Osmé Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Aktivní pohyb jako účinná podpora psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem

Dne 6. října 2009 proběhlo podzimní setkání pacientů a členů Klubu v Brně zcela v duchu možností aktivního odpočinku pro pacienty s mnohočetným myelomem. Setkání oficiálně zahájila předsedkyně sdružení. Informovala všechny přítomné o aktuálních novinkách a stala se rovněž moderátorkou celého odpoledne.

Do problematiky přítomné zasvětila PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA. I tentokrát velmi jasně a srozumitelně vysvětlila úzkou spojitost psychiky nemocného a vhodného způsobu aktivního odpočinku. Upozornila na fakt, že při vhodném dávkování pohybu velmi často dochází k navození pocitů klidu, uspořádanosti a zpomalení vnitřního tempa, což může rovněž snižovat smutek, únavu a počínající depresi.

Program dále pokračoval praktickou ukázkou chůze s nordickými holemi, jejichž správné používání podrobně a názorně vysvětlila paní Mgr. Pavla Straubová, která se dlouhodobě zabývá problematikou rehabilitace u pacientů s mnohočetným myelomem. Všichni přítomní si mohli vyzkoušet jak hole používat a absolvovat krátkou procházku, zatím bohužel jen po chodbě. Prezentace byla ukončena videoprojekcí, kterou můžete najít na webových stránkách www.nordicwalkingcentrum.cz nebo www.czech-nordicwalking.com. Je nutné si však uvědomit, že chůze s nordickými holemi může být chápana nejen jako způsob relaxace, ale také jako výkonnostní sport. Autoři stránek se zaměřují spíše na širokou veřejnost a proto nejsou některé techniky, uváděné na těchto a mnohých dalších webových stránkách, pro pacienty s myelomem, vůbec vhodné.

Závěr setkání patřil vystoupení hudební skupiny Kacu a hudebnímu pásmu nazvanému Veselý šanson o ženských, chlapech, slimákovi a cibuli. Na violu hrála a zpívala paní Eva Gina, na různé hudební nástroje ji doprovázel pan Tomáš Rohleder.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z listopadu 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros