Sociální podpora

Novinky Amelie, srpen 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. Obsah: Invalidní důchody a lékařská posudková služba Doprava dlouhodobě nemocných, […]

pokračování...

Novinky Amelie březen 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. Obsah: Nemocenské dávky při dlouhodobé nemoci Nekolidující zaměstnání při evidenci […]

pokračování...

Sociální zabezpečení

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Právní předpisy upravující tyto dávky zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen “zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením”), vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen […]

pokračování...