Klinické studie

Výzkum a klinické studie

Zkoumají vědci mnohočetný myelom? Skutečnost, že mnohočetný myelom je druhou nejčastější krevní nádorovou chorobou, je důvodem velkého zájmu vědeckých skupin na celém světě. Mnohočetný myelom zkoumají vědecké skupiny od úrovně jednotlivých nemocnic či univerzit až po obrovské mezinárodní projekty velkých vědeckých týmů. Díky dlouhodobému výzkumu se poznání této choroby mimořádně […]

pokračování...

Přehled klinických studií pro pacienty s MM

Na stránkách České myelomové skupiny je k dispozici souhrnný přehled aktuálních klinických studií pro pacienty s mnohočetným myelomem. CMG, Přehled aktuálních klinických hodnocení Klinické studie pro mnohočetný myelom můžete rovněž vyhledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). SUKL, Vyhledávání aktuálních klinických hodnocení

pokračování...

Klinické studie a myelom

Klinickou studií se rozumí plánovaný výzkum, jehož se účastní nemocní a ve kterém probíhá zkoušení nových léčebných postupů nebo srovnávání různých typů již v současnosti používaných. Jejich účelem je najít v budoucnosti pro nemocné lepší léčbu. Studie probíhají podle přesně určené řady pracovních postupů nazývané protokol. Nemocný zařazený do studie […]

pokračování...

Klinické studie

Klinické hodnocení (neboli klinická studie) je jednoduše vysvětlováno jako zkoumání a ověřování výsledků vědeckých poznatků (velmi často léků) v praxi za souhlasu oslovených jedinců. V případě léčiv je účelem zjistit klinické, farmakologické, farmakokinetické nebo farmakodynamické účinky a stanovit nežádoucí účinky zkoumaného léčiva. Hlavní cíl je ověření bezpečnosti a účinnosti hodnoceného […]

pokračování...

Klinická hodnocení – studie

Klinické hodnocení je systematické testování léčivého přípravku prováděné na pacientech či na zdravotních dobrovolnících, jehož cílem je prokázání a ověření léčivých účinků přípravku, zjištění jeho nežádoucích účinků a určení farmakokinetických parametrů. Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR realizovány nezávisle na sobě provádí Státní stav pro kontrolu léčiv a […]

pokračování...