Léčba

Chemoterapie – otázky a odpovědi

Léčí se mnohočetný myelom cytostatiky – tedy mohu podstupovat chemoterapii? V současné době dávají lékaři v léčbě mnohočetného myelomu přednost takovým léčebným schématům, která upřednostňují používání nejúčinnějších léků hrazených v ČR pojišťovnami. Klasická chemoterapie je však stále používána ve vysokodávkované léčbě s podporou autologního štěpu (při transplantacích), proto se s […]

pokračování...

Léčba mnohočetného myelomu

Po provedení vyšetření potvrzující diagnózu mnohočetný myelom je možné zahájit samotnou léčbu. Je dobré si připustit, že tento typ rozhovoru může být v mnoha směrech velmi náročný a informace, které budou sdělovány nemusí být příjemné. Určitě ovšem budou velmi podrobné a obsáhlé. Velkou výhodu proto je, pokud se takového rozhovoru […]

pokračování...

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je jedním z nádorových onemocnění, které je v současné době ve většině případů nevyléčitelné, ale je velmi dobře léčitelné. Přední odborníci v posledních dnech uvádějí, že zhruba u 20% pacientů jsou schopni mnohočetný myelom vyléčit a dalších zhruba 60% pacientů jsou díky novým léčebným postupům udržet dlouhodobě ve […]

pokračování...