Dvanácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Psychologie denního života

Dne 19. října 2011 se konalo další setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách unversitního kampusu LF MU Brno. Program byl zahájen informacemi o klubových aktivitách posledního období, hovořilo se především o semináři v Lednici a také o projektu Jóga a mnohočetný myelom. Od jarního setkání, kdy se o józe hovořilo poprvé cvičí pravidelně každé úterý skupinka pacientů v jógovém centru na ulici Bezručova 3.

Hlavním bodem programu bylo vystoupení psychologa, po delší době jsme se tak vrátili k problematice prožívání obtížné životní situace v souvislosti s onkologickým onemocněním. Většina zúčastněných odcházela s přesvědčením, že se panu doktorovi podařilo ukázat nám, že psychologie je podobně jako všechno v životě o lidském setkávání, vzájemných sympatiích a antipatiích, o dobré vůli druhému naslouchat a nabídnout mu porozumnění nebo nezávislý nároz druhého člověka. Setkání ukončily vokalistky pěveckého uskupení QuARTet s pásmem velmi známých melodií.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z prosince 2011/ročník III.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros