Devatenácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 1.7. 2015

Téma: Novinky sociálního zabezpečení aneb co bychom měli vědět.

Devatenácté setkání Klubu pacientů v Brně se konalo 17. června 2015 v prostorách Moravského zemského muzea. Tentokrát jsme se sešli v Biskupském dvoře v expozici nazvané Mendenalium. Info odpoledne jsme zahájili prohlídkou této expozice, paní průvodkyně nám jednoduše vysvětlila základy genetiky a seznámila nás se životem a dílem Johanna Gregora Mendela. Prohlédli jsme si nejmodernější přístroje, které používají vědci při zkoumání našeho genetického kódu a také lékaři, jak při zkoumání příčin nemocí, tak při běžné klinické praxi, když potřebují diagnostikovat nemoc či zjistit aktuální výsledky léčby. Také jsme si prohlédli další část historických prostor Moravského zemského muzea a měli možnost vidět unikátní stropy pocházející ze 14. století nebo meditační kapli.

Setkání pokračovalo vystoupením Mgr. Marie Pařilové, sociální pracovnice Magistrátu města Brna, která působí na referátu péče o seniory. Přehledně shrnula aktuální situaci v oblasti sociálního zabezpečení a podrobně se zdržela u problematiky výměny průkazů osob se zdravotním postižením (ZTP). U průkazů přiznaných dle legislativy platné po 1. 1. 2014 nebude třeba prokazovat nárok, výměna za vzhledově nový průkaz proběhne automaticky. U ostatních je třeba výměnu provést do 31. 12. 2015, průkazy k výměně budou mít pobočky ÚP k dispozici od 1. 4. 2015. Následovala bohatá diskuse nejenom o problematice sociálního zabezpečení, ale také o všem, co se týká Klubu Brno.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.