Dvacáté sedmé Info odpoledne v Brně

Publikováno 10.6. 2020

Téma: Mnohočetný myelom včera, dnes a zítra.

V odpoledních hodinách dne 10. října 2019 se konalo další z odpoledních klubových setkání v Brně. Sešli jsem se ve vyhlášeném pavilonu Anthropos, v Pisárkách.

S radostí jsme přivítali MUDr. Vieru Sandeckou, Ph.D., lékařku Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Po úvodním zopakování základních informací o myelomu se paní doktorka posunula k samotné léčbě myelomu. Na základě svých zkušeností se domnívá, že lékaři se při léčbě myelomu snaží dosáhnout čtyř základních cílů/kroků. Prvním je samozřejmě snaha o odstranění příznaků nemoci. Tato snaha jde ruku v ruce s dosažením kompletní remise (vymizení paraproteinu/lehkých řetězců v krvi a v moči). Pokud je to reálné, samozřejmě se lékaři pokouší nejen o dosažení kompletní remise, ale rovněž o maximální snížení počtu nádorových buněk  v kostní dřeni – tedy vymizení tzv. zbytkové nádorové nemoci. Pokud se lékaři ve spolupráci s pacientem podaří dosáhnout těchto dvou (nebo tří) kroků, potom všechny své síly upřou k tomu, aby byla nemoc udržována pod dlouhodobou kontrolou.

V druhé části setkání jsme si prohlédli výstavu s názvem Okouzlení Afrikou. Výstavou nás provedl PhDr. Petr Kostrhun, vedoucí pavilonu Anthropos a mimo jiné nám vysvětlil, že výstava představuje umělecká díla ilustrující vliv Afriky na české umělce od začátku 20. století až po současnost.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2019. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.