Dvacáté páté Info odpoledne v Brně

Publikováno 15.11. 2018

Téma: Lázeňská léčba u pacientů s mnohočetným myelomem.

Dvacáté páté setkání Klubu Brno se konalo dne 24. května 2018 v Domě Jiřího Gruši, setkání bylo zahájeno dle programu.

Prvním přednášejícím byl MUDr. Jan Straub, hovořil o výhodách lázeňské péče a také se zmínil o nové lokalitě, kterou by mohli pacienti s myelomem využívat a tou jsou Lázně Velichovky. Pan doktor poodhalil vlastní zkušenost, řekl, že se často ptá svých kolegů, zda své pacienty po ukončení léčby posílají do lázní. Jejich odpovědi jsou téměř shodné a velmi krátké. „Ne, nenabízím, neposílám.“ A občas slyší dovětek ve smyslu, že to už je věc každého člověka, jestli si lázně zařídí nebo ne. Přitom jsou lázně velmi dobrým prostředkem, jak pomoci tělu zregenerovat se po vysoce náročné léčbě, nejen fyzicky, ale také psychicky. Což může vést k hypotetické otázce, zda pobyt v lázních nemůže být jedním z „drobných kamínků“ pozitivně přispívajících např. k dlouhodobější remisi.

Lázně mohou být přesně tím místem, kde je možné nabídnout významnou pomoc, nastavit nové životní stereotypy a mohou pomoci překlenout a snad i částečně uzavřít celý léčebný cyklus. Podstatné ovšem je, abyste vybrali správný typ lázní, takových, kde znají onkologickou problematiku a ještě lépe, pokud znají nemoc mnohočetný myelom. Jaké lázně tedy vybírat? Takové, kde nabízejí individuální léčebně tělesnou výchovu, tedy jsou schopni vytvořit pro daného člověka vhodnou cvičební jednotku tak, aby to odpovídalo jeho fyzickým schopnostem se zaměřením na školu zad a posílení hlubokého stabilizačního systému.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.