Klub Brno

Třicáté první Info odpoledne v Brně

Téma: Používání Nordic – Walking, proč a jak jej bezpečně využívat v každodenním běžném životě; krátká vycházka s odborným dohledem Termín: 10. října 2023 Text vyjde v Bulletinu v květnu 2024

pokračování...

Třicáté Info odpoledne v Brně

Téma: Empatie aneb slovo lékaře může léčit, pokud má lékař empatii – II. Termín: 12. říjen 2022 Existují tři informační kanály upozorňující nás na to, že v našem životě něco není v pořádku, že se náš životní styl posouvá nežádoucím směrem. Výhodou je, že tyto tři informační kanály máme neustále k dispozici, jediné, […]

pokračování...

Dvacáté deváté Info odpoledne v Brně

Téma: Empatie aneb slovo lékaře může léčit, pokud má lékař empatii – I. Termín: 29. červen 2022 Je dobré, pokud jsme ochotni zjistit a sami sobě přiznat, kolik pozornosti věnujeme sami sobě a projevům svého vlastního těla. Nemoc (pokud se nejedná o úraz nebo náhlou příhodu) většinou nepřichází znenadání, spíše se […]

pokračování...

Dvacáté osmé Info odpoledne v Brně

Téma: Vše o myelomu aneb aktuální problémy pacientů a jejich lékařů. Termín: 8. září 2021. Pan profesor Luděk Pour si nejdříve položil otázku vztahující se k tématu jeho prezentace. Co nás v dnešní době tolik trápí? A hned si také odpověděl: „trápí nás covid, a trápil nás dlouho. Ale já […]

pokračování...

Dvacáté sedmé Info odpoledne v Brně

Téma: Mnohočetný myelom včera, dnes a zítra. V odpoledních hodinách dne 10. října 2019 se konalo další z odpoledních klubových setkání v Brně. Sešli jsem se ve vyhlášeném pavilonu Anthropos, v Pisárkách. S radostí jsme přivítali MUDr. Vieru Sandeckou, Ph.D., lékařku Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Po úvodním […]

pokračování...

Dvacáté šesté Info odpoledne v Brně

Téma: Pozitivní psychologie v praxi: Jak si udržet naději a duševní vyrovnanost v náročných životních situacích. Termín: 12. červen 2019. Tentokrát jsme na svém setkání přivítali doc. PhDr. Alenu Slezáčkovou, Ph.D., působící na Psychologickém stavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje předměty pozitivní psychologie, psychologie zdraví a psychohygiena. […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Brně

Téma: Lázeňská léčba u pacientů s mnohočetným myelomem. Dvacáté páté setkání Klubu Brno se konalo dne 24. května 2018 v Domě Jiřího Gruši, setkání bylo zahájeno dle programu. Prvním přednášejícím byl MUDr. Jan Straub, hovořil o výhodách lázeňské péče a také se zmínil o nové lokalitě, kterou by mohli pacienti […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Brně

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládnout myelom? V listopadu se konala další setkání Klubu Brno, po pravidelném úvodním informačním bloku zaměřeném na klubové aktivity uplynulého období jsme se věnovali odborné části programu a snažili se pochopit, jak pohyb může pomoci při léčbě myelomu. Základem každého cvičení je dýchání, a právně dýchat […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Brně

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem Setkání Klubu Brno proběhlo dne 23. května v Domě Jiřího Gruši v Brně. Toto setkání proběhlo zcela v duchu diskuse o právní problematice, která se mnohých pacientů s myelomem v poslední době bytostně dotýká. Co jsme se dozvěděli? V naší zemi […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Brně

Téma: Radosti a strasti ambulantního lékaře. Doprovodný program: Pavilon Anthropos, trvalá expozice obrazů Zdeňka Buriana „Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana“ Informační odpoledne v Brně se uskutečnilo 9. listopadu 2016 v prostorách Pavilonu Anthropos. Našim milým přednášejícím se pro tento den stal prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Připravil si […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Brně

Téma: Život s MM aneb jak na to? Možnosti sebepodpory, praktická ukázka. Jarní setkání v Brně se uskutečnilo 15. června 2016 v prostorách Památníku Leoše Janáčka. Jde o zahradní domek, který byl původně postaven pro ředitele varhanické školy a protože se ředitelem stal právě Janáček, většinu svého života, který strávil […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Brně

Téma: Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět? Podzimní setkání v Brně proběhlo na den sv. Martina – 11. listopadu 2015 – v příjemných prostorách Pavilonu Anthropos. Naším milým hostem a hlavním přednášejícím byl doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., kterého jsme mezi námi s radostí přivítali. […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Brně

Téma: Novinky sociálního zabezpečení aneb co bychom měli vědět. Devatenácté setkání Klubu pacientů v Brně se konalo 17. června 2015 v prostorách Moravského zemského muzea. Tentokrát jsme se sešli v Biskupském dvoře v expozici nazvané Mendenalium. Info odpoledne jsme zahájili prohlídkou této expozice, paní průvodkyně nám jednoduše vysvětlila základy genetiky a seznámila nás se […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Dentální hygiena jak ji neznáte. Dne 22. října 2014 se uskutečnilo v prostorách Moravského zemského muzea v Brně osmnácté Info odpoledne regionální skupiny Brno. Programem odpoledne provázel pan Luděk Veselý o klubových aktualitách informovala koordinátorka sdružení. Hlavní přednášející Info odpoledne paní Veronika Krejčiříková, působí jako dentální hygienistka v soukromé […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Na návštěvě v lékárně. Dne 4. června 2014 se uskutečnilo další z Info odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Sešli jsme se v nádherných prostorách Dietrichštejnského paláce na Zelném trhu. Setkání zahájil místopředseda regionální skupiny pan Luděk Veselý, na jeho slova navázal předseda sdružení pan Petr Hylena, který […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Léčba bolesti u pacientů s MM. Dne 16. října 2013 se již po šestnácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Setkání se uskutečnilo v prostorách Barokního sálu Místodržitelského paláce. Koordinátorka sdružení přivítala všechny zúčastněné a informovala o novinkách posledního období. Hovořila o celorepublikovém vzdělávacím semináři, […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Kvalitní strava jako cesta ke zdraví Již po patnácté se sešli dne 29. května 2013 členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Znovu jsme zvolili krásné prostory Uměleckoprůmyslového muzea Moravské Galerie v Brně. Setkání bylo zahájeno v půl třetí koordinátorkou sdružení. Informovala o nejzásadnějších novinkách Klubového života […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Biochemická laboratoř, cesta laboratorního vzorku od příjmu ke zpracování a laboratorní diagnostika. Nové pohledy na vitamín D. Dne 22. listopadu 2012 se již po čtrnácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom na pravidelném setkání. Setkání se neslo v duchu pětiletého výročí existence sdružení a proto se organizátoři […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Brně

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Dne 4. dubna 2012 se již po třinácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů v Brně. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek. Odborný program zahájila svým vystoupením Mgr. Michala Filipová, předsedkyně […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Brně

Téma: Psychologie denního života Dne 19. října 2011 se konalo další setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách unversitního kampusu LF MU Brno. Program byl zahájen informacemi o klubových aktivitách posledního období, hovořilo se především o semináři v Lednici a také o projektu Jóga a mnohočetný myelom. […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Brně

Téma: Joga a mnohočetný myelom Dne 23. března 2011 se sešli pacienti a jejich blízcí na tradičním setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom. V úvodu setkání hovořil předseda sdružení, představil právě startující projekt s názvem Jóga a mnohočetný myelom. Regionální skupina v Brně jako první mohla posoudit využitelnost informací, které jim […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Brně

Téma: Léčba bisfosfonáty a možné komplikace této léčby v dutině ústní Dne 13. října 2010 sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách Universitního kampusu lékařské fakulty MU. V úvodu promluvil nově zvolený předseda Klubu, zmínil aktuality uplynulého období a představil nového místopředsedu regionální organizační skupiny Brno. Hlavním […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Brně

Téma: Aktivní pohyb jako účinná podpora psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem Dne 19. května 2010 se jako tradičně setkali členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách Universitního kampusu LF Masarykovy university v Brně. V úvodu se věnovali klubovým aktivitám minulého období, zásadní informace se týkaly březnového setkání členů výkonného […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Brně

Téma: Aktivní pohyb jako účinná podpora psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem Dne 6. října 2009 proběhlo podzimní setkání pacientů a členů Klubu v Brně zcela v duchu možností aktivního odpočinku pro pacienty s mnohočetným myelomem. Setkání oficiálně zahájila předsedkyně sdružení. Informovala všechny přítomné o aktuálních novinkách a stala se […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Brně

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Dne 20. května 2009 proběhlo v prostorách Universitního kampusu LF Masarykovy university v Brně setkání regionální organizační skupiny Brno. V rámci společného dopoledne se účastníci setkání dozvěděli o akcích, které proběhly v uplynulém půl roce a především získali informace o přípravě pacientského […]

pokračování...

Divadelní představení v Brně

Autor: Kevin Kling, hrál: Vladimír Hauser Dne 26. listopadu 2008 se v odpoledních hodinách sešli pacienti a jejich blízcí v Hotelu Kozák v Brně Žabovřeskách, aby shlédli divadelní představení, které napsal v 70tých letech minulého století známý americký autor Kevin Kling. Do téměř devadesáti minut autor rozepsal děj odehrávající se […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Brně

Téma: Sociální problematika Dne 14. října 2008 proběhlo klubové setkání v příjemném prostředí Universitního kampusu lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. V úvodní části vzdělávacího semináře se pacienti a jejich blízcí mohli seznámit s nejnovějšími informacemi z klubového života v roce 2008. Místopředseda Klubu prezentoval výsledky pacientské ankety. Následovala přednáška […]

pokračování...