Léčba bortezomib

Publikováno 23.2. 2015

Bortezomib je první z nové skupiny účinných látek, které se nazývají inhibitory (blokátory) proteazomu. Bortezomib způsobuje potlačování účinku komplexů enzymů, nazývané proteaozomy. Jak zdravé, tak i nádorové buňky obsahují proteazomy, které štěpí poškozené a nepotřebné bílkoviny na malé části. Pomocí proteazomů také probíhá regulovaný rozklad neporušených bílkovin v buňkách, což je nezbytný proces pro řízení mnoha rozhodujících buněčných funkcí. Tyto menší částice dále slouží ke tvorbě nových bílkovin pro potřeby buňky. Proteazomy mohou být proto považovány za rozhodující pro buněčnou „obměnu“ proteinů.

Potlačováním činnosti proteazomů pomocí bortezomibu dochází k porušování normální rovnováhy uvnitř buňky. Tato porucha je důsledkem řady účinků na buňky, z nichž některé jsou stále předmětem zkoumání. Laboratorní testy prokázaly, že inhibicí (tlumení funkce) proteazomů se nádorové buňky přestávají dělit. Také zastavují produkci chemických látek, které povzbuzují činnost dalších nádorových buněk. Kromě toho inhibice proteazomů způsobuje smrt nádorových buněk. Nádorové buňky se zdají být citlivější k tomuto účinku než buňky zdravé, to znamená, že nádorové buňky umírají, zatímco zdravé buňky se mohou obnovovat.

Bortezomib je podáván u nemocných s relabovaným a refrakterním mnoho­četným myelomem, ale nyní v ČR již také v primoléčbě.
V mnoha klinických studiích byl prokázán lepší efekt bortezomibu než do té doby standardní léčby a zároveň byl přítomen i pozitivní vliv na celkové přežití nemocných.
Nemocní, u kterých nemoc reagovala na bortezomib, bylo také pozorováno zmírnění příznaků nemoci a výskytu bolestí, zlepšení ledvinných funkcí a celkové kvality života.

JAKÉ MŮŽE MÍT bortezomib VEDLEJŠÍ ÚČINKY?

Většina nežádoucích účinků spojených s podáváním bortezomibu je zvládnutelná a předvídatelná. Níže jsou popsány nejzávažnější z nich. Ošetřující lékař nebo zdravotní sestra vám o nich a i o dalších možných vedlejších účincích může poskytnout podrobnější informace.
Pamatujte si prosím: oznamte svému ošetřujícímu lékaři nebo zdravotní sestře jakékoli změny svého zdravotního stavu!

PERIFERNÍ  NEUROPATIE

Periferní neuropatie je závažný stav, při kterém léčba ovlivňuje zakončení nervových vláken v horních a dolních končetinách. K příznakům periferní neuropatie patří necitlivost, brnění nebo dokonce bolest rukou, chodidel, nohou a/nebo paží. Někteří nemocní mohou mít zkušenost s periferní neuropatií již z předcházející léčby mnohočetného myelomu. Budete-li užívat bortezomib
a tento stav se u vás již dříve objevil, je zvláště důležité si podrobně všímat rozsahu potíží, abyste mohl/a okamžitě oznámit zhoršení stavu ošetřujícímu lékaři.
Prevence a léčba periferní neuropatie
Zjistíte-­li nové příznaky nebo zhoršování stávajících příznaků, ihned kontaktujte lékaře, aby se díky včasnému odhalení a úpravě dávky mohlo předejít zhoršení periferní neuropatie. Informováním ošetřujícího lékaře také umožníte upravit rozpis dávek bortezomibu.

ÚNAVA

Únava je běžným vedlejším účinkem spojeným s užíváním bortezomibu. Ačkoli únava většinou není závažná, doporučuje se opatrnost při obsluze strojů, včetně řízení automobilů.
Prevence a léčba únavy
Léčba únavy může zahrnovat podpůrnou péči doporučenou ošetřujícím lékařem. Následky únavy je možné zmírnit, dodržujete ­li:
  1. střední stupeň tělesného zatěžování (aktivity)
  2. pravidla zdravé výživy a přiměřený příjem tekutin
  3. důsledný spánkový režim s dostatkem odpočinku
  4. pravidelné návštěvy u ošetřujícího lékaře

NEVOLNOST A ZVRACENÍ

Při užívání bortezomibu se může objevit nevolnost a zvracení. Velká ztráta tekutin může vést až k
dehydrataci (odvodnění) organizmu, která může vyvolat další příznaky, jako jsou závratě, slabost nebo pocit na omdlení.
Prevence a léčba nevolnosti
Předcházení dehydratace způsobené zvracením by měla být věnována tato opatření. Měl/a byste pít dostatečné množství vody a jiných tekutin a požádat o léčebné doporučení, když trpíte závratí, zmámeností nebo pocity na omdlení. Ošetřující lékař vám může předepsat léky proti zvracení nebo nitrožilní hydrataci, je-li třeba.

PRŮJEM

Během užívání bortezomibu se může vyskytnout průjem. Nadměrný nebo trvalý průjem může způsobit dehydrataci, jejímiž následky mohou být závrať, slabost či pocity na omdlení.
Prevence a léčba průjmu
Předcházení dehydratace způsobené průjmem by měla být věnována určitá opatření. Měl/a byste vypít dostatečné množství vody a požádat o léčebné doporučení, když trpíte závratí, zmámeností nebo pocity na omdlení. Ošetřující lékař vám může předepsat léky proti průjmu nebo, je-li třeba, nitrožilní hydrataci.

SNÍŽENÝ POČET KREVNÍCH DESTIČEK

U nemocných užívajících bortezomib se často vyskytuje stav nazývaný trombocytopenie– snížený počet krevních destiček. Destičky napomáhají krevnímu srážení a jejich nedostatek může vést k
tvorbě modřin, krvácení a pomalému hojení. Počet krevních destiček klesá během léčby, ale ve většině případů se jejich počet normalizuje před zahájením dalšího cyklu léčby.
Prevence a léčba poklesu krevních destiček
Zjistíte ­li nadměrnou tvorbu modřin a krvácení, měl/a byste informovat ošetřujícího lékaře. Dle jeho uvážení může být podána transfúze krevních destiček.

NÍZKÝ KREVNÍ TLAK

Po podání bortezomibu může dojít k poklesu krevního tlaku. Trpíte ­li pocity na omdlení nebo nízkým krevním tlakem nebo užíváte léky, které mohou krevní tlak snižovat (jako jsou antihypertenziva), je důležité na tuto skutečnost upozornit ošetřujícího lékaře, a to ještě před nasazením bortezomibu. Závratě, zvláště po náhlém vzpřímení do sedu nebo postavení se z polohy vleže, mohou
být známkami nízkého krevního tlaku.
Prevence a léčba nízkého krevního tlaku
V případě, že se objeví závratě, zmámenost nebo pocity na omdlení, byste měl/a vyhledat radu lékaře. Doporučuje se opatrnost při obsluze strojů, včetně řízení automobilů. Měl/a byste věnovat pozornost předcházení dehydratace (např. dostatečným pitím vody) a ošetřující lékař vám může předepsat léky na úpravu nízkého krevního tlaku. Stejně tak je důležité upozornit lékaře na
jakékoli jiné léky, které užíváte, zejména na léčbu vysokého krevního tlaku.

DALŠÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY bortezomibu

K dalším vedlejším účinkům, které se při užívání bortezomibu mohou objevit, patří bolest hlavy, nespavost, vyrážka, horečka, kašel, bolest zad a svalové křeče. Nezapomeňte o jakékoli změně zdravotního stavu informovat lékaře nebo zdravotní sestru vašeho ošetřovatelského týmu.
Převzato z publikace: Léčba borezomib. Základní informace pro nemocné. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundation. Brno 2017.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Léky