Diskuse s odborníky

Diskusní panel 2023

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Otázka č. 1.: Již několikrát jsem narazil na to, že lékaři hovoří o špatném a dobrém myelomu. Co tím mají na mysli, jak mám takové rozdělení chápat? Obecně toto rozdělení používáme pro odlišení míry rizikovosti mnohočetného myelomu. […]

pokračování...

Diskusní panel 2022

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Otázka č.1: Většina článků a zpráv o myelomu, které jsem zatím četl, jsou pro tzv. „dobrý myelom“. Jaké vyhlídky v léčbě myelomu aktuálně máme my, kteří máme tzv. „nepříznivý myelom“? Jaký vývoj nemoci lze u nás očekávat? Na […]

pokračování...

Diskusní panel 2021

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Otázka č. 1: Je „na obzoru“ nějaký nový lék, nějaký nový léčebný postup, který by mohl léčbu myelomu posunout zase dopředu? Jak zaznělo v předchozích přednáškách, existuje řada nových postupů a nových léků zejména v oblasti imunoterapie, které zásadním […]

pokračování...

Diskusní panel 2019

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Otázka č. 1.: Dle dostupných informací je větším přínosem pro pacienta léčba MM v léčebných kombinacích než monoterapie. Je kombinace Darzalex, Velcade, Dexametazon hrazen pojišťovnou? Je tato kombinace považována za účinnou nebo existuje jiná, kterou v současné […]

pokračování...

Diskusní panel 2018

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Otázka č. 1.: Můj myelom je v „normě“, již pět let to lékař potvrzuje na pravidelných půlročních kontrolách (paraprotein 3.5 až 4.5 g/l). Přitom již delší dobu trpím silnými bolestmi zad, jsem po operaci zúženého páteřního kanálu […]

pokračování...

Diskusní panel – rok 2017

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře. Otázka č. 1.: Dělí se myelom, podobně jako jiné nemoci podle druhů nebo typů? Pokud ano, liší se nějakým způsobem léčba u těchto jednotlivých typů myelomu? Z ambulance nebo předchozích seminářů víte, že formálně myelom samozřejmě dělíme, někdo […]

pokračování...

Diskusní panel – rok 2016

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře. Otázka č. 1.: V poslední době se často hovoří o tzv. „genericích“, které máme užívat místo dosavadních léků. Můžete nám jednoduše vysvětlit, o jaké léky jde? A pokud je budeme užívat, mají stejnou účinnost jako léky, které užívám […]

pokračování...

Právník radí pacientům

Pacientská organizace Diagnóza leukémie ve spolupráci s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M. připravila sérii deseti videospotů s názvem Právník radí pacientům. Co se v nich můžete dozvědět: Jaká práva má pacient a jak se dostane ke zdravotní péči, kterou potřebuje? Jak se pacient léčený ve specializovaném hematoonkologickém centru dostane k […]

pokračování...

Diskusní panel – rok 2015

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře. Otázka č. 1: Často hovoříte o doporučovaných kombinacích léků vhodných pro různé věkové kategorie. A potom zmiňujete doporučovanou individualizaci léčby – šitou na míru určitému pacientovi. Nějak se v tom neorientuji. Dá se jednoduše vysvětlit jak to […]

pokračování...

Otvíráme obávaná témata – paliativní péče

Každá závažná choroba – i mnohočetný myelom – může ve svém důsledku ovlivnit délku našeho života. Tyto otázky se v mysli většiny mých pacientů objevují a někdy jsou mi v ambulanci pokládány. Potom diskutujeme o všem, co se závěru života týká. Pokusil jsem se některé otázky a odpovědi spojit do […]

pokračování...

Diskusní panel – rok 2014

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře.   1. Byl lék lenalidomid, který je podáván jako udržovací po chemoterapii vyvinut pouze pro tento účel anebo měl i jiné využití? Lenalidomid je lék, který byl vyvinut z thalidomidu, prvního léku z řady imunomodulačních léků, bohužel s řadou […]

pokračování...

Diskusní panel – rok 2013

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře V rámci IX. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele byla znovu zařazena panelová diskuse. Pro ty, kteří se nemohli semináře zúčastnit, jsme se pokusili zprostředkovat záznam odpovědí jednotlivých expertů. U některých otázek najdete několik […]

pokračování...

Jak se připravit na ambulantní kontrolu

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách? Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odehrály. Na základě této konzultace (=informací) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nevíce potřebnou. Pro […]

pokračování...

Diskuzní panel – rok 2012

Publikováno v prosinci 2012, Bulletin-klubový časopis Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Tradiční součástí programu celorepublikových vzdělávacích seminářů jsou diskusní panely, kterých se účastní lékaři léčebných center specializovaných na léčbu mnohočetného myelomu z celé ČR. Odpovídají na otázky pacientů a jejich blízkých.   […]

pokračování...