Léky

Léčba Emplicity (elotuzumab)

Empliciti je první imunostimulační monoklonální protilátka schválená pro léčbu mnohočetného myelomu. Lék byl schválen k užívání v kombinaci s přípravkem Revlimid® (lenalidomid) spolu s dexametazonem, neboť klinická hodnocení prokázala, že tato kombinace je účinnější než samotná kombinace přípravků Revlimid a dexametazon. Tato protilátka se vyrábí v laboratoři, nevzniká tedy v […]

pokračování...

Léčba Ninlarem (ixazomib)

Ninlaro je lék určený pro léčbu myelomu podávaný orálně (ústy). Je to první orální inhibitor proteazomu, schválený FDA pro léčbu myelomu. Patří do skupiny léčiv používaných od roku 2003 a patří mezi třetí proteazomový inhibitor schválený u pacientů s mnohočetným myelomem. JAK Ninlaro PŮSOBÍ? Proteazomy jsou komplexy enzymů, nacházející se […]

pokračování...

Léčba Imnovidem (pomalidomid)

Přípravek Imnovid má formu kapslí – tobolek, které se polykají jako běžná tableta. Imnovid byl v kombinaci s dexametazonem schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) v srpnu roku 2013. Přípravek Imnovid je určen pro pacienty s myelomem, kteří podstoupili nejméně dvě předchozí terapie zahrnující léčbu přípravky lenalidomid a bortezomib, a u […]

pokračování...

Léčba Kyprolisem (carfilzomib)

Kyprolis je léčivý přípravek určený pro léčbu mnohočetného myelomu, který se podává nitrožilně. Je to druhý preparát ze skupiny inhibitorů proteazomu schválený pro léčbu myelomu. JAK Kyprolis PŮSOBÍ? Inhibitory proteazomu snižují aktivitu důležitých enzymových komplexů, tzv. proteazomů. Tyto komplexy jsou za normálních okolností zodpovědné za regulaci množství normálních bílkovin uvnitř […]

pokračování...

Léčba Revlimidem

Revlimid®je imunomodulační látka. Jedná se o lék, který může pozměnit a upravit fungování imunitního systému. Imunomodulační látky působí na organismus mnoha účinky, a to i protinádorovými a protizánětlivými. Jsou to látky schopné vyvolat odpověď imunitního systému, podpořit činnost imunitních buněk a potlačit zánět. Též mohou tyto látky pozměnit hladiny růstových […]

pokračování...

Léčba bortezomib

Bortezomib je první z nové skupiny účinných látek, které se nazývají inhibitory (blokátory) proteazomu. Bortezomib způsobuje potlačování účinku komplexů enzymů, nazývané proteaozomy. Jak zdravé, tak i nádorové buňky obsahují proteazomy, které štěpí poškozené a nepotřebné bílkoviny na malé části. Pomocí proteazomů také probíhá regulovaný rozklad neporušených bílkovin v buňkách, což […]

pokračování...

Léčba thalidomidem

Thalidomid je lék, který byl poprvé použit v Evropě na konci 50. let 20. století k léčbě ranní nevolnosti v těhotenství. Později bylo jeho používání zastaveno, když se zjistilo, že lék je příčinou vážných, život ohrožujících defektů narozených dětí. Dnes již mají lékaři o tomto léku i jeho působení k […]

pokračování...

Dexametazon a jiné steroidy

Glukokortikosteroidy nebo kortikosteroidy (nebo jen steroidy) jsou hormony přirozeně vytvářené v těle v nadledvinách. Steroidy ovlivňují mnoho procesů odehrávajících se v lidském organismu. Zapojují se do regulace metabolismu cukrů, bílkovin a tuků. Tiší zánětlivé, alergické, ale i fyziologické reakce imunitního systému. Syntetické podoby těchto steroidů (slangově kortikoidy) dokážou napodobit či […]

pokračování...

Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu

Jedná se o skupinu tří léků, které se začaly pro léčbu mnohočetného myelomu využívat až v posledním období. Jejich účinost je mimořádná jak v monoterapii, tak v kombinacích s jinými léky jako jsou kortikoidy nebo cytostatika. Thalidomid (firemním názvem Myrin, Thalidomid nebo Thalomid) Thalidomid je lékem s pohnutou historií. Již […]

pokračování...

Další důležité léky

Není možné uvádět všechny používané léky, léčebné postupy a jejich případné komplikace. Uvedeny jsou jen základní informace o několika lécích, které se používají ve formě tablet. Melfalan (firemním názvem Alkeran) Alkeran je cytostatikum. Je pro tuto nemoc často používaný lék. Jeho účinnost byla prověřena několika desetiletími. Alkeran však má své […]

pokračování...