Klub Praha

Třicáté Info odpoledne v Praze

Téma: Novinky v sociální oblasti pro pacienta s hematoonkologickým onemocněním. Představení schválených  a plánovaných změn; Tělo – místo, kde jsme doma Termín: 14. listopadu 2023 Novinky v sociální oblasti Změna pracovní neschopnosti: V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti u onkologicky nemocných pacientů bylo donedávna možné v případě neomezených vycházek žádat o dobu tří […]

pokračování...

Dvacáté deváté Info odpoledne v Praze

Téma: Výživa v prevenci rozvoje nemoci a možnosti racionálního stravování u pacientů s mnohočetným myelomem Termín: 5. června Jednoduše jde říci, že jde o stravování rozumné. Nebo také stravování zdravé. Zdravé stravování je koncipováno tak, aby naplňovalo potřeby člověka, napomáhalo prevenci chronických chorob a posilovalo zdraví. Výzkumníci pracují s jednoduchým předpokladem. Pokud […]

pokračování...

Dvacáté osmé Info odpoledne v Praze

Téma: Myelom a různé pohledy na jeho zvládání – vše, co by vás mohlo zajímat Termín: 18. říjen 2022 Pokud hovoříme o mnohočetném myelomu, potom hovoříme o bolesti, která bohužel všechny pacienty s mnohočetným myelomem životem v nějaké míře doprovází. Je způsobena především bolestmi kostního aparátu. Uvádí se, že až 60 % […]

pokračování...

Dvacáté sedmé Info odpoledne Praha

Téma: O krvi od Adama aneb hematologie z odstupu Termín: 9. červen 2022 Je zajímavé sledovat, jak a nakolik se povaha vztahu lékař-pacient mění z pohledu historického, a nemusíme se dívat do hluboké historie. Jistě si ještě mnozí vzpomeneme na dobu, kdy se automaticky předpokládalo, že lékař je danou a nezpochybnitelnou […]

pokračování...

Dvacáté šesté Info odpoledne v Praze

Téma: Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví. Termín: 18. říjen 2019. S velkou radostí jsme na našem setkání přivítali PhDr. Ing. Martina Pospíchala, člena Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti a netrpělivě očekávali jeho sdělení. Diskuse o vlivu emocí na imunitu každého z nás se začaly objevovat na setkáních […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Praze

Téma: Zdravotní, sociální a finanční gramotnost – jak se nenechat napálit a na co nezapomenout? Termín: 13. březen 2019. Přednášky se ujala Mgr. Šárka Slavíková, sociální pracovnice naší partnerské organizace Amelie. Hned v úvodu upozornila na to, že v současné době s velkou pravděpodobností žijeme v jednom z nejhektičtějších období […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Praze

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem. Domácí posilovací techniky s využitím  therabandu  a uvolnění plosky nohy pomocí minirollerů. Klubovým setkáním v Praze jsme uzavřeli další sérii informací projektu Musí myelom bolet, směřujících k posílení psychického a fyzického zdraví pacientů s myelomem. I na tomto setkání zaznělo mnoho zajímavých […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Praze

Téma: Lze nad myelomem (z)vítězit a jaké možnosti máme k dispozici? Jarní setkání se konalo 14. března 2018 Městského úřadu Praha 5. Toto odpoledne slibovalo mnoho zajímavých informací, protože (z)vítězit na myelomem by si přálo jistě mnoho těch, kterým do života tato nemoc vstoupila. První otázku, kterou jsme si položili […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Praze

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Doprovodný program: Co nevíme o našich nejbližších přátelích na Zemi? Klubové setkání v Praze proběhlo ve známých prostorách Úřadu městské části Praha 5 dne 18. října 2017. V úvodu hovořila koordinátorka Klubu a připomněla, že za dobu deseti let svého trvání […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládout myelom – cvičíme s fyzioterapeutem Dvacáté první setkání Klubu Praha proběhlo dne 22. března 2017 ve známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Paní magistra svou přednášku zahájila v obecnější rovině. Připomněla, že většina z nás v současné době trpí nedostatkem pohybu, při chůzi a v […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak vlastně mnohočetný myelom škodí organismu? To je otázka, kterou si spolu s námi položil náš hlavní přednášející, MUDr. Jan Straub.  A naštěstí odpověď nepožadoval po nás (podobně jako po medicích), ale měl ji pro nás připravenou. Nejdřív nám ovšem připomněl všechna základní fakta: myelom patří k vzácným onemocněním, nemoc se […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět První jarní Info odpoledne Klubu v Praze se konalo dne 23. března 2016. Členové Klubu se sešli ve známých prostorách budovy Úřadu městské části Praha 5 v hojném počtu. Setkání zahájil pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce Dne 21. října 2015 proběhlo už osmnácté Informační odpoledne Klubu Praha, opět jsme se sešli v příjemných prostorách zasedací místnosti Úřadu městké části Praha 5. Setkání tentokrát zahájila PhDr. Ludmila Kotlínová a přivítala všechny přítomné. Téma, které jsme pro […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Na návštěvě u klinického farmaceuta Dne 18. března 2015 se konalo sedmnácté Informační odpoledne v Praze, v dobře známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Programem semináře nás provedl jako vždy pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne. Dále přivítal našeho milého hosta MUDr. Jana Strauba, který si […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Proč trénovat paměť. Dne 15. října 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 šestnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení. Paní Hedvika Štolcpartová nám vysvětlila jak to s naší pamětí je a […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – vše, co vás zajímá. Dne 19. března 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 patnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení. Velmi rádi jsme mezi námi opět přivítali […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Diagnostika, léčba a prevence osteonekróz. Stomatologie – hygiena dutiny ústní, praktická ukázka. Dne 23. října 2013 se konalo již čtrnácté Info odpoledne regionální skupiny Klubu pacientů MM v Praze. Odborný program garantovala MUDr. Gabriela Pavlíková, primářka Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LFUK a VFN v Praze. Hovořila […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Praze

Téma: Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným  myelomem Dne 21. března 2013 proběhlo další z řady klubových vzdělávacích setkání členů a přátel Klubu pacientů MM v Praze. I tentokrát za námi v úvodu setkání přišel náš milý host, pan Marek Kukrle. Hlavním přednášejícím vzdělávacího semináře byl MUDr. Petr Pavlíček, lékař […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění Dne 24. října 2012 se sešli členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze na svém dvanáctém setkání. Pokračovali jsme tak v sérii sdělení, kterou pro naši organizaci připravila jako vzdělávací semináře Platforma zdravotních pojištěnců zastoupených Mgr. Michalou Filipovou a JUDr. Ondřejem […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Myelom a jóga, praktické ukázky jógových cvičení Již po jedenácté se 6. června 2012 sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom, tentokrát na netradičním místě v prostorách Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Program se rovněž odvíjel v netradičním duchu, setkání bylo zaměřeno na jógu a praktické […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Praze

Téma: Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu Pacienti a jejich blízcí se sešli první jarní den 21. března 2012 a jak již se stává milou tradicí, v úvodu setkání nás přišel pozdravit člen zastupitelstva Prahy 5, pan Marek Kukrle. O plánovaných aktivitách Klubu pacientů hovořila koordinátorka sdružení. Setkání dále pokračovalo […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Praze

Téma: Stomatologická praxe versus preparáty pro léčbu MM Podzimní setkání přátel Klubu se uskutečnilo ve středu 26. října 2011 v prostorách staré budovy Městské části Praha 5. Vedení setkání se ujal jeden z členů pražské skupiny a přivítal všechny přítomné. Bohužel se na naše setkání diky pracovnímu vytížení nedostavil hlavní […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Praze

Téma: Jak zvládat depresi při diagnóze MM Jarní setkání se uskutečnilo ve středu 27. dubna 2011. V úvodu setkání nás navštívil člen zastupitelstva pan Marek Kukrle, ve svém krátkém vystoupení popřál všem přítomným příjemný den a ujistil je, že Rada městské části Prahy 5 bude i ndaále podprovat aktivity našeho […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Praze

Téma: Význam bisfosfonátů při léčbě MM a jejich vliv na stomatologické problémy pacienta V úterý 19. října 2010 se sešli pacienti s mnhočetným mmyelomem na tradičním podzimním setkání v Praze, vlastní program setkání začal tradičně informacemi z klubového života. Osobně se několika větami představil i nově zvolený předseda Klubu. Koordinátorka […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Praze

Téma: Psychologie všedního dne pacientů s mnohočetným myelomem V úterý 20. dubna 2010 se uskutečnilo šesté pražské setkání Klubu pacientů a jejich blízkých v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5. Letošní jarní akce se zúčastnilo téměř 50 % členů pražské ROS a k tomu řada jejich blízkých a dalších […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Praze

Téma: Indikace a kontraindikace lázeňské léčby u pacientů s mnohočetným myelomem V úterý 20. října 2009 proběhl v Praze další vzdělávací seminář a společné klubové setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po úvodních informacích vystoupila doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc., přednostka kliniky rehabilitačního lékařství FNKV, s plánovanou přednáškou […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Praze

Téma: Aktuality ve farmacii a lékárnictví Dne 21. října 2009 se sešli členové regionální organizační skupiny Praha v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5, program byl připraven členy výboru regionální organizační skupiny. Hlavní přednášející, prim. MUDr. Jan Straub hovořil o postupech a možnostech léčby při relapsu onemocnění mnohočetný myelom. Na […]

pokračování...

Třetí Info odpoledne v Praze

Téma: Cílená rehabilitace, psychologická podpora V úterý 21. dubna 2009 se v Praze uskutečnil pravidelný jarní vzdělávací seminář a společné setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po obvyklých stručných informacích o aktivitách Klubu v období od minulého setkání vystoupila s první přednáškou paní Mgr. Pavla Straubová na téma „Cílená rehabilitace […]

pokračování...