Fyzioterapie

Publikováno 24.8. 2014

Lázeňská léčba a myelom

V současné době lázně poskytují pacientům širokou nabídku balneologických, fyzioterapeutických i relaxačních procedur. Většina českých lázní funguje na medicínském základě, což znamená, že všechny procedury jsou vykonávány vyškoleným personálem a vesměs využívají přírodní léčivé zdroje, jako jsou rašelina, termální voda a podobně. Avšak, kromě tradičních metod lázeňské péče, jsou nyní poskytovány i speciální netradiční procedury. Mezi ně se řadí moderní elektroléčebné terapie, pobyty v solné jeskyni, polární terapie a nové pohybové aktivity využívající moderních přístrojů.

Stále však na prvním místě platí, a pro pacienty s mnohočetným myelomem v první řadě, dokonalá spolupráce s lékařem a fyzioterapeutem, aby vybrali přesně to, co jejich tělo potřebuje a navrhli cílený, individuální program léčby.

Jednotlivé lázeňské terapie a vhodnost jejich využití pro pacienty s mnohočetným myelomem:

Klasická ruční masáž

je nejoblíbenější lázeňskou procedurou, využívá se jako doplněk léčby všude tam, kde je nutné uvolnit ztuhlé svaly nebo ošetřit bolestivé kontraktury, ale bohužel tato masáž má své kontraindikace jako jsou např. pooperační stavy v oblasti hrudníku, páteře, varixy, těžká osteoporóza, varixy dolních končetin, těžké poruchy prokrvení a krvácivé stavy. Vzhledem k tomu, že tato masáž je prováděna větším tlakem, není doporučována pro pacienty s mnohočetným myelomem. Ke klasickým masážím můžeme přiřadit i masáže thajské, ajurvédské a aromatické. I tyto masáže pokud jsou prováděny vyšším tlakem, jsou považovány za nevhodné.

Masáž lávovými kameny

jedná se o relaxační proceduru, která přináší úlevu při svalovém i psychickém vypětí, pomoci horkých lávových kamenů rozmístěných v oblasti páteře a končetin. Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci velmi horkých kamenů, i když jen lokálně, jsou pro pacienty s těžší formou osteoporózy nevhodné.

Baňkování

speciální technika využívající baněk, pod kterými je vytvořen podtlak. Používá se v kombinaci s masážními technikami. I tato procedura je velmi „tvrdá“, po aplikaci baněk často vznikají velké hematomy. Tato procedura je zcela nevhodná, proto ji také nedoporučujeme.

Reflexní masáž zad

stejně jako u předchozí masáže, její účinky jsou velmi podobné a na rozdíl od klasické masáže se nepracuje s velkým tlakem, ba naopak tato masáž musí být velmi jemná, proto je pacientům s mnohočetným myelomem doporučována. Je zde však opět nutné dbát na profesionální a individuální přístup zkušeného terapeuta.

Lymfodrenáž

cílem lymfatické masáže je obnovení a zvýšení oběhu lymfy. Velmi jemná masáž podporuje odtok lymfy a tělních tekutin, procedura je prováděna speciálně vyškoleným personálem. Aplikace je možná na celé tělo, nejčastěji se předepisuje na dolní, eventuelně horní končetiny, obličej a dekolt. Doporučuje se například u lymfatických edémů, některých poúrazových stavů žilní nedostatečnosti apod. Tuto terapii doporučujeme, ale pozor při aplikaci přístrojové lymfodrenáže na vysoký tlak při nafukování jednotlivých komor. Doporučujeme i pacientům s těžší formou osteoporózy nebo pacientům po operacích s použitím fixátorů pouze manuální formu lymfodrenáže.

Kryoterapie

léčba mrazem, je poměrně nová metoda, při níž se tělo pacienta vystavuje extrémně nízkým teplotám. Bolesti zad, kloubů, celulitida či lupénka, to jsou jen některé z případů, kdy kryoterapie vykazuje překvapivě dobré výsledky. Zařízení, kde kryoterapie probíhá, není nic jiného než několik uzavřených místností, v nichž je pacient vystaven po dobu tří minut pod pečlivým dohledem odborníků teplotě blížící se až mínus 150°C. Jedná se o zcela novou metodu, u které se nedá zcela jednoznačně vyjádřit vhodnost aplikace u nemocných s mnohočetným myelomem, ale obecně pokud se nejedná o pacienta s kryoglobulinemií, výraznou hypestézií, či chladovou alergií, ale i klaustrofobií (strach z malého prostoru), lze tuto metodu indikovat.

Elektroterapie

v současné době jsou využívány přístroje pro aplikaci IF, DD, TENS, či elektrostimulace. Všechny tyto procedury, lze u myelomových pacientů využít především při snaze o zlepšení bolestí zad, neuropatie, bohužel výrazný léčebný efekt nebyl prozatím prokázán. Pokud se jedná o aplikaci rázové vlny, která je také novinkou na trhu, není možno se o vhodnosti této terapie vyjádřit, s touto metodou prozatím nemáme větší zkušenosti. Využití ultrazvuku, či magnetoterapie je také možné, pouze pacienti s kovovými implantáty musí mít souhlas od chirurga (ortopeda).

Vodoléčba

rozeznáváme až pět typů vodoléčby. Součástí každé lázeňské vodoléčby je rehabilitační bazén, který je doporučován pro všechny pacienty, plavání i cvičení ve vodním prostředí je velmi dobrou terapií pro pacienty s bolestí zad a kloubů, doporučujeme však pobyt ve vodním prostředí max. 30 min a poté cca stejnou dobu relaxace.

 1. Uhličitá koupel – vanová koupel o teplotě 34°C. Voda je sycena plynným oxidem uhličitým, doba aplikace trvá 15 minut, po koupeli následuje zábal, pocit příjemného celkového prokrvení bez přehřátí organismu. Pro pacienty s mnohočetným myelomem lze doporučit jako velmi dobrou podpůrnou terapii při poruchách prokrvení končetin, při neuropatiích i degenerativních a zánětlivých onemocněních páteře a kloubů.
 2. Suchá plynová koupel – vyžívá se přírodní plyn, který obsahuje 99,7 % CO2 a podává se formou suchých plynových injekcí. Plyn se vstřebává i přes oděv, rozšiřuje cévy a přímo ovlivňuje receptory v kůži, opět se jedná o vhodnou proceduru, kterou lze dobře využít pro pacienty s poruchou prokrvení končetin, urychluje hojení ran a pozitivně působí i na správnou funkci ledvin. K podávání se užívá plastových vaků, do kterých se plyn aplikuje z bomby
 3. Slatinný zábal a koupel – jde o lokální aplikaci slatiny/rašeliny předehřáté na 42°C. Po nanesení slatiny/rašeliny následuje celkový zábal prostěradlem a dekou, kdy je dosaženo příjemného pocitu uvolnění. Aplikace trvá nejčastěji 15 minut. Pokud se jedná pouze o lokální prohřátí, a je kratší než 15min, lze pro pacienty s mnohočetným myelomem doporučit. Jen u pacientů s těžkou osteoporózou a hypertenzí je tato terapie nevhodná. Stejně tak to platí i pro celkovou slatinnou/rašelinovou koupel. Teploty se pohybují nad 38°C a dochází k výraznému prohřátí. Proto celkovou slatinnou/rašelinovou koupel u pacientů s mnohočetným myelomem spíše nedoporučujeme.
 4. Vířivé celotělové koupele a vířivé končetinové koupele – jedná se o proceduru, kdy je pacient celý ponořen do teplé cca 38°C vodní lázně na dobu 15-20 min. Vzhledem k vyšší teplotě vody je zde opět větší zatížení pro pacienty s hypertenzí, oběhovými poruchami a osteoporózou. Z tohoto důvodu terapii nedoporučujeme. Naopak vysoce indikované jsou končetinové vířivé koupele. Ty jsou vhodným doplňkem léčby poruch prokrvení horních a dolních končetin a polyneuropatii
 5. Šlapací koupel – jedná se o rychlé střídání teplé a studené vody po dobu cca 10-15 min. Terapie je velmi vhodná zejména pro pacienty s poruchou prokrvení dolních končetin a polyneuropatií.
 6. Skotské střiky- jde o aplikaci teplé a studené vody na celé tělo pod velkým tlakem vody. Vzhledem k velkému tlaku vody, jde o terapii pro pacienty s myelomem nevhodnou.
Saunování

jedna z nejstarších procedur známá již ze středověku, kterou opět nelze pro pacienty s myelomem obecně doporučit. Nicméně pokud pacient netráví v sauně dlouhou dobu a je na sanování zvyklý a snáší ji, nelze saunování zcela zakázat. Nutno však předem konzultovat ošetřujícího lékaře s přihlédnutím k dalším chorobám a průběhu léčby myelomu.

Solná jeskyně

pobyt v jodisovaném prostředí navozující relaxaci a uvolnění dýchacích cest lze jen doporučit. Vhodná je však pravidelnost.

Nordic walking

chůze s pomocí dvou speciálních holí s pohybovou aktivitou pro celé tělo. Je doporučována pro chodící pacienty jak během léčby myelomu, tak v rámci rekonvalescence. Současně je ale nutná vhodná pevná obuv a postupné zvyšování zátěže. Využívá se i klimaterapie, pokud se tato aktivita provozuje ve volné přírodě. Na začátku je potřeba naučit se správné technice chůze včetně zvolení správné výše holí. Jinak může naopak tato procedura pacientovi stav zhoršit – zejména navodit bolesti zad.

Indikace lázeňské léčby a obecné principy u onkologických nemocných
 • Úprava metabolických změn po prodělané chemoterapii.
 • Léčba imunodeficitu způsobeného jak chemoterapií, tak základním onemocněním.
 • Celková rekondice.
 • Psychická podpora, „návrat do života“.
Základní cíle lázeňské léčby:

Nemocný po indukční terapii s nebo bez autologní transplantace periferních kmenových buněk:

 1. bez postižení skeletu a renálních funkcí cílem léčby je rekonvalescence po chemoterapii, (hyperurikemie).
 2. s postižením skeletu osový skelet (kompresivní fraktury, stavy po ortopedických výkonech) cílem léčby je posílení svalového korzetu zad např. pomocí programu Škola zad nebo měkkými technikami. Pozor na dlouhodobou, celkovou aplikaci tepla (osteoporóza). Obecně nejsou doporučeny klasické masáže, manipulační a mobilizační terapie.
 3. s renální insuficiencí bez dialyzační léčby cílem léčby jsou pitné kúry.
 4. po terapii neurotoxickými léky Vincristin, thalidomid (Myrin), bortezomib (Velcade) s projevy polyneuropatie cílem léčby je subjektivní zlepšení a zmírnění projevů.

Každý pacient, který je léčen s mnohočetným myelomem by neměl již během vlastní protinádorové terapie zapomínat na současnou rehabilitaci a po ukončení léčby na lázeňskou léčbu, na kterou má nárok. Před výběrem lázní by si měl vybrat lázně, které mají zkušenosti s léčbou onkologických pacientů, neboť z předchozího textu jasně vyplývá, že mnoho lázeňských procedur může pacientovi spíše ublížit. Ideální jsou lázně využívající současně klimaterapii.

Rehabilitační desatero pro pacienty s mnohočetným myelomem
 1. TRPĚLIVOST – výsledky se nedostaví ihned po zahájení rehabilitace. Naopak v počátcích může dojít k přechodnému zhoršení obtíží.
 2. ODHODLÁNÍ – sám pro sebe něco udělat.
 3. VŮLE – nevzdat se, vydržet a překonat sám sebe.
 4. BEZPEČÍ – poradit se před první návštěvou fyzioterapeuta se svým specialistou- hematoonkologem a vyžádat si od něj podrobou zprávu (doporučení).
 5. ROZHODNUTÍ – začít co nejdříve.
 6. VÝDRŽ – v rámci možností aktuálního zdravotního stavu zachovávat pravidelnost cvičení.
 7. PRAVIDELNOST – dle doporučení fyzioterapeuta cvičit i doma.
 8. NÁVAZNOST – po ukončení protinádorové chemoterapie si zajistit lázeňskou léčbu.
 9. PROFESIONALITA – vyhledat si lázně, kde zaměstnanci znají specifika mnohočetného myelomu nebo dát na doporučení lékaře či jiných pacientů.
 10. POMOC – podělit se o své zkušenosti s ostatními pacienty s mnohočetným myelomem a podpořit je.
Podklady zpracovány v roce 2009 podle poskytnutých materiálů Mgr. Pavly Straubové, vedoucí rehabilitačního oddělení Medicentrum v Berouně. Informace odrážejí její dlouhodobou pracovní zkušenost fyzioterapeutky působící na klinice Freyung v Německu.
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Pohybová podpora