Třinácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s.

Dne 4. dubna 2012 se již po třinácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů v Brně. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek. Odborný program zahájila svým vystoupením Mgr. Michala Filipová, předsedkyně správní rady Platformy zdravotních pojištěnců, všechny přítomné seznámila s tímto občasnkým sdružením a také hovořila o portálu JakoJá – sociální síti pro pacienty a pacientská sdružení. Paní magistra hovořila také o nově zřízené inforamční lince – Pomoc k hrazené péči, na kterou se mohou pacienti obracet nejen s dotazy, ale také se svými problémy. Na její vystoupení navázal a o problematice zdravotního pojištění v ČR hovořil JUDr. Ondřej Dostál. Ve své předášce velmi srozumitelně objasnil základní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami, zdravotnickými zařízeními (nemocnicemi) a mezi pacienty-pojištěnci.

Více informací naleznete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2012/ročník IV.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros