Projekty

Jóga a mnohočetný myelom

Vize a cíle projektu ve spolupráci s odborníky nabídnout alternativní cvičební postupy ovlivňující bolesti zad představit a zajistit vhodné materiály, pomůcky a prostředky k praktikování cvičebních postupů zorganizovat edukační klubová setkání všech regionálních skupin připravit cvičební jednotky jógových cvičení se zaměřením na relaxaci, dechová cvičení nabídnout možnost pravidelných skupinových cvičení […]

pokračování...

Pacient a systém zdravotního pojištění

Vize a cíle projektu zvýšit povědomí o systému zdravotního pojištění v ČR a postavení pacientů/pojištěnců v tomto systému nabídnout efektivní postupy k prosazení a kontrole oprávněných požadavků pojištěnců v prostředí zdravotnických zařízení Sumarizace projektu za rok 2012 Po celý rok 2012 se pacienti a jejich blízcí měli možnost setkávat a […]

pokračování...

Musí myelom bolet?

Vize a cíle projektu vysvětlit příčiny vzniku a rozvoje bolesti, zaměřit se na prevenci nabídnut nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti objasnit psychofyziologii bolesti, zejména vztahu bolesti a rozvoje deprese vysvětlit podstatu paliativní péče, nabídnout možnosti podpory nabídnout edukační materiály, podpůrné metody a východiska Sumarizace projektu za rok 2013 Podle prvních ohlasů […]

pokračování...