Novinky Amelie, srpen 2018

Publikováno 16.11. 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech.

Obsah:

  • Invalidní důchody a lékařská posudková služba
  • Doprava dlouhodobě nemocných, zdravotně postižených a sociálně slabých.
  • Dlouhodobé ošetřovné
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Novinky Amelie, srpen 2018