Radioterapie

Radioterapie může způsobit změny na kůži

Téměř každá léčba způsobuje nějaké nežádoucí účinky, v případě léčby ozařováním jsou nežádoucí účinky způsobeny tím, že vysoké dávky záření ničí nejen nádorové buňky, ale mohou poškodit i okolní zdravé buňky. Vedlejší účinky jsou u každého jiné. Někteří pacienti jich mají několik, někteří jeden nebo žádný. Druh nežádoucích účinků vždy […]

pokračování...

Zevní radiační léčba

Co je to zevní radiační léčba? Zevní radioterapie je prováděna pomocí přístroje (nejčastěji tzv. lineárního urychlovače), který produkuje a usměrňuje záření na přesně určené místo na těle. Přístroj bývá obvykle velký. Při ozařování se přístroje nedotýkáte, většinou rotuje kolem vašeho těla a ozařuje určené místo z několika směrů. Zevní radioterapie […]

pokračování...

Radiační léčba – radioterapie

Co je to radiační léčba? Radiační léčba  (ozařování, radioterapie) je způsob léčby nádorových onemocnění, který používá vysoké dávky záření ke zničení nádorových buněk a zabránění jejich množení. V nízkých dávkách je záření používáno k rentgenovému vyšetření orgánů a kostí v těle. Záření využívané v radiační léčbě funguje stejně, pouze je […]

pokračování...

Radioterapie mnohočetného myelomu

Radioterapie ničí nádorové buňky podobně jako chemoterapie. Její účinek je podobně nespecifický jako u chemoterapie, postihuje všechny rychle se množící buňky v těle. Principem účinku záření je poškození genetické informace v myelomových buňkách, které díky tomuto poškození hynou. Ozáření celého těla je možný, ale vzácně používaný léčebný postup. Obvykle se […]

pokračování...