Pokles krevních destiček – trombocytopenie

Publikováno 13.4. 2015

Trombocyty (krevní destičky) jsou krevní buňky, které se podílejí na stavění krvácení při poraněních. Při nedostatku krevních destiček se i při malém poranění mohou objevit modřiny nebo krvácení. Při nedostatku krevních destiček se podávají přímo do žíly trombokoncentráty (transfuze krevních destiček).

Jestliže nacházíte v průběhu léčby nebo po léčbě na těle modřiny, objeví se růžová nebo červená moč, černá nebo krvavá stolice, neočekávané krvácení z rodidel, ihned tuto skutečnost oznamte lékaři. Ohlaste také jakékoliv krvácení z dásní nebo z nosu. Pokud tyto potíže nahlásíte svému praktickému lékaři, je na něm, aby zařídil další léčení. Můžete se však také s těmito potížemi obrátit ihned na specializované centrum, kde je obvykle podána transfuze krevních destiček, je-li příčinou krvácení jejich nedostatek.

Několik rad, jak předcházet krvácení při sníženém počtu krevních destiček:
  • Neberte žádné léky, ani volně prodejné, včetně Acylpyrinu a léků proti bolesti, bez předchozí porady s lékařem.
  • Vyvarujte se zcela alkoholu, pokud vám ho lékař vysloveně nepovolí.
  • Používejte velmi měkký zubní kartáček.
  • Čistěte si nos velmi opatrně, nepoužívejte k tomu prsty.
  • K holení používejte výhradně elektrický strojek, abyste předešli poranění kůže.
  • Dávejte pozor při práci s ostrými předměty (nožem, nářadím apod.).
  • Dávejte pozor, abyste se nespálili při vaření nebo žehlení, používejte ochranné rukavice, když vytahujete nádoby z trouby.
  • Vyvarujte se takových aktivit, kde hrozí nebezpečí úrazu, včetně sportu.
  • Při práci na zahradě používejte silné rukavice.

Pokud se objeví krvácení z nosu či jiné krvácení, je nutné nejen lokální ošetření, ale opět akutní vyšetření krevního obrazu a koagulace a případná substituce trombocytů či koagulačních faktorů.

Zdroj: Vorlíček J, Adam Z, Šmardová L, Vorlíčková H. Chemoterapie a Vy. Rady pro nemocné léčené chemoterapií. 2007, Brno.
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Nežádoucí účinky