Dvacáté druhé Info odpoledne v Brně

Publikováno 5.1. 2018

Téma: Radosti a strasti ambulantního lékaře.

Doprovodný program: Pavilon Anthropos, trvalá expozice obrazů Zdeňka Buriana „Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana“

Informační odpoledne v Brně se uskutečnilo 9. listopadu 2016 v prostorách Pavilonu Anthropos.

Našim milým přednášejícím se pro tento den stal prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Připravil si pro nás zajímavou prezentaci, do které promítl své dlouhodobé zkušenosti a postřehy z klinické praxe ambulantního lékaře a zároveň nabídl mnohá doporučení. Mimo jiné pan profesor upozornil na sílu slova. Slova, se kterým pracuje každý lékař, každý zdravotník, každý z nás. Slovo má totiž zázračnou moc. Může pomáhat a může také zraňovat. Lékař proto musí vždy zvažovat, kolik informací a v jaký čas tomu kterému pacientovi předá. Po různých zkušenostech by pan profesor také zvažoval každé hloubkové hledání na webu. Na webu jsou velmi často zveřejňovány informace o všech možných komplikacích, přitom většina nemocných s myelomem trpí jen některými z nich.

Většina pacientů si přeje být v začátku nemoci plně informováno, v dnešní době máme téměř neomezené možnosti, jak informace získat. Především mladí lidé hledají na internetu a domnívají se, že s větším množstvím informací získají vyšší jistotu. Pan profesor se však pokusil i tuto oblast nahlédnout z jiného úhlu pohledu a položil nám snad imaginární, rozhodně však zásadní otázku. Když hledáme a snažíme se získat odpovědi, odpovíme si nejdříve sami sobě, zda jsme ochotni přijmout jakoukoliv odpověď. I odpověď negativní?

A ve stejném duchu by měl uvažovat i lékař, než svému pacientovi na položenou otázku odpoví. Nejde o to člověku lhát, jde o umění empatie a lidské blízkosti.

Z pohledu pana profesora s přibývajícím věkem a zkušenostmi přibývá  u většiny lékařů také pokora a vědomí toho, že ani sebelepší lékař neumí číst budoucnost a že nelze přesně předpovědět další vývoj nemoci. Mladí lékaři mají občas tendenci k nepřiměřené suverenitě na straně jedné a na straně druhé někdy nedomyslí důsledky podané informace ve vztahu k pacientovi a jeho blízkým.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2017. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.