Léčba Revlimidem

Publikováno 24.2. 2015

Revlimid®je imunomodulační látka.
Jedná se o lék, který může pozměnit a upravit fungování imunitního systému. Imunomodulační látky působí na organismus mnoha účinky, a to i protinádorovými a protizánětlivými. Jsou to látky schopné vyvolat odpověď imunitního systému, podpořit činnost imunitních buněk a potlačit zánět.
Též mohou tyto látky pozměnit hladiny růstových faktorů cytokinů nebo interleukinů, jsou schopny aktivovat v imunitním systému bílé krvinky, jak T-lymfocyty, tak i NK-buňky (tzv. přirození zabíječi buněk), které k eliminaci rakovinných buněk napomáhají.
Revlimid® patří ke skupině imunomodulačních látek, schopných potlačit vznik nových krevních cév vyživujících rakovinné buňky. Revlimid® je svou strukturou podobný thalidomidu, ale vědci ho upravili tak, aby maximalizovali jeho protinádorové účinky a přitom zásadně snížili riziko vedlejších účinků poškozujících svou toxicitou nervový systém (periferní neuropatie). Revlimid® má přímý a nepřímý dopad na myelomové buňky, k tomu se řadí i schopnost přivodit programovanou smrt myelomových buněk, potlačit množení myelomových buněk, potlačit vznik nových krevních cév a snížit adhezi myelomových buněk k buňkám stromatu kostní dřeně. Navíc může Revlimid® působit současně s jinými protimyelomovými látkami a eliminovat myelomové buňky odolné vůči běžné léčbě.

JAKÉ MŮŽE MÍT Revlimid® VEDLEJŠÍ ÚČINKY?

Většina vedlejších účinků spojených s podáváním Revlimidu® je zvládnutelná a předvídatelná. Níže popisujeme nejzávažnější z nich. Ošetřující lékař nebo zdravotní sestra vám o nich i o dalších možných vedlejších účincích může poskytnout podrobnější informace. Dosavadní klinické studie prokázaly, že Revlimid® se svými vedlejšími účinky liší od thalidomidu. Typické vedlejší účinky thalidomidu, jako je ospalost, zácpa nebo neuropatie, jsou méně časté. Též se zdá, že Revlimid® nepoškozuje lidský plod do takové míry jako thalidomid. K určení přesného rizika poškození
plodu byly zahájeny specializované studie. Paralelně s těmito studiemi běží program s názvem RevAssist, který by měl zamezit nebezpečí užívání léku v průběhu těhotenství. Program RevAssist zajišťuje předepisování preparátu Revlimid® pouze registrovanými farmaceuty a lékaři; zároveň nařizuje pacientkám s potenciální možností otěhotnění podstoupit povinný těhotenský test a podepsat informovaný souhlas předtím, než Revlimid® začnou užívat.
Lékaři musí kontrolovat těhotenské testy, jsou povinni předepisovat léky pouze na 28 dní a každé případné otěhotnění musí hlásit do centrály FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).Informace o bezpečnosti přípravku Revlimid® vycházejí z klinických studií a sledování po jeho zavedení do běžné klinické praxe.
Nejčastěji pozorované vedlejší účinky jsou citovány v níže uvedeném seznamu, v pořadí od nejčastějších po nejméně časté.
 1. Neutropenie (nízký počet bílých krvinek)
 2. Únava, celková slabost
 3. ƒZácpa
 4. ƒKřeče
 5. ƒTrombocytopenie (nízký počet krevních destiček)
 6. ƒAnémie (nízký počet červených krvinek)
 7. ƒPrůjem
 8. ƒVyrážka
 9. ƒHluboká žilní trombóza
ƒV menší míře byly pozorovány i jiné nežádoucí účinky jako třes, snížení krevního tlaku, dušnost a infekce (například infekce plic).

SNÍŽENÉ POČTY BÍLÝCH KRVINEK

U nemocných užívajících Revlimid® se může projevit stav zvaný neutropenie – snížená hladina neutrofilů (druh bílých krvinek). Neutrofilní leukocyty pomáhají organismu v boji s infekcí a jejich snížená hladina může mít za následek např. horečku doprovázenou rýmou, bolestí v krku a afty.
Prevence a léčba sníženého počtu bílých krvinek.
Informujte svého ošetřujícího lékaře pokud se u vás projeví horečka, bolest v krku nebo afty. U člověka trpícího neutropenií bývá horečka průvodním znakem infekce. Je to první známka toho, že je potřeba okamžité pomoci lékaře. Léčba neutropenie závisí na příčině vzniku a stupni závažnosti. Kostní dřeň mnohdy obnoví svou fyziologickou funkci i bez nutnosti léčby. Neutropenie provázející
virové infekce (například chřipku) může být přechodná a po odeznění infekce může vymizet. Mírná forma neutropenie se obvykle neprojevuje závažnými příznaky a nevyžaduje léčbu.

ÚNAVA, CELKOVÁ SLABOST

Léčba Revlimidem® je často provázena únavou. Přestože tato únava nedosahuje vysoké intenzity, doporučuje se dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se stroji a při řízení automobilu.
 Prevence a léčba únavy
Únava se léčí v rámci podpůrné léčby předepsané ošetřujícím lékařem. Dopady únavy mohou být zmírněny dodržováním následující životosprávy:
 1. Přiměřená míra zatěžování organismu
 2. ƒZdravá strava a odpovídající pitný režim
 3. ƒPravidelný spánek a dostatek odpočinku
 4. ƒPravidelné lékařské návštěvy a informovanost v otázce únavy

ƒZÁCPA

Během užívání Revlimid® se může vyskytnout zácpa, avšak málokdy závažná. Klíčem k jejímu zvládnutí je prevence.
Prevence a léčba zácpy
 1. Pití alespoň 8 sklenic tekutiny denně
 2. ƒPravidelná ranní konzumace dostatečného množství potravinové vlákniny,
 3. ƒjako je např. švestkový a jablečný džus nebo kompot, otruby
 4. Cvičení
 5. ƒDle doporučení lékaře nebo zdravotní sestry užívat prostředky na změkčení stolice nebo projímadla.
 6. V případě úporné zácpy ihned informujte lékaře a dávka léku by měla být snížena.

SNÍŽENÝ POČET KREVNÍCH DESTIČEK

U nemocných užívajících Revlimid® se často vyskytuje stav nazývaný trombocytopenie – snížený počet krevních destiček. Destičky napomáhají krevnímu srážení a jejich nedostatek může vést k tvorbě modřin, krvácení a pomalému hojení. Počet krevních destiček klesá během léčby, ale vrací se
k původní hodnotě zpravidla ještě před začátkem dalšího cyklu.
Prevence a léčba poklesu krevních destiček
Zjistíte-li nadměrnou tvorbu modřin a krvácení, měl/a byste informovat ošetřujícího lékaře. Dle jeho uvážení může být podána transfúze krevních destiček.

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA

Hluboká žilní trombóza je vážný zdravotní stav, jenž nemocného potenciálně ohrožuje na životě. Hlubokou žilní trombózu způsobuje krevní sraženina, která vznikne v hluboké žíle (nejčastěji v lýtku nebo ve stehně, méně často v krku nebo v horní části paže). Hrozí, že tato krevní sraženina se utrhne a cestuje (embolizuje) krevním proudem do plic nebo do srdce. Embolus neboli vmetek je velmi nebezpečný. Pokud při užívání Revlimidu® pocítíte horkost, svědění, otok, zčervenání, bolest jedné končetiny a/nebo dýchací potíže, obraťte se co nejdříve na svého ošetřujícího lékaře.
Prevence a léčba hluboké žilní trombózy
V případě svědění a/nebo zarudnutí a/nebo bolesti v dolní končetině, nejčastěji v lýtku či ve stehně, je nutné okamžitě se obrátit na lékaře, který určí, zda se jedná o hlubokou žilní trombózu nebo nikoli. Léčba hluboké žilní trombózy závisí na místě a příčině vzniku onemocnění. Lékař vám může předepsat lék na zředění krve, aby zamezil riziku zvětšování krevní sraženiny.

VYRÁŽKA

Vyrážka je závažná zdravotní komplikace. Přestože se jako vedlejší účinek projevuje zřídka, je potenciálně nebezpečná. Vyrážky způsobené reakcí na lék mohou mít různou intenzitu, od mírného zarudnutí s drobnými výstupky na malé ploše kůže, až po sloupání kůže z celého povrchu těla. Vyrážka se může objevit náhle, v průběhu několika minut, po požití léku nebo s denním až
týdenním zpožděním.
Prevence a léčba vyrážky
V případě, že se vám na těle objeví vyrážka, je nutné bezprostředně informovat ošetřujícího lékaře. K určení správné diagnózy kožní komplikace je nutné navštívit lékaře. Pokud je vyrážka včas diagnostikována a adekvátně léčena, lze kůži navrátit do původního stavu.

JAKÉ JINÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY MŮŽE MÍT Revlimid® PŘI KOMBINACI S Dexametazonem?

Dvě velké klinické studie, o kterých zde bylo již dříve pojednáno, přinesly závěry o přínosu léčby Revlimidem® v kombinaci s dexametazonem pro nemocné s relabovaným mnohočetným myelomem. Je důležité upozornit na to, že pokud k léčbě Revlimidem® přistoupí i léčba dexametazonem, obnáší tato kombinovaná terapie další toxickou zátěž.
Při léčbě Revlimidem® v kombinaci s dexametazonem se mohou projevit tyto vedlejší účinky: svalová slabost, úzkost, neklid, srdeční arytmie, nevolnost, zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšená hladina jaterních enzymů, zácpa a/nebo průjem. Podrobněji pojednává o vedlejších účincích dexametazonu samostatná brožura. Na jakékoli změny zdravotního stavu je vždy potřeba upozornit lékaře nebo zdravotní sestru.
Převzato z publikace: Léčba Revlimidem. Základní informace pro nemocné, 2. upravené vydání. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundatin. Brno 2017.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Léky