Sedmé Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu

Dne 20. května 2009 proběhlo v prostorách Universitního kampusu LF Masarykovy university v Brně setkání regionální organizační skupiny Brno. V rámci společného dopoledne se účastníci setkání dozvěděli o akcích, které proběhly v uplynulém půl roce a především získali informace o přípravě pacientského semináře v Karlově Studánce.

Celé odpoledne bylo vyhrazeno problematice psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Diskusi vedla PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA. Hovořila o kritických okamžicích prvního relapsu. Do diskuse se velmi aktivně zapojili všichni přítomní, diskutovali o tom, jak zvládnout toto neradostné období, jakým způsobem reagovat v běžných životních situacích, jak se připravit na návštěvu lékaře, jak přistupovat ke svým blízkým a naopak jak se oni mají chovat ve vztahu k pacientům. PhDr. Malinová také přivezla a představila velmi užitečnou pomůcku pro běžné procházky, nordické hole. Zdůraznila význam aktivního pohybu ve vztahu k psychickému prožívání.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z června 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros