Šesté Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Sociální problematika

Dne 14. října 2008 proběhlo klubové setkání v příjemném prostředí Universitního kampusu lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. V úvodní části vzdělávacího semináře se pacienti a jejich blízcí mohli seznámit s nejnovějšími informacemi z klubového života v roce 2008. Místopředseda Klubu prezentoval výsledky pacientské ankety.

Následovala přednáška paní Ley Janků, vedoucí odboru péče o dlouhodobě nemocné a MUDr. Miroslava Bílka, posudkového lékaře Úřadu práce města Brna. Oba přednášející hovořili o možnostech získání sociálních výhod pro pacienty nemocné mnohočetným myelomem.

Na závěr vzdělávacího semináře vystoupil MUDr. Luděk Pour, který hovořil o možnostech včasné diagnostiky mnohočetného myelomu, jeho slova dokreslilo filmové zpracování příběhů dříve diagnostikovaných pacientů. Úplný závěr odpoledne již patřil jako tradičně pouze přátelskému rozhovoru při malém občerstvení, kde si mohli všichni zúčastnění vyměnit své zkušeností, názory a postřehy.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z února 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros