Desáté Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Léčba bisfosfonáty a možné komplikace této léčby v dutině ústní

Dne 13. října 2010 sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách Universitního kampusu lékařské fakulty MU. V úvodu promluvil nově zvolený předseda Klubu, zmínil aktuality uplynulého období a představil nového místopředsedu regionální organizační skupiny Brno.

Hlavním bodem programu byla problematika užívání bisfosfonátů a možných komplikací, které mohou v souvislosti s užíváním bisfosfonátů vzniknout. O tomto závažném problému hovořil MUDr. Luděk Pour, na jeho přednášku navázal MUDr. Vojtěch Peřina. V závěru setkání vystoupila slečna Ivana Frajtová s krátkým recitálem na téma Výběr ze sonát a partit pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Pro všechny přítomné bylo připraveno drobné občerstvení.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z prosince 2010/ročník II.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros