Léčba

Podpůrná léčba

Podpůrná léčba Podpůrná léčba je podávána s cílem zmírňovat/odstraňovat příznaky nemoci (chudokrevnost, sníženou funkci ledvin, postižení kostí aj.) nebo jim předcházet. Podpůrná léčba nesnižuje množství myelomových buněk, ale odstraňuje potíže, které tyto myelomové buňky způsobují. A. Léčba anémie – co je to anémie? Anémie neboli chudokrevnost je definovaná nedostatkem červených krvinek, […]

pokračování...

Protimyelomová léčba

Pokud Vám byl diagnostikován mnohočetným myelom, pak bude nutné zahájení příslušné léčby. To může být krátkodobě odloženo v závislosti na aktuálním zdravotním stavu. Jiná situace nastává v případě, pokud byla nemoc diagnostikována ve stádiích předcházejících mnohočetnému myelomu, tedy ve fázi nazývaném doutnající mnohočetný myelom (léčbu zvažujeme), nebo monoklonální gamapatie nejasného významu […]

pokračování...

Imunoterapie – blízká budoucnost léčby myelomu

Poslední roky ukazují, že se v léčbě myelomu odehrávají opravdu převratné změny. Odborníci své naděje upínají k něčemu, co můžeme jednoduše a jedním slovem nazvat – imunoterapie. Chtěl bych vám dnes představit, co se v této oblasti odehrává a v co doufáme, že bude v léčbě myelomu v blízké budoucnosti běžně […]

pokračování...

Chemoterapie – otázky a odpovědi

Léčí se mnohočetný myelom cytostatiky – tedy mohu podstupovat chemoterapii? V současné době dávají lékaři v léčbě mnohočetného myelomu přednost takovým léčebným schématům, která upřednostňují používání nejúčinnějších léků hrazených v ČR pojišťovnami. Klasická chemoterapie je však stále používána ve vysokodávkované léčbě s podporou autologního štěpu (při transplantacích), proto se s […]

pokračování...

Léčba mnohočetného myelomu

Po provedení vyšetření potvrzující diagnózu mnohočetný myelom je možné zahájit samotnou léčbu. Je dobré si připustit, že tento typ rozhovoru může být v mnoha směrech velmi náročný a informace, které budou sdělovány nemusí být příjemné. Určitě ovšem budou velmi podrobné a obsáhlé. Velkou výhodu proto je, pokud se takového rozhovoru […]

pokračování...

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je jedním z nádorových onemocnění, které je v současné době ve většině případů nevyléčitelné, ale je velmi dobře léčitelné. Přední odborníci v posledních dnech uvádějí, že zhruba u 20% pacientů jsou schopni mnohočetný myelom vyléčit a dalších zhruba 60% pacientů jsou díky novým léčebným postupům udržet dlouhodobě ve […]

pokračování...