Sedmnácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 23.9. 2014

Téma: Na návštěvě v lékárně.

Dne 4. června 2014 se uskutečnilo další z Info odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Sešli jsme se v nádherných prostorách Dietrichštejnského paláce na Zelném trhu. Setkání zahájil místopředseda regionální skupiny pan Luděk Veselý, na jeho slova navázal předseda sdružení pan Petr Hylena, který přivítal všechny přítomné a milé hosty. Dále hovořila náměstkyně generálního ředitele Moravského zemského muzea, Mgr. Eva Pánková, která nás velmi přehledně seznámila s historií, současností i plánovanou budoucností MZM v Brně.

Hlavním přednášejícím Info odpoledne byl PhDr. Marek Lžičař, který působí v lékárně Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. Připravil si prezentaci na téma: „Na návštěvě v lékárně aneb zeptejte se svého lékárníka“. Hned v úvodu upozornil na fakt, že lékárník-profesionál by neměl být pouze osobou, která vydává léky podle receptu. Jeho povinností by mělo být přemýšlet nad jednotlivými vztahy mezi léky, nad účinky, které mohou lékové kombinace vyvolat a v případě nutnosti umět na tyto vyvolané účinky reagovat. V případě jakýchkoliv pochybností by měl kontaktovat lékaře a konzultovat s ním případné riziko. Měl by být člověkem, který zachytí případnou chybu, jenž může vzniknout nejen chybou člověka, ale také chybou techniky. A v neposlední řadě by měl být člověkem, který umí poradit, vysvětlit a vyslechnout.

Setkání jsme ukončili krátkou prohlídkou jedné ze stálých expozic Moravského zemského muzea s názvem Svět nerostů. Expozice zahrnuje nerostné bohatství přírody Moravy a Slezska. Lze zde najít ukázky drahých kamenů nebo ukázky praktického využití nerostných surovin.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze srpna 2014/ročník VI.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros