Deváté Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Aktivní pohyb jako účinná podpora psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem

Dne 19. května 2010 se jako tradičně setkali členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách Universitního kampusu LF Masarykovy university v Brně. V úvodu se věnovali klubovým aktivitám minulého období, zásadní informace se týkaly březnového setkání členů výkonného výboru v Brně a valné hromady pořádané tentokrát v Plzni. Členové Klubu a jejich blízcí byli požádáni o návrhy témat pro další klubová setkání.

Odpoledne pokračovalo vystoupením paní Ley Janků, vedoucí oddělení pro těžce zdravotně postižené Magistrátu města Brna. Informovala zúčastněné o zásadních změnách, které se v oblasti sociálního zabezpečení odehrály od 1. 1. 2010. Paní Lea Janků také všechny přítomné ubezpečila, že v případě jakýchkoliv problémů ji mohou kontaktovat v místě jejího pracoviště.

V druhé části našeho setkání jsme měli možnost vyslechnout vystoupení paní Evy Nytrové, o účincích magnetismu na lidský organismus. Přítomní si prohlédli, vyzkoušeli nebo si mohli zakoupit šperky, které byly nejen krásné, ale svým dlouhodobým působením mohou příznivě ovlivnit celkový zdravotní stav. Více informací najdete na adrese: www.energetix.cz

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu ze září 2010/ročník II.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros