Dvacáté šesté Info odpoledne v Brně

Publikováno 10.6. 2020

Téma: Pozitivní psychologie v praxi: Jak si udržet naději a duševní vyrovnanost v náročných životních situacích.

Termín: 12. červen 2019.

Tentokrát jsme na svém setkání přivítali doc. PhDr. Alenu Slezáčkovou, Ph.D., působící na Psychologickém stavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje předměty pozitivní psychologie, psychologie zdraví a psychohygiena. A právě tyto její zkušenosti byly hlavním důvodem naší prosby, zda by své myšlenky neobjasnila i pacientům s mnohočetným myelomem a jejich blízkým.

Dle úvodních slov paní docentky, byl vznik oboru pozitivní psychologie vnímán jako reakce na, do té doby, převládající zaměření psychologie. Tedy zaměření na studium negativních jevů, rizikových faktorů, příčin problémů a duševních poruch. Pozitivní stránky života člověka tak byly často přehlíženy.

Poté se již věnovala především praktické stránce tohoto směru psychologie, který nabízí mnoho konkrétních doporučení pro každodenní život. Jak paní docentka zmínila, neexistuje univerzální recept, ale existuje několik vzácných ingrediencí, z nichž si každý z nás může namíchat svůj recept na šťastný a harmonický život, např.:

  • pokusme se méně trápit tím, co nemáme, anebo tím, co nemůžeme změnit, a zkusme více ocenit a být vděčni za všechno to, čeho se nám dostává,
  • zaměřujme se spíše na to, co nás s ostatním spojuje, a ne na to, co nás rozděluje,
  • odpouštějme sobě i druhým. Nikdy není pozdě udělat krok ke smíření.
Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2019. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.