Klinické studie

Přehled klinických studií pro pacienty s MM

Na stránkách České myelomové skupiny je k dispozici souhrnný přehled klinických studií pro pacienty s mnohočetným myelomem. Přehled klinických studií zde

pokračování...

Klinické studie a myelom

Klinickou studií se rozumí plánovaný výzkum, jehož se účastní nemocní a ve kterém probíhá zkoušení nových léčebných postupů nebo srovnávání různých typů již v současnosti používaných. Jejich účelem je najít v budoucnosti pro nemocné lepší léčbu. Studie probíhají podle přesně určené řady pracovních postupů nazývané protokol. Nemocný zařazený do studie […]

pokračování...

Klinické studie

Klinické hodnocení (neboli klinická studie) je jednoduše vysvětlováno jako zkoumání a ověřování výsledků vědeckých poznatků (velmi často léků) v praxi za souhlasu oslovených jedinců. V případě léčiv je účelem zjistit klinické, farmakologické, farmakokinetické nebo farmakodynamické účinky a stanovit nežádoucí účinky zkoumaného léčiva. Hlavní cíl je ověření bezpečnosti a účinnosti hodnoceného […]

pokračování...

Klinická hodnocení – studie

Klinické hodnocení je systematické testování léčivého přípravku prováděné na pacientech či na zdravotních dobrovolnících, jehož cílem je prokázání a ověření léčivých účinků přípravku, zjištění jeho nežádoucích účinků a určení farmakokinetických parametrů. Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR realizovány nezávisle na sobě provádí Státní stav pro kontrolu léčiv a […]

pokračování...