Klub Hradec Králové

Dvacáté páté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Imunoterapie – téma současnosti i blízké budoucnosti Termín: 26. května 2023 V oblasti mnohočetného myelomu se již poměrně dlouhou dobu debatuje o tom, zda se jedná o vyléčitelné nebo nevyléčitelné onemocnění. Pan profesor je toho názoru, že v současnosti stále nemůžeme hovořit o trvalém vyléčení, protože myelom se jako nemoc mnohdy chová […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Poskytování individuálních odborných konzultací pacientům v lékárně Termín: 6. září 2022 Paní doktorka se ve své prezentaci věnovala základním zdravotním problémům tížící naši společnost a také malému srovnání toho, co je v lékárnách nabízeno v zahraničí a v naší zemi. Na prevenci je v současné době ve zdravotnictví věnována pouze minimální část nákladů […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Rizika onemocnění covid-19, vliv vakcinace a její pozitivita včetně možných negativních vedlejších důsledků. Termín: 3. září 2021. Nebylo možné zvolit jiné téma než to, které na dlouhou dobu ovládlo celou společnost a samozřejmě významně zajímalo všechny pacienty s mnohočetným myelomem. Po celou dobu epidemie všichni získali mnoho cenných zkušeností […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Léky a jejich (nad)užívání aneb co je dobré vědět o lécích. Možnosti lázeňské péče u pacientů s myelomem Termín: 12. listopad 2019. O lécích a jejich užívání či nadužívání hovořila PhDr. Ivana Plechatá, mimo jiné upozornila na to, že léky jsou většinovou společností vnímány jako prostředek, který pozitivně ovlivňuje […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Transplantace kmenových buněk u myelomu Termín: 7. červen 2019. Pan docent Jakub Radocha si připravil krátkou prezentaci, ve které vysvětlil základní pojmy vztahující se k transplantaci. V návaznosti na své kolegy rovněž uvedl, že vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologní transplantace je v léčbě stále považována za jeden z nejdůležitějších léčebných prostředků. Na základě mnohých […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Smích jak ho neznáte aneb povídání o smíchu spolu s ochutnávkou jógy smíchu. Netradiční téma se neslo v duchu úvodních vět: “ Smích s lidmi byl, je a bude je totiž jazykem všech. Bohužel naše uspěchaná doba přináší spíše situace stresové než veselí a smích. Přitom smích díky svým […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy s pomocí minirolleru u pacientů s myelomem. Setkání 18. května 2018 zahájil předseda spolku a na jeho slova navázal zástupce regionu. Po přivítání všech zúčastněných, milých hostů a přednášejících zazněly jako vždy informace o aktuálním dění v Klubu a […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s odborníkem. Setkání Klubu Hradec Králové se konalo již po osmnácté dne 27. října 2017. Předseda spolku informoval přítomné o průběhu vzdělávacího semináře v Mikulově, závěrech členské schůze a také zmínil události, které se udály za desetiletou trvání spolku. při příležitosti desetiletého výročí […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládnout mnohočetný myelom – cvičení s fyzioterapeutem. V Hradci Králové se uskutečnilo další z Klubových setkání, sešli jsme se dne 9. června 2017 a pro setkání jsme zvolili příjemné prostory Galerie Artičok. Také v Hradci jsme cvičili spolu s Mgr. Pavlou Straubovou, paní magistra zdůraznila, že […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Biochemie a mnohočetný myelom Doprovodný program: Tradiční čínská medicína Pacienti s mnohočetným myelomem a jejich blízcí se sešli v příjemných prostorách galerie Artičok 11. listopadu 2016. Hlavním přednášejícím byl MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. Pan doktor nám nejdříve položil otázku: „Víte co se děje s vaší krví od okamžiku, kdy […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Postižení ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem. Další informační odpoledne Klubu Hradec Králové, tentokrát již patnácté, se konalo dne 23. června 2016 v prostorách Galerie Artičok nacházející se na Třídě Karla IV. V těchto prostorách jsme se setkali poprvé, ale doufáme, že ne naposled. Setkání zahájil zástupce regionu ing. Jiří Žíla a […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Na návštěvě v lékárně Čtrnácté setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové se konalo 2. června 2015 v prostorách salonku hotelu Černigov. Tentokrát bylo setkání spojeno s konáním členské schůze Klubu Hradce Králové. Hlavním úkolem členské schůze byla volba zástupce Klubu Hradec Králové, který by byl zároveň členem […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Vše, co vás zajímá o MM. Informační odpoledne se uskutečnilo dne 11. června 2014 v nádherném prostředí ZOO Dvůr Králové nad Labem. Úvod setkání patřil předsedovi sdružení, panu Petru Hylenovi. Ve svém vystoupení shrnul informace ze všech setkání a seminářů pořádaných Klaubem pacientů, kterých se za posledního půlroku zúčastnil. […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Bisfosfonáty a jejich indikace u pacientů s MM. Stomatologie – péče o dutinu ústní. Již po dvanácté se sešli dne 21. června 2013 členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové. Po delší době jsme opět využili vstřícnosti FN Hradec Králové a uspořádali setkání v prostorách Bašteckého […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Jak se orientovat v systému zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Dne 25. 4. 2012 se v hotelu Černigov v Hradci Králové konalo jarní setkání Klubu pacientů. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek a místopředseda sdružení pan Petr Hylena. Pánové hovořili mimo jiné […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Jóga a mnohočetný myelom Dne 22. listopadu 2011 se v prostorách fakultní nemocnice Hradec Králové sešla skupina pacientů, aby se dozvěděli aktuální informace z klubového života. Hlavním bodem programu bylo zdravotní cvičení s prvky jógy a možnostmi využití dechových cvičení k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu. Praktické ukázky cvičení předvedla […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Alternativní metody v léčbě mnohočetného myelomu Dne 20. května 2011 se sešla skupina pacientů ve stylovém prostředí hotelu Korado na Starém náměstí v Moravské Třebové na pravidelném setkání královéhradecké regionální skupiny. Hlavním tématem setkání byla přednáška na téma “Jak může pomoci technika EFT – technika emoční svobody” aplikovaná na […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Současné možnosti v kontinuálním vzdělávání pacientů a jejich blízkých Dne 8. října 2010 se konalo podzimní setkání královéhradecké regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v příjemné restauraci pod Kunětickou horou. Program setkání zahájil a vedl místopředseda naší regionální skupiny, pozvání přijali i milí hosté doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D. […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Novinky a změny v sociálním zabezpečení k 1. 1. 2010, informace o poskytnutí invalidních důchodů a ZTP průkazů Dne 9. června 2010 se uskutečnilo jarní setkání Klubu na místě nám důvěrně známém a námi často navštěvovaném v Bašteckého pavilonu FN Hradec Králové. Jednání zahájil místopředseda Klubu, v úvodu přivítal […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Rehabilitace a instrukce k používání turistických holí Dne 23. října 2009 proběhlo další setkání členů a přátel Klubu, tentokrát ve starobylém městě Pardubice. Členům naší organizace se podařilo zajistit velmi důstojné prostory v nově vybudovaném Administrativním centru DOMEC. Moderátoři setkání přivítali všechny přítomné, úvod patřil organizačním záležitostem, které bylo […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Dne 15. 5. 2009 se v Novém Městě nad Metují uskutečnilo další setkání královéhradecké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom. Stále je tak dodržován dohodnutý princip, že pořádání setkání bude pokaždé někde jinde v územním obvodu FN Hradec Králové. Motivem je […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Dne 15. 5. 2009 se v Novém Městě nad Metují uskutečnilo další setkání královéhradecké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom. Stále je tak dodržován dohodnutý princip, že pořádání setkání bude pokaždé někde jinde v územním obvodu FN Hradec Králové. Motivem je […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Dostupnost léků nových technologií Dne 17. 10. 2008 se v Chrudimi uskutečnilo další setkání regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom, pořádané jako „Vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké“. V souladu s dohodou členů královéhradecké skupiny z května 2008 bylo setkání uskutečněno v Chrudimi. Motivem pro pořádání setkání […]

pokračování...