Publikace České myelomové skupiny

MM – Jak s ním žít?

Mnohočetný myelom – Jak s ním žít? Informace pro nemocné a jejich blízké. S pomocí této publikace bychom rádi napomohli tomu, aby pacienti a jejich blízcí byli co nejvíce a co nejlépe připraveni na všechny životní situace, které je mohou s mnohočetným myelomem potkat. Snahou autorů bylo psát jazykem co […]

pokračování...

Léčba Darzalexem

Darzalex je lék známý také pod svým generickým názvem daratumumab. Vysvětlíme vám způsob účinku léku Darzalex, pochopíte jak byl testován, seznámíte se se schválenými indikacemi podání a také s možnostmi, jak a kdy lze lék podávat. Rovněž zde najdete popis možných nežádoucích účinků včetně možností, jak je léčit nebo jak […]

pokračování...

Kyprolis

Tato brožura je věnována léčivému přípravku Kyprolis (generický název carfilzomib). Dozvíte se, jak se přípravek používá, jaké je jeho postavení v léčbě vašeho onemocnění jaké jsou výsledky léčby v provedených klinických studiích a jaké jsou potenciální vedlejší účinky a jak se s nimi vypořádat. Obsah brožury: Co je Kyprolis? Jak […]

pokračování...

Léčba Empliciti (elotuzumab)

Tato brožura je věnována novému léčivému přípravku Empliciti (generický název elotuzumab). Dozvíte se, jak účinkuje, jaké jsou výsledky klinických hodnocení, jak a kdy se podává, jaké jsou jeho možné nežádoucí účinky a jak se s nimi vypořádat. Empliciti je první imunostimulační monoklonální protilátka schválená pro léčbu mnohočetného myelomu. V publikaci […]

pokračování...

Léčba Ninlarem (ixazomib)

Dozvíte se o léku Ninlaro (generický název ixazomib). Ninlaro je orálně podávaný preparát pod dohledem lékaře. Vzhledem k tomu, že Ninlaro se užívá jako pilulka, přebíráte částečně zodpovědnost tím, že jej užíváte v domácí péči bez nutnosti hospitalizace. Proto je velmi důležité, abyste pročetli a porozumněli informacím v této příručce […]

pokračování...

Léčba Imnovidem (pomalidomid)

Tato brožura se týká léku, který se používá pro pacienty s myelomem v pokročilé fázi léčby. Brožura předkládá informace o přípravku Imnovid a o tom, jak funguje, jak a kdy přípravek Imnovid užívat, informace o jeho možných vedlejších účincích a jejich zvládání. Tato brožura má poskytnout pouze obecné informace, které […]

pokračování...

Mnohočetný myelom – Informace pro pacienty a jejich blízké

Cílem této brožury je informovat o nemoci zvané mnohočetný myelom a o některých léčebných postupech. Nelze očekávat, že by zodpověděla všechny otázky, na které chce pacient znát odpověď. Jde o nemoc závažnou a je tedy přirozené, že seznámení se s diagnózou vyvolá v člověku mnoho starostí a problémů. Nemocný se […]

pokračování...

Stručný průvodce – Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom)

Brožura je určena pacientům, u kterých bylo zjištěno onemocnění mnohočetný myelom (nebo pod jiným názvem plazmocytom či Morbus Kahler). Stručný průvodce chce jednoduše vysvětlit o jakou nemoc se jedná, jak tato nemoc vzniká a s jakými výsledky je ji možno léčit. Stručný průvodce byl přepracován a aktualizován v roce 2021. […]

pokračování...

Jak žít s myelomem?

Tato informační brožura je určena pro všechny nemocné s myelomem, jejich rodiny, přátele a ostatní, kteří o nemocné pečují. Snaží se dotknout mnohých situací s nimiž se lidé, kterým do života vstoupil myelom, potýkají. Domníváme se totiž, že pokud jste rámcově připraveni na věci a situace, které se ve vašich […]

pokračování...

Dexametazon a jiné steroidy

Brožura nabízí informace o léku Dexametazon a dále také o Prednisonu, Prednisolonu a Metylprednisolonu patřících do stejné skupiny léčiv – kortikosteroidů. Všechny tyto léky jsou využívány k léčbě mnohočetného myelomu. Byli bychom rádi, pokud se dozvíte více o následujících otázkách: Co jsou to kortikosteroidy? Jak kortikosteroidy působí? Jaké jsou možné […]

pokračování...

Léčba Thalidomidem

Používání thalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu je způsob léčby, uplatňovaný cca 15 let, ale thalidomid sám o sobě je zkoumán již více než půl roku století. O účinku thalidomidu v rámci léčby různých emocí již bylo mnoho zjištěno, i jak mohou být zvládnuty jeho vedlejší účinky. Dodatečně nyní víme, jak […]

pokračování...

Léčba Revlimidem

Dnes se vám dostává do rukou brožurka, která si klade za cíl poskytnout vám více informací o novém léku Revlimid. Chceme, abyste byli informováni a poučeni v následujích otázkách. Co je to Revlimid. Jak Revlimid působí. Jaké může mít Revlimid vedlejší účinky. Jak se Revlimid podává. Účelem této brožury není […]

pokračování...

Léčba bortezomibem

Tuto brožuru jste obdržela/a, abyste se dozvěděl/a více o účinné látce bortezomibu. V současné době používáme lék Velcade s touto účinnou látkou. V dalších letech očekáváme nové preparáty s touto účinnou látkou i pod jiným názvem. V brožurce se dozvíte: Co je to bortezomib. Jak bortezomib působí. Možné vedlejší účinky […]

pokračování...

Léčba bisfosfonáty

Brožura nabízí informace o lécích ze skupiny bisfosfonátů, které se používají pro léčbu kostního poškození, rozvíjejícího se v souvislosti s mnohočetným myelomem. V brožuře je možné se dozvědět: co jsou to bisfosfonáty, jaké jsou druhy bisfosfonátů, jaké jsou nežádoucí účinky bisfosfonátů, jaké jsou další možnosti léčby kostí a další informace. […]

pokračování...

Radiační léčba a Vy

Brožura je určena těm, kdo byli nebo v blízké budoucnosti budou léčeni ozařováním (radioterapií). Nečtěte ji od začátku do konce, prostudujte si pouze tu část, která se Vás týká, pokud budete potřebovat, kdykoliv později si můžete přečíst víc. Obsah brožury: Otázky a odpovědi týkající se radiační léčby. Zevní radiační léčba. […]

pokračování...

Klinické studie a myelom

Tato informační brožura je určena pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a další blízké osoby, které o nemocné s myelomem pečují. Jejím cílem je odpovědět na důležité otázky, kterými se mohou zabývat ve vztahu ke klinickým studiím, nazývaných také klinické zkoušení (klinické hodnocení) nebo samotnými nemocnými jen krátce „studie“. […]

pokračování...