Jóga a mnohočetný myelom

Publikováno 2.4. 2015

K tomu, abyste dokázali z jógy těžit ke svému prospěchu, nepotřebujete zcela rozumět její filozofii, ale určitá představa o její podstatě může napomoci k jejímu správnému provádění. Jóga se zrodila v Indii a samotné slovo „jóga“ je slovo pocházející ze sanskrtu. Znamená v překladu „spojení-jednotu“. Často je tato „jednota“ vykládána jen jako spojení jednoty mysli, těla a ducha. Ve skutečnosti však souvisí význam tohoto slova s cílem jógy a tím je spojení a jednota mezi jedincem (svým vlastním vědomím) a Vesmírem (božským-vyšším vědomím).

Jóga není soutěživá disciplína (na rozdíl od sportu – fotbal, hokej, tenis apod.), jóga se od „soutěživé“ koncepce zásadně liší. Lidé praktikující jógu neusilují o změřitelné známky pokroku ani neporovnávají své výkony s ostatními v kurzu, který navštěvují. V praxi jógy jde o prohloubení osobního zážitku a zkušenosti. Proto může jógu cvičit každý, i člověk se zdravotním omezením.

Lidé se často ptají: „Pokud může jógu cvičit každý, jak mám k jógovým cvičením přistupovat?“. Neexistují pravida, kdy, jak často a jak dlouho bychom měli jógu cvičit. Samozřejmě čím pravidelněji je cvičení prováděno, tím větší užitek z jógy získáme. Obecně platí, že polohy a intenzitu cvičení by měl člověk přizpůsobit tak, aby korespondovaly s aktuálními okolnostmi jeho zdravotního stavu. Častým a asi nejvíce limitujícím faktorem pro provádění jakýchkoliv pohybových aktivit je únava. Únava je přirozený fyziologický proces, se kterým se setkává každý z nás, například při nadměrné fyzické a psychické zátěži anebo naopak při dlouhodobé nečinnosti či špatné náladě. Zdravému člověku stačí odpočinek, aby došlo k regeneraci sil. To ovšem neplatí pro některé jedince, kteří trpí chronickým onemocněním. Únava někdy významně omezuje takto postižené i ve vykonávání běžných denních aktivit, natož mají-li ještě vykonávat tělesná cvičení. Únava se většinou může zvýšit  při jakémkoliv zhoršení průběhu onemocnění a chronicky nemocí lidé by měli tuto skutečnost respektovat a chovat se ke svému tělu ohleduplně.

Jóga zahrnuje jemné a citlivé techniky, které umožňují překonávat individuální zdraovtní omezení a čelit aktuálním výzvám života. Je však stále nutné uvědomovat si, že na prvním místě je důležitá dokonalá spolupráce s lékařem.

Jóga může napravit různé části těla, které jsou poraněné nebo chronicky nemocné či zanedbané a podpořit jejich léčbu a regeneraci. Od cvičení jógy však nelze očekávat, že přinese rychlé a zázračné vyléčení. Vě většině případů pomáhá cvičení jógy zmírnit utrpení spojené se zdravotním omezením a výrazně zvyšuje seběvědomí a sebedůvěru. Jóga působí na celé tělo, posiluje kosti, zvyčuje pohyblivost kloubů, stimuluje svalstvo a vnitřní orgány. Ovlivňuje i průběh tělesných funkcí, zpomaluje dýchání, snižuje tepovou frekvenci a krevní tlak, zrychluje procesy vylučování toxických splodin látkové výměny. Má velmi silný vliv i na mysl a emoce. Jednotlivé pozice těla podporují vědomí a koncentraci. Provádění hlubokého, pomalého dýchání a relaxace soustřeďuje pozornost do vlastního nitra.

Jóga pomáhá příznivě působit na tělo skrze mysl. I moderní psychologie si stále více uvědomuje, že fyzické problémy a nemoci mohou mít své kořeny v negativních pocitech a negativním myšlení. Pro nemocné s mnohočetným myelomem, ale i pro ostatní chronicky nemocné, je velmi důležité nepřestat se pohybovat. Zároveň by pacienti s chronickými chorobami měli najít společně s lékařem a odborným cvičitelem jógy vhodnou míru zátěže, aby nedocházelo k nadměrnému přetěžování a vyčerpávání organismu.

Pro většinu začátečníků je nejdůležitější vybrat vhodný kurz jógy, at už jde o lidi zdravé nebo s nějakým zdravotním omezením. Jakmile si kurz vyberete, určitě si se svým učitelem promluvte o svých zdravotních omezeních. Vhodný učitel by měl být někdo, kdo se pravidelnou výukou jógy zabývá řadu let a vyšel ze vzdělávací instituce s dobrou pověstí. Dobrý učitel jógy vás bude vést tak, abyste si neublížili, což vyžaduje i vaši spolupráci, kdy budete poslouchat jeho pokyny a rady, které vám dává. Rozhodně není vhodné tělo přemáhat, když některou z pozic nesvedete. Rozhodně není doporučeno cvičit, když jste unaveni. V takových případech zvolte jen dechová cvičení a relaxaci v lehu.

Cvičte vždy s plným soustředěním a vědomím, aby vám neušly ani nejmenší detaily a odchylky. Pro cvičení si zvolte volný, bavlněný oděv, který vás nebude omezovat v pohybu. Cvičte naboso v ponožkách, abyste dokázali vnímat kontakt vašich nohou s podložkou. Sundejte si všechny šperky i hodinky. Pro závěrečnou relaxaci si připravte lehkou deku, kterou se přikryjete, abyste neprochladli.

Zdroj: Reifenauer I. Jóga a její význam při chronickém onemocnění. Klub pacientů mnohočetný myelom, EXPISTUDIO, Brno, 2012.