Dvacáté první Info odpoledne v Brně

Publikováno 19.9. 2016

Téma: Život s MM aneb jak na to? Možnosti sebepodpory, praktická ukázka.

Jarní setkání v Brně se uskutečnilo 15. června 2016 v prostorách Památníku Leoše Janáčka. Jde o zahradní domek, který byl původně postaven pro ředitele varhanické školy a protože se ředitelem stal právě Janáček, většinu svého života, který strávil v Brně, prožil v tomto domku. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli v bohatém počtu a nejdříve si prohlédli skromné, ale krásné prostory památníku. Jedna místnost je zařízena dobovým nábytkem, včetně piana, na kterém opravdu komponoval sám Leoš Janáček. Jde o evropský unikát. Paní průvodkyně nám přiblížila život a tvorbu Leoše Janáčka, pro dokreslení jsme shlédli i zajímavý dokument.

Po tomto příjemném společenském úvodu jsme se všichni seskupili v kruhu okolo Mgr. Petry Bučkové, klinické psycholožky FN Brno a pustili se do zkoumání svých životů. Paní magistra společnou dvouhodinovku směřovala k možnostem zvládání stresu, úlevovým technikám, možnostem sebepodpory a praktickým ukázkám. Pravděpodobně všichni jsme byli tak trochu překvapeni tím, co jsme o sobě druhým pověděli a především tím, jak se mnozí z nás s nemocí vyrovnávají. Co museli opustit, k čemu se mohli časem vrátit a co nového ve svých životech díky nemoci nalezli. Setkání jsme ukončili poslechem úvodní části opery Příhody lišky Bystroušky.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.