Dvacáté třetí Info odpoledne v Brně

Publikováno 8.1. 2018

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem

Setkání Klubu Brno proběhlo dne 23. května v Domě Jiřího Gruši v Brně. Toto setkání proběhlo zcela v duchu diskuse o právní problematice, která se mnohých pacientů s myelomem v poslední době bytostně dotýká.

Co jsme se dozvěděli? V naší zemi jsou právní vztahy ve zdravotnictví vymezeny třemi sujekty. Prvním je člověk, který potřebuje léčbu, tzn. pacient/pojištěnec, druhým subjektem je poskytovatel zdravotní péče (majitel ambulance, managment nemocnice nebo jiného zařízení) a třetím subjektem jsou zdravotnické pojišťovny (dle volby daného člověka). Mezi těmito subjekty jsou zákony přesně definovány právními vztahy.

Vztah mezi pacientem/pojištěncem a poskytovatelem (lékařem, zdravotnickým zařízením) je definován především Novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.), Zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb.) a Zákonem o léčivech (378/2007 Sb.).

Ve vztahu mezi poskytovateli (zdravotnickými zažízeními) a pojišťovnami jsou vzájemné vztahy vymezeny především platnou úhradovou vyhláškou pro dané období a Zákonem o veřejném zdravotním pojištěním č. 48/1997 Sb., kde je nutné upozornit především na §17, který hovoří o smlouvách uzavíraných mezi poskytovatelem a pojišťovnou. Smlouvy jsou uzavírány na základě obchodněprávního regulovaného vztahu, kdy na straně pojišťovny stojí povinnost zajistit časovou a místní dostupnost péče pro každého svého pojištěnce a zdravotnické zařízení je povinno tuto nasmlouvanou péči poskytnout.

Vztah mezi pacientem/pojištěncem a vybranou zdravotní pojištovnou je dán rovněž Zákonem o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém jsou stanoveny zákoné nároky pojištěnce.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2017. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.