Klub Plzeň

Dvacáté osmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Mnohočetný myelom a rehabilitace aneb jak může RHB pomoci v běžném životě; Význam zobrazovacích metod při diagnostice myelomu Termín: 7. listopadu 2023 Text vyjde v Bulletinu  v květnu 2024

pokračování...

Dvacáté sedmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Vybrané specifické komplikace a situace u myelomu; Autologní transplantace v průběhu času Termín: 27. červen 2023 Pokud bychom to řekli naprosto jednoduše a zcela laicky, jde o výměnu kostní dřeně za kostní dřeň novou/zdravou. Můžeme rozdělit na transplantaci autologní (tedy člověk si může kostní dřeň darovat sám sobě) nebo […]

pokračování...

Dvacáté šesté Info odpoledne v Plzni

Téma: Poruchy imunity u hematologických pacientů. Termín: 7. září 2021. Paní doktorka Alexandra Jungová nám položila základní otázku, na kterou se pokusila co nejjednodušeji odpovědět. Co je to vlastně imunita? Přirovnala imunitu k „boxerovi“, jinak řečeno jde o nástroj těla, díky němuž umí organismus rozpoznávat viry, bakterie nebo nádorové buňky […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Plzni

Téma: Zdravou stravu nevygooglíte, tu vám poradí naše vlastní tělo. kortikoidy v léčbě myelomu. Termín: 23. říjen 2019. První přednášející, paní Jaroslava Kreuzbergová, DiS., pracuje jako vedoucí nutriční terapeutka Oddělení klinické dietologie FN v Plzni a připravila si pro nás opravdu zajímavou prezentaci, ve které se prolínala výživová doporučení s […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Plzni

Téma: Léčba bolesti u nemocných s mnohočetným myelomem. Termín: 28. květen 2019. Podle paní doktorky by žádný odborník na léčbu bolesti neměl pacienta vyšetřit jen „od stolu“, tedy bez toho, že na něj „fyzicky sáhne“ a nezjistí, jaké jsou jeho projevy (dle grimas v obličeji lze poměrně spolehlivě zjistit intenzitu bolesti […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Plzni

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy pomocí minirollerů. Cvičení s therabandem je cvičením odporovým ve smyslu vytrvalostních tréninků, s jeho pomocí lze velmi efektivně protahovat a posilovat jednotlivé oslabené svaly. Zároveň je možné prodýchat celý organismus, aktivovat kardiovaskulární systém […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak a proč léčíme osteoporózu. Informační odpoledne se uskutečnilo dne 23. května 2018 a to tradičně v salonku hotelu U Pramenů. Přednášejícím byl MUDr. Richard Pikner, Ph.D., primář laboratoří a kostní poradny Klatovské nemocnice, a.s. Pan primář nám nejdříve vysvětlil, že kost je živý orgán, který obsahuje miliony vzájemně […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Plzni

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Co vlastně doktor sleduje při odběru krve a moče. Podobně jako na jiných regionech jsme i v Plzni nejdříve vyslechli objasnění vztahů mezi pojištěnci, poskytovateli a plátci. Dále pan JUDr. Dostál hovořil napřílad o informovaných souhlasech. V okamžiku příchodu do nemocnice […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Plzni

Téma: Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu. Jak pohyb pomáhá zvládnout myelom? Členové a přátelé Klubu Plzeň se sešli 6. června 2017 již po dvacáté a jako vždy využili příjemných prostor Hotelu U Pramenů. První přednášející, Mgr. Pavla Straubová představila výhody cvičení s malými míčky. I zde nejdříve paní magistra […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Jóga a její využití při myelomu – praktický nácvik. Setkání Klubu Plzeň se uskutečnilo 31. října 2016 už po devatenácté ve známých prostorách hotelu U pramenů na ulici Roudné. Po krátkém společenském úvodu dostala prostor naše hlavní přednášející, paní Růžena Moravcová. Paní Moravcová je dlouholetá lektorka jógy a pokusila […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neuropatie a její léčba u pacientů s MM. Informační odpoledne Klubu Plzeň se konalo dne 14. června 2016 v odpoledních hodinách. Na jaře jsme se opět vrátili do příjemných prostor hotelu U Pramenů. Setkání zahájila paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné, milé hosty a přednášející a popřála všem krásné odpoledne. […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neformální diskuse o vlivu životního stylu na mnohočetný myelom Dne 3. listopadu 2015 se konalo sedmácté informační odpoledne Klubu Plzeň. Setkání bylo zahájeno v 14.00 hod., jako hlavní přednášející a milého hosta jsme pozvali MUDr. Miroslavu Schutzovou. Celé setkání jsme tentokrát pojali netradičně. Snad poprvé jsme se sešli na […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici Dne 16. června 2015 se uskutečnilo šestnácté Info odpoledne Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni a i tentokrát jsme pro setkání zvolili příjemné prostředí Hotelu U Pramenů. V úvodu zazněly informace ohledně aktivit Klubu pacientů, koordinátorka spolku zmínila především publikační činnost Klubu a také […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Plzni

Témata: Dentální hygiena a mnohočetný myelom Lékárna – doplňkové léky a jejich využití V úterý dne 18. listopadu 2014 proběhlo již patnácté Informační odpoledne regionální skupiny v Plzni. Jako vždy jsme se sešli v příjemném prostředí hotelu U pramenů. Všechny přítomné přivítala paní Perla Veverková a ing. Petr Krátký. Velmi […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Osteonekróza čelisti a jak jí předcházet. Dentální hygiena a MM. Dne 26. června 2014 se konalo v pořadí již čtrnácté Info odpoledne v Plzni, jako vždy jsme se i tentokrát sešli ve známém prostředí hotelu u Pramenů. Setkání zahájila a vedla paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné a také […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Bolest a mnohočetný myelom Dne 6. 11. 2013 se uskutečnilo podzimní Info odpoledne regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Začátek setkání byl stanoven na 14.00 hod, sešli jsme se jako tradičně v salonku hotelu U Pramenů. První informace předala koordinátorka sdružení, hovořilo se především o vzdělávacím semináři […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Porozumnění laboratorním hodnotám Dne 18. 6. 2013 se uskutečnilo ve známém prostředí salonku hotelu “U pramenů” Info odpoledne Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Schůzku zahájila a vedla paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné a členy Klubu včetně jejich doprovodu a milé hosty. Úvod patřil Mgr. Alici Onderkové, která […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Správná výživa u pacientů s mnohočetným myelomem Dne 3. 7. 2012 se uskutečnilo další z pravidelných setkání regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Sympatická přednášející pani Jaroslava Kreutzbergová, DiS, vedoucí nutriční terapeutka z oddělení klinické dietologie FN Plzeň nás na začátku své přednášky upozornila na to, že […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Dne 18. 4. 2012 se uskutečnilo na tradičním místě v salonku hotelu U pramenů jarní setkání Klubu pacientů v Plzni. V úvodu setkání vystoupil předseda sdružení ing. Josef Hájek a podrobně hovořil o aktuálním dění v […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Plzni

Téma: Sociální politika a pacienti. Cvičíme se Západočeskou školou jógy – praktické ukázky Dne 14. června 2011 se uskutečnilo jarní setkání pacientů a jejich blízkých v Plzni. S první přednáškou vystoupila paní Petra Kolerusová, hovořila o sociální péči se zaměřením na invalidní důchod a podmínky pro získání průkazů ZP a […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Mnohočetný myelom a ledviny – výměna zkušeností z léčby MM Jako pokaždé jsme se sešli 2. listopadu 2010 v salonku hotelu „U pramenů“, setkání společně s naší ošetřující lékařkou MUDr. Miroslavou Schützovou zajistila a řídila mluvčí naší skupiny. Přivítala milé hosty, zvláště přítomnost pana primáře Kozy byla pro nás […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Rehabilitace a správné používání trekových holí. Myelom a stomatologie Jarní setkání se uskutečnilo 8. června 2010 tradičně v salonku hotelu „U pramenů“. Setkání spolu s MUDr. Miroslavou Schützovou zajistila a řídila mluvčí naší regionální skupiny. Na začátku našeho setkání obdržel každý z pacientů sadu trekových holí. Sadu jsme si […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Plzni

Téma: Kritické okamžiky prvního a dalších relapsů z hlediska psychického prožívání V Plzni se uskutečnilo 3. listopadu 2009 další setkání Klubu pacientů MM regionální skupiny Plzeň, jako již tradičně v salonku hotelu „U pramenů“, jehož vlastníkem je FN Plzeň. Setkání zahájila a řídila mluvčí skupiny. První sdělení patřilo MUDr. Miroslavě […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Plzni

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Již popáté se dne 12. května 2009 konalo setkání Klubu pacientů regionální skupiny v Plzni. Sešli jsme se jako tradičně ve 14.30 hod. v salonku Hotelu U Pramenů, setkání se zúčastnilo přes dvacet pacientů a jejich blízkých. Do programu jsme zařadili projednání […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Plzni

Téma: Rehabilitace u pacientů s mnohočetným myelomem Dne 12. listopadu 2008 se uskutečnilo, již čtvrté setkání Klubu pacientů regionální organizační skupiny v Plzni. Setkání se konalo od 14.00 hod. v domě U pramenů, v konferenčním sále, kde byla k dispozici i videotechnika. Setkání se zúčastnilo přes dvacet pacientů, z Brna […]

pokračování...