Právní podpora

Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby

Domníváme se, že pacient by měl být léčen způsobem, který pro něj individuálně stanoví jeho ošetřující lékař jako ten nejlepší možný. Nové moderní léky mají pro pacienty významný medicínský přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb, jejichž problémy dosavadní léčba nedokázala řešit vůbec nebo dostatečně efektivně. Brožuru „Jak překonat […]

pokračování...

Právní vztahy – pojištěnec, poskytovatel, plátce

Právní vztahy v našem zdravotnictví V naší zemi jsou právní vztahy ve zdravotnictví vymezeny třemi subjekty. Prvním je člověk, který potřebuje léčbu, tzn. pacient/pojištěnec, druhým subjektem je poskytovatel zdravotní péče (tedy lékař, který pracuje buď v nemocnici nebo v ambulanci) a třetím subjektem jsou zdravotnické pojišťovny (dle volby daného člověka). Mezi těmito subjekty jsou […]

pokračování...

Novinky ve zdravotnickém právu

V rámci projektu Pacient a systém zdravotního pojištění jsme opakovaně vyslechli prezentaci JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. V jeho prezentaci najdete základní ustanovení vymezující vztah mezi pacientem (pojištěncem), zdravotnickými zařízeními (poskytovateli zdravotní péče) a pojišťovnami (plátci). Najdete zde i mnohé paragrafy, které vymezují práva pacientů, usnesení Ústavního soudu ČR nebo […]

pokračování...

Právník radí pacientům

Pacientská organizace Diagnóza leukémie ve spolupráci s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M. připravila sérii deseti videospotů s názvem Právník radí pacientům. Co se v nich můžete dozvědět: Jaká práva má pacient a jak se dostane ke zdravotní péči, kterou potřebuje? Jak se pacient léčený ve specializovaném hematoonkologickém centru dostane k […]

pokračování...