Třináct kroků ke klidu

Publikováno 14.3. 2023

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020.

Jak co nejlépe zvládat těžké životní situace? Pan doktor nabídl několik doporučení, které vznikly na podkladě jeho dlouholeté práce s jeho klienty:

 1. Pokuste si uvědomit, že střet s jakoukoliv zásadní a náročnou životní situací, zásadní životní změnou, zkrátka s něčím, co ohrožuje pro nás důležité hodnoty, způsobí v naší mysli vlnu emocí.
 2. Zkuste přijímat nejistotu, jako jeden z dominantních pocitů, které podobné situace člověku přináší. Slovy jednoho klienta: „jedinými jistotami v našem životě je naše zrození a náš odchod, všechno mezitím je velmi nejisté“.
 3. Myslete prosím na to, že přestože se budete mít potřebu 100 % připravit, tak to prostě není možné. Je výhodné přijmout fakt, že vše kontrolovat nemůžeme. Z praxe: „než abyste se například jen trápili nad tím, co nemůžete kontrolovat, snažte se soustředit na to, co kontrolovat můžete“.
 4. Přesto všechno, člověk má potřebu v mnoha životních situacích snížit nejistotu na co nejnižší míru.
 5. Tato potřeba je v závažných situacích ohrožena. Naše sféra vlivu na události kolem nás je omezená.
 6. V takové situaci je normální cítit určitou míru obav či hněvu. Určitý „úl pocitů“ je normální.
 7. Pokud tyto pocity prožíváte ve zvýšené míře, mohou si snadno hledat „svůj cíl“ (hromosvody a obětní beránky) v našem okolí.
 8. Pokuste se pracovat s „těžištěm myšlenek“ tak, aby vaše mysl „nedoplňovala“ chybějící informace, třeba i spekulacemi a následně negenerovala nejrůznější „katastrofické scénáře“.
 9. Snažte se nemyslet tolik na budoucnost. Proč? Protože při přípravě na její „katastrofickou podobu“, se aktuální těžiště myšlenek stává spíše negativním.
 10. Mnozí z těch, kteří dobře zvládají aktuální situaci s covid-19 říkají, že nemají tak „pevný“ obraz svojí budoucnosti jako dříve. Zkušenost jim ukázala, že čím pevnější obraz měli, tím větší obavy, naštvání a nejistotu pociťovali v případě, že byl tento obraz ohrožen.
 11. Mnoho z těchto lidí potvrdilo, že zažívají-li následně jinou „verzi budoucnosti“, než tu, kterou si plánovali, nebývá to jen špatné.
 12. Zkuste popřemýšlet nad tím, že přes všechno to náročné, co prožíváte, existuje také mnoho věcí, za které můžete být vděční. Věci, na které je tak snadné zapomínat v náporu všech těch negativních zpráv.
 13. Jsme jen lidé a přizpůsobit se (byť dočasným) nechtěným změnám, vyžaduje čas …pokuste si v mysli udržet naději podpořenou zkušeností, že každá bouře jednou skončí.
Zdroj: Bulletin-klubový časopis, ročník XII., číslo 3/2020; text byl připraven na podkladě textů a po konzultaci s autorem prezentace PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem, Ph.D.