Klub Olomouc

Dvacáté první Info odpoledne v Olomouci

Téma: Nežádoucí účinky léčby MM. Zásady správné výživy u myelomu. Termín: 14. listopad 2019. V prvním tématu jsme se věnovali léčbě mnohočetného myelomu, jednotlivým lékům a lékovým kombinacím, přehlednou prezentaci si připravila MUDr. Petra Krhovská. Velkou část prezentace doktorka věnovala nežádoucím účinkům, které v některých případech mohou i dlouhodobě znepříjemňovat každodenní běžný […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Postavení transplantace krvetvorných buněk u mnohočetného myelomu. Verbální Kung-fu. Dvacáté setkání členů Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci se konalo 25. dubna 2019 v příjemných a nám všem dobře známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Transplantace krvetvorných buněk patří mezi poměrně nedávno zavedené techniky v léčbě jak hematologických, tak i nehematologických onemocnění. První […]

pokračování...

Devatenácté Info odoledne v Olomouci

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, domácí posilovací techniky. Doprovodné téma: Bhutan, země hřmícího draka. Podzimní setkání se konalo 13. září 2018 v nám důvěrně známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Pobyt v lázních by měl být považován za logickou a samozřejmou podmínku, která napomůže k celkové regeneraci organismu […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Relaps mnohočetného myelomu a současné léčebné možnosti. Ledviny a mnohočetný myelom. Při jarním setkání jsme se sešli dne 12. dubna 2018 v nám známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Relaps mnohočetného myelomu a současné léčebné možnosti nám podrobně objasnil doc. Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Léčba myelomu je […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Může jóga napomoci pacientům s myelomem? Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Doprovodný program: Neuvěřitelný Madagaskar. V Olomouci jsme se sešli ve výborné náladě dne 19. října 2017 v příjemných prostorách Regionálního centra Olomouc. Jak může jóga napomoci nemocným s myelomem nám vysvětlila paní Libuše Pilařová. Celoživotně […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládnout mnohočetný myelom; Dexametazon a jiné steroidy v léčbě mnohočetného myelomu Klubové setkání v Olomouci se uskutečnilo dne 25. května 2017 ve známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Paní magistra nejdříve cvičební míček popsala, lze jej pořídit v průměru mezi 22 – 29 cm, míček je jednoduše […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Invalidní důchod a příspěvky pro zdravotně znevýhodněné. Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myleomem. Patnácté setkání Klubu Olomouc se konalo v odpoledních hodinách dne 8. listopadu 2016 v příjemných prostorách salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc. První přednášející, Bc. Eva Látalová, zástupkyně vedoucí sociálního oddělení FN Olomouc si připravila souhrn zásadních informací […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Dentální hygiena – jak ji doma dobře zvládnout, pratické ukázky. Informační odpoledne Klubu Olomouc se konalo 9. června 2016 v salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc. Setkání zahájil ing. Zdeněk Chlup, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne plné zajímavých informací. Následně poděkoval všem milým hostům […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Olomouci

Témata: Ledviny a mnohočetný myelom Jak se zdravě hýbat a neublížit si Setkání Klubu pacientů v Olomouci se konalo 12. listopadu 2015 v prostorách Regionálního centra Olomouc v příjemném salonku Andromeda.Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali milé hosty prof. MUDr. Vlastimila Ščudlu, CSc., a MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D. […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Olomouci

Témata: Moderní prognostické ukazatele u monoklonálních gamapatií Jednou jsme dole a jednou nahoře ….. Dvanácté setkání členů Klubu pacientů v Olomouci se konalo 4. června 2015 v prostorách salonku Centaurus Regionálního centra v Olomouci. Program zahájil a moderoval ing. Zdeněk Chlup spolu s koordinátorkou Klubu pacientů mnohočetný myelom. Ta předala informace z Klubového života […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Výhody a příspěvky pro sociálně znevýhodněné. Na návštěvě v lékárně. Dne 23. října 2014 se uskutečnilo v prostorách Regionálního centra Olomouc jedenácté Info odpoledne regionální skupiny Olomouc. Moderátorem informačního odpoledne byl Mgr. Ronald Laryš, o klubových aktualitách informovala koordinátorka sdružení. V rámci odborného programu jako první vystoupila Bc. Eva Látalová […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Výživová doporučení pro pacienty s MM. Dentální hygienta jak ji možná neznáte. Dne 5. června 2014 se konalo desáté Info odpoledne regionální skupiny Olomouc. Odpoledne moderoval Mgr. Ronald Laryš, v úvodu krátce promluvil předseda sdružení pan Petr Hylena. Oba pánové popřáli přítomným příjemně strávené odpoledne a získání mnoha užitečných […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myelomem. Jak může psycholog přispět k léčbě bolesti? Dne 10. listopadu 2013 se konalo již deváté Info odpoledne – klubové setkání regionální organizační skupiny v Olomouci. Setkání zahájil Mgr. Ronald Laryš, přivítal všechny přítomné včetně hostů a popřál všem příjemné a informacemi naplněné […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Dne 1. listopadu 2012 se v prostorách Regionálního olomouckého centra setkali na svém osmém setkání členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom. V úvodu setkání promluvil místopředseda regionální skupiny Mgr. Ronald Laryš, přivítal všechny přítomné účastníky a především poděkoval za účast […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Vývoj diagnostiky a léčby z pohledu posledních čtyř desetiletí Ve čtvrtek 17. května 2012 proběhlo sedmé setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Čestným hostem setkání byl Mons. Jan Graubner arcibiskup Olomoucký, přivítal všechny přítomné a ve svém krátkém vystoupení popřál pacientům hodně síly […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Ledviny a mnohočetný myelom. Stomatologická péče. Dávky a služby sociální péče Setkání Klubu dne 19. května 2011 zahájil a úvodní slovo přednesl mluvčí regionální skupiny Olomouc, jako první vystoupil předseda sdružení, hovořil především o jednání s MZ ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Všechny přítomné pozval na ceslostátní […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Co nového v léčbě mnohočetného myelomu Moderování setkání, které se konalo dne 27. října 2010 připadlo tradičně mluvčímu regionální skupiny, přivítal milé hosty a předal slovo předsedovi Klubu, který informoval o činnosti organizace v uplynulém období. Velký zájem vzbudil nový multimediální program pro pacienty a jejich blízké, který může […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Klinické projevy postižení pohybového aparátu. Rehabilitační techniky, lázeňská léčba u MM Dne 21. května 2010 si pro své, v pořadí již čtvrté setkání, zvolila olomoucká regionální organizační skupina Klubu pacientů mnohočetný myelom velice příjemné prostory salonku s příznačným označením „Perseus“ v Regionálním centru Olomouc. Po úvodním vystoupení místopředsedy ROS […]

pokračování...

Třetí Info odpoledne v Olomouci

Téma: Praktický návod k hodnocení laboratorních nálezů u mnohočetného myelomu Dne 9. října 2009 proběhlo další klubové setkání olomoucké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom, které se tentokrát uskutečnilo na akademické půdě v prostorách auly Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahájení setkání a průvodního slova se ujal mluvčí […]

pokračování...

Druhé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Předání prvotní informace ve vztahu k onkologické diagnóze, postupy v léčbě mnohočetného myelomu Druhé setkání 22. května 2009 regionální organizační skupiny Olomouc se uskutečnilo v příjemném prostředí Divadla hudby v Olomouci, celkem se sešlo na padesát pacientů s rodinnými příslušníky a hosty. Zahájení setkání se ujal mluvčí regionální skupiny. […]

pokračování...

První Info odpoledne v Olomouci

Téma: Nové přístupy v léčbě první linie První ustanovující setkání regionální organizační skupiny v Olomouci se uskutečnilo dne 21. listopadu 2008 v prostorách posluchárny Fakultní nemocnice v Olomouci z iniciativy pacientů s mnohočetným myelomem, jimž velkou podporu poskytl přednosta III. Interní kliniky, profesor MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Setkání organizačně připravila […]

pokračování...