Klub Ostrava

Druhé Info odpoledne v Ostravě

Téma: Společné nástroje komunikace mezi lékařem a pacientem při výběru léčby v relapsu onemocnění. Výživou v boji s myelomem. Termín: 19. listopadu 2019. Prvnímu tématu se věnoval prof. Roman Hájek a jeho prezentace nesla jasný vzkaz směrem ke všem přítomným pacientům Nebojte se svého lékaře ptát na cokoliv, čemu nebudete rozumět. Nebojte se […]

pokračování...

První Info odpoledne v Ostravě

Téma: Co bych chtěl vědět, kdybych byl pacient s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem. Mnohočetný myelom, stále lépe léčitelné onemocnění. V úterý 21. května 2019 proběhlo v odpoledních hodinách v přednáškové místnosti budovy Onkologie historicky první setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom v Ostravě. V úvodu setkání vystoupila PhDr. Andrea Polanská, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Ostrava, která […]

pokračování...