Orgánové poškození

Ledviny a mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je choroba, při níž dochází v kostní dřeni k nekontrolovatelnému množení a hromadění zhoubně změněných plazmatických buněk (typ bílých krvinek), které způsobují rozpouštění kostí, útlum normální krvetvorby a které produkují stejný typ bílkoviny – imunoglobulinu (monoklonální imunoglobulin). Poškození ledvin s hromaděním dusíkatých látek v počátku nemocni není časté, […]

pokračování...

Projevy odbourávání kostní hmoty

Velmi jednoduše lze říci, že mnohočetný myelom způsobuje u většiny pacientů odvápňování a odbourávání kostí, které provází jejich zvýšená lomivost. U některých pacientů však k odbourávání kostí nedochází. Odbourávací proces v kosti (osteolýza) bývá největší v místě velkého nakupení myelomových buněk, vznikají proto ložiska odvápněné kosti, která jsou viditelná na […]

pokračování...