzvláště pacienti s cukrovkou. V případě onemocnění cukrovkou je možné steroidy užívat, avšak je třeba počítat s následnou léčbou zajišťující regulaci zvýšené hladiny cukru v krvi.
U žen mohou steroidy způsobovat nepravidelnosti menstruačního cyklu. V případě dlouhodobého užívání steroidů (obvykle při nedodržení dávkovacího schématu) může dojít k závažným komplikacím v důsledku nadměrného ovlivnění metabolických pochodů hormony, nebo naopak po jejich vysazení v důsledku jejich náhlého nedostatku (abstinenční příznaky).
Prevence a léčba potíží endokrinní soustavy
Jestliže trpíte cukrovkou, budete pravděpodobně nuceni podstoupit častější kontroly hladiny glukózy (cukru) v krvi. Následně vám také mohou být upraveny dávky inzulínu nebo jiných léků ovlivňujících cukrovku. I zde platí, že tato rozhodnutí náleží ošetřujícímu lékaři. Pokud se tedy s cukrovkou léčíte, informujte svého diabetologa o tom, že užíváte Dexametazon. Vždy je nezbytné přesně dodržet dávkovací schéma steroidů – jak nedostatečná, tak i nadměrná dávka může zásadně ovlivnit zdraví.

ÚČINKY STEROIDŮ NA ZAŽÍVACÍ SOUSTAVU

Steroidy mohou mít na zažívací soustavu rozličný vliv. Zvyšují riziko oslabení stěny trávicí trubice a tím i vzniku žaludečních či dvanácterníkových vředů. Mnoho lékařů doporučuje užívat se steroidy automaticky i nějaký druh antacida či léku blokujícího tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku.
K dalším možným vedlejším účinkům Dexametazonu na zažívací soustavu patří zvýšená nebo snížená chuť k jídlu, nadmutí břicha, nevolnost, zvracení, škytavka a pálení žáhy.
Prevence a léčba zažívacích potíží
Dráždění zažívacího traktu při užívání Dexametazonu se lze vyhnout nebo jej zmírnit tím, že lék budete užívat s jídlem nebo vzápětí po něm. Při léčbě Dexametazonem se doporučuje nepít alkoholické nápoje, protože rovněž dráždí žaludek, a také omezit příjem nápojů a jídel obsahujících kofein (coca-cola, káva, čaj s kofeinem). Budete-li jíst pravidelně v malých dávkách, snížíte riziko nevolnosti. Léky chránící žaludeční sliznici jsou obvyklou součástí léčby steroidy. V případě nevolnosti můžete mezi jídly užívat antacidum, ale rovněž pouze na doporučení vašeho ošetřujícího lékaře. Pocítíte-li kterýkoli z vedlejších účinků Dexametazonu, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře, který vám poradí, jak nejlépe je možné se s tímto stavem vypořádat.

ÚČINKY STEROIDŮ NA POHYBOVOU SOUSTAVU

Steroidy snižují vstřebávání vápníku a zvyšují jeho vylučování, a tím ovlivňují stav kostí. Tyto vedlejší účinky mohou způsobovat bolest a u dospělých nemocných vést až k osteoporóze (řídnutí kostí). Riziková skupina nemocných, kam patří především ženy po menopauze, by měla být velmi obezřetná, obzvláště pokud užívá vysoké dávky kortikoidů po dlouhou dobu. Pocit bolesti ve svalech může být zapříčiněn ztrátami vápníku i draslíku.
Prevence a léčba potíží pohybové soustavy
Při podávání steroidů se mnohdy doporučuje užívat současně potravinové doplňky, které nahradí ztráty vápníku a draslíku. Příjem vápníku lze zvýšit též častějším příjmem potravin s vysokým obsahem vápníku. Neužívejte však žádné potravinové doplňky, aniž byste se o tom dříve poradili s lékařem, protože v aktivní fázi onemocnění bývá naopak hladina vápníku v krvi příliš vysoká a může vás ohrožovat.
Mnoho nemocných s mnohočetným myelomem užívá bisfosfonáty k léčbě kostních změn (především osteoporózy). Účinek bisfosfonátů dokáže zabránit též nežádoucímu dopadu steroidů na hustotu kostní tkáně a její odolnost.

ÚČINEK STEROIDŮ NA OČI

Dlouhodobá léčba steroidy může podporovat vznik oční infekce, vést k šedému očnímu zákalu a výšenému nitroočnímu tlaku, přecházejícího v některých případech až v zelený oční zákal nebo poškození zrakových nervů.
Prevence a léčba zrakových potíží
Pravidelně navštěvujte očního lékaře. Jakékoli zhoršení zraku byste měli neprodleně sdělit ošetřujícímu lékaři.

ÚČINKY STEROIDŮ NA PSYCHIKU A NERVOVOU SOUSTAVU

Steroidy mohou způsobovat podrážděnost, změny nálady, změny osobnosti i hluboké deprese. Rovněž mohou být příčinou nespavosti. Emoční labilita nebo případně další změny chování se mohou v průběhu léčby steroidy zhoršit.
Někteří nemocní si rovněž stěžují na bolesti hlavy a závratě.
Prevence a léčba psychických a neurologických potíží
Pokud byste pozorovali některou ze jmenovaných změn psychického rozpoložení nebo změny osobnostních rysů, obraťte se na ošetřujícího lékaře. Upozorněte členy rodiny, že v průběhu léčby steroidy můžete být více vznětliví nebo rozmrzelí. Pokud trpíte potížemi se spánkem, bude lepší, dohodnete-li se s ošetřujícím lékařem, aby rozpis podávání léku uzpůsobil vašemu spánkovému režimu. V některých případech je potřeba řešit potíže se spánkem předepsáním léků na spaní.

DALŠÍ MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Užívání steroidů, včetně Dexametazonu, může způsobit přibírání na váze. Někteří nemocní mohou pociťovat po dobu několika dní chrapot. Léčba steroidy je rovněž doprovázena zvýšeným rizikem trombóz (uzávěrů v žilním systému).

ZAMAMATUJTE SI:

  1. Vždy upozorněte ošetřující personál na jakoukoliv změnu zdravotního stavu, kterou u sebe pozorujete.
  2. Interakce (vzájemné ovlivnění účinků) Dexametazonu s jinými léčivými přípravky je častým jevem. Většinou užíváte celou řadu léků jak k léčbě choroby samotné, tak i jiných potíží. Pravděpodobnost vzájemného ovlivnění účinků léků roste s počtem užívaných léků. Je důležité informovat ošetřujícího lékaře o všech lécích, které užíváte, včetně těch, které byly zakoupeny ve volném prodeji v lékárně, bylinkové přípravky a vitamíny nevyjímaje.
Převzato z brožury: „Dexametazon a jiné steroidy. Základní informace pro nemocné“. 2. upravené vydání. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundation. Brno 2017.
Celou brožuru najdete na těchto stránkách (Klub- Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Léky