Imunoterapie u mnohočetného myelomu

Publikováno 25.8. 2014

V dnešní době lze přínos interferonu alfa u mnohočetného myelomu hodnotit jako sice prokázaný, ale nevelký, protože prodlužuje průměrné trvání remise o 7-9 měsíců, ale mnohdy za cenu výrazného zhoršení kvality života. Nemocný proto při volbě mezi uvedenou průměrnou délkou prodloužení remise a možnými nežádoucími účinky léčby často raději volí mít remisi třeba i kratší, ale bez nežádoucích účinků interferonu alfa. To je také důvodem, proč je dnes interferon alfa v rámci udržovací léčby stále častěji nahrazován tzv. „novými léky” mnohočetného myelomu.

Interferon alfa je tělu vlastní látka, kterou vytvářejí buňky imunitního systému. V léčbě mnohočetného myelomu je interferon alfa používán již déle než 20 let.

Interferon alfa se obvykle aplikuje ve formě podkožních injekcí 3× týdně. Léčba je u většiny pacientů dobře snášena, ale u malé části je provázena různými nežádoucími účinky, které jsou často důvodem redukce dávky nebo až vysazení léku. V prvním týdnu léčby se pravidelně za 3-4 hodiny po aplikaci objevují chřipce podobné příznaky – teplota, únava a bolest v celém těle. Tyto nežádoucí účinky se dají zmírnit Paralenem tbl. Doporučuje se vzít si první tabletu asi za 2 hodiny po injekci, tedy ještě předtím než se objeví „chřipkové” příznaky, pokud by nestačila, lze následně vzít ještě jednu tabletu.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Imunita