Stanovy

Nově publikované 24.8. 2014

Stanovy Klubu pacientů mnohočetný myelom, zapsaný spolek.

Stanovy spolku 2014