Čtrnácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Biochemická laboratoř, cesta laboratorního vzorku od příjmu ke zpracování a laboratorní diagnostika. Nové pohledy na vitamín D.

Dne 22. listopadu 2012 se již po čtrnácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom na pravidelném setkání. Setkání se neslo v duchu pětiletého výročí existence sdružení a proto se organizátoři rozhodli změnit prostory a uspořádat setkání v historické budově Uměleckoprůmyslového muzea na Husově ulici. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek, dále vystoupila paní Martina Vašková, managerka pro media Moravské galerie v Brně a její kolegyně paní Hana Pavlicová, které hovořily o Moravské galerii a všem přítomným představily její aktivity.

Poté již následoval odborný program, na setkání přijaly pozvání zástupkyně klinické biochemie FN Brno (MUDr. Zdeňka Čermáková, MUDr. Jana Tůmová, Mgr. Jana Gottwaldová a Hana Budíková) a seznámily přítomné nejenom s provozem laboratoří klinické biochemie, ale také velmi podrobně vysvětlily, jak se jednotlivé vzorky přijímají a zpracovávají. Hovořily o postupu vyhodnocování vzorků krve i moče se zaměřením na mnohočetný myelom. Velmi zajímavé byly také poslední dvě přednášky. První se zaměřovala na působení vitamínu D v našem organismu. Přednášející hovořila o možnostech, které vedou k dosažení doporučovaných hladin vitamínu D u běžné populace, což v současné době představuje nemalý problém. V poslední přednášce bylo účastníkům setkání nabídnuto srovnání vedecky podporovaných metod vyšetření krve s metodami z oblasti alternativní.

Pak už na všechny čekalo drobné občerstvení a prohlídka trvalé expozice Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2012/ročník IV.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros